Nappali - Büntetőjogi alapfogalmak - AJBKR712JAN2

BÜNTETŐJOGI ALAPFOGALMAK

 

jogi asszisztens képzés

 

2012/2013. tanév 2. félév

 

Tárgykód: AJBKR712JAN2

 

 

Az előadások ideje: kedd 14-16 óra; helye: A/1 310.

 

 

 

Február 19.:

A szűkebb és tágabb értelemben vett büntetőjog. A büntető anyagi jog forrásai. A büntető törvények rendszere, szerkezete. A diszpozíció. A büntető törvény értelmezése

Előadó: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

 

Február 26.:

A büntető törvény hatálya. A bűncselekmény fogalma és súly szerinti kategorizálása

Előadó: dr. Gilányi Eszter tanársegéd

 

Március 5.:

A tényállás fogalma. A bűncselekmény tényállási elemei

Előadó: dr. Gilányi Eszter tanársegéd

 

Március 12.:

A büntetőjogi felelősségre vonás akadályainak rendszere. A büntethetőséget kizáró okok I.

Előadó: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

 

Március 19.:

A büntethetőséget kizáró okok II. A büntethetőséget megszüntető okok

Előadó: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

 

Április 9.:

A bűncselekmények stádiumai

Előadó: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

 

Április 16.:

A bűncselekmény elkövetői

Előadó: dr. Gilányi Eszter tanársegéd

 

Április 23.:

Büntetőjogi jogkövetkezmények. A büntetések

Előadó: dr. Gilányi Eszter tanársegéd

 

Április 30.:

Büntetőjogi jogkövetkezmények. Az intézkedések

Előadó: dr. Gilányi Eszter tanársegéd

 

Május 7.:

A bűncselekményi egység és többség. A halmazati és összbüntetés. A büntetés kiszabásának általános és speciális szabályai

Előadó: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

 

Május 14.:

Mentesítés a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól. A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések

Előadó: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens

 

 

A vizsgára bocsátás feltétele: a tanrendben előírt konzultációkon való aktív jelenlét. A hallgató a konzultációk 10 %-áról hiányozhat. Ezt meghaladó hiányzás esetén az aláírás megszerzéséhez a hallgató a félév tananyagából szóbeli beszámolót tesz.

 

A félév írásbeli vagy szóbeli vizsgával zárul. A vizsganapok jegyzékét a NEPTUN rendszerben közöljük. Vizsgára jelentkezés a NEPTUN rendszeren keresztül történik.

 

A Miskolci Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatának megfelelően kreditbeszámítást nyerhet a hallgató, ha korábban megszerzett tudása 75%-ban vagy ezt meghaladóan megegyezik a tárgy tananyagával és ezt megfelelő módon igazolja.  

 

Tananyag:

  • a konzultációkon elhangzottak;
  • Sántha Ferenc: Büntető anyagi jogi ismeretek (Általános Rész). Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004.
  • a 2012. évi C. törvény Általános Része.

Tárgyfelelős: Dr. Sántha Ferenc egyetemi docens.

 

 

Vissza