Levelező - Büntetőjogi alapfogalmak - AJBKR712JAL2

BÜNTETŐJOGI ALAPFOGALMAK

 

Jogi asszisztens képzés

 

  levelező tagozat

 

AJBKR712JAL2

 

2012/2013. tanév 2. félév

 

 

1. A konzultációk időpontja, tematikája és a konzultációkat vezető oktatók:

 

I. Március 9. (szombat) 12.40-16.00 óra; A/1 307. – Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

A büntetőjog fogalma, alapelvei, a büntető jogszabály. A büntető törvény hatálya, a bűncselekmény fogalma és a törvényi tényállás elemei.

 

 

II. Március 30. (szombat) 12.40-16.00 óra; A/1 307. – dr. Gilányi Eszter egyetemi tanársegéd

Büntethetőségi akadályok. A bűncselekmény stádiumai és elkövetői.

 

 

III. Április 27. (szombat) 12.40-14.10 óra; A/1 307. – Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

A büntetőjogi szankciók és a büntetés kiszabása. A fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések.

 

 

A tanrendben előírt konzultációkon a hallgató köteles részt venni.

 

2. Az ismeretek számonkérésének formája: írásbeli vagy szóbeli kollokvium.

 

3. Büntetőjog tárgyból az aláírás feltétele a konzultációkon való részvétel.

 

4. A tanszék önellenőrző kérdéssor összeállításával is segíteni kívánja a felkészülést, amit az adott konzultáció anyagából állítunk össze, és a Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék honlapján teszünk közzé.

 

5. Az előadást tartó oktatók a fogadóórájukon konzultációs lehetőséget biztosítanak.

 

6. A vizsganapok jegyzékét a NEPTUN rendszerben közöljük. Vizsgára jelentkezés a NEPTUN rendszeren keresztül történik.

 

7. Vizsgakövetelmények:

Kötelező anyag:

  • A konzultációkon elhangzottak;
  • Sántha Ferenc: Büntető anyagi jogi ismeretek (Általános Rész). Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004.
  • a 2012. évi C. törvény Általános Része.

 8. Tárgyfelelős: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens.

 

 

Vissza