Büntetőjogi záróvizsga tételek

BÜNTETŐJOG ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK

Igazságügyi igazgatási alapszak

2015/2016. tanév 2. félév

 

 1. A büntetőjog és büntetőjog-tudomány fogalma; a bűnügyi tudományok rendszere
 2. A büntetőjog alapelvei
 3. A büntető jogszabály szerkezete
 4. A büntető jogszabály értelmezése
 5. A büntetőtörvény hatálya
 6. A bűncselekmény fogalmának meghatározása
 7. A törvényi tényállás fogalma és formái
 8. Tényállástan I (A bűncselekmény tárgya, a jogi tárgy. A törvényi tényállás tárgyi oldala)
 9. Tényállástan II. (A bűncselekmény alanya. A törvényi tényállás alanyi oldala)
 10. A büntethetőségi akadályok rendszere
 11. A jogellenességet (társadalomra veszélyességet) kizáró okok
 12. Az alannyá válást kizáró okok. A bűnösséget kizáró ok
 13. A büntetőeljárás lefolytatását kizáró okok
 14. A büntethetőséget megszüntetető okok
 15. A bűncselekmény megvalósulási stádiumai
 16. A bűncselekmény tettesei
 17. A bűncselekmény részesei
 18. A bűncselekményi egység és többség. A bűnhalmazat
 19. Hatályos büntetőjogunk szankciórendszere (általános jellemzők, csoportosítási szempontok)
 20. A büntetések
 21. Az intézkedések
 22. A büntetés kiszabása
 23. A fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések
 24. Az emberölés és a testi sértés
 25. A szexuális erőszak, szexuális visszaélés, a kiskorú veszélyeztetése
 26. A rágalmazás és a becsületsértés
 27. A közlekedési bűncselekmények; a közúti veszélyeztetés, a közúti baleset okozása, járművezetés ittas állapotban, járművezetés bódult állapotban
 28. Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények; hamis vád, hamis tanúzás
 29. A közokirat-hamisítás, a hamis magánokirat felhasználása és az okirattal visszaélés
 30. A lopás és a rablás

 Kötelező tananyag:

-      Csemáné Váradi Erika – Görgényi Ilona – Gula József – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc: Magyar büntetőjog. Általános részi ismeretek. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2015. vonatkozó részei
-      Csemáné Váradi Erika – Gilányi Eszter – Görgényi Ilona – Gula József – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc: Magyar büntetőjog. Különös részi ismeretek. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2014. vonatkozó részei
-      A hatályos Büntető Törvénykönyv (2012. C. tv.) vonatkozó rendelkezései
-      Az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatai, és a Kúria (korábban: Legfelsőbb Bíróság) kapcsolódó iránymutatásai

Ajánlott tananyag:

-          a hatályos Btk.-n (2012. évi C. tv.) alapuló önellenőrző kérdéssorok
-          a 2012. évi C. törvény indokolása

Vissza