A tanszék kiadványai

Tankönyvek, jegyzetek  • Farkas Ákos-Róth Erika: A büntetőeljárás Complex Kiadó, Budapest, 2012.
  • Kis László – Nagy Anita – Székely György: Büntető eljárásjogi alapfogalmak. Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2012.
  • Lőrincz József – Nagy Anita: Büntetés-végrehajtásjogi alapfogalmak. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2011.
  • Székely György: Ügyészségi szervezet és igazgatás (online tansegédlet)

 

 

Bűnügyi Tudományi Közlemények (intézeti kiadvány) kötetei

 


1. Kriminálpolitika és büntető igazságszolgáltatás Nagy-Britanniában a 90-es években. Tanulmánykötet. Szerk.: Lévay Miklós. Bíbor Kiadó, Miskolc. 2000.


2. Határon átívelő bűnözés - határokon átívelő büntető igazságszolgáltatás. Transnational Crime – Transnational Criminal Justice. A Bűnügyi Tudományok Intézete 1999. szeptember 4-i nemzetközi szemináriumának anyaga. Szerk.: Lévay Miklós. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2001. (Kétnyelvű (magyar, angol) kötet.)


3. Tanulmányok Horváth Tibor 75. születésnapjára. Szerk.: Lévay Miklós – Farkas Ákos. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2002.


4. A tanúvédelem útjai Európában. A Bűnügyi Tudományok Intézete 2001. augusztus 31-i nemzetközi kollokviumának anyaga. Szerk.: Róth Erika. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2002.


5. Emlékkönyv Kratochwill Ferenc (1933-1993) tiszteletére. Tanulmánykötet. Szerk.: Farkas Ákos. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2003.


6. Az Európai Unió hatása a büntetőjog fejlődésére (szakirodalom-gyűjtemény) Szerk: Lévay Miklós – Kígyóssy Katinka. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004.


7. Az Európai Unióhoz való csatlakozás kihívásai a bűnözés és más devianciák elleni fellépés területén. Szerk.: Lévay Miklós. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004.


8. Tanulmányok Dr. Dr. h.c. Horváth Tibor Professor Emeritus 80. születésnapja tiszteletére Szerk.: Farkas-Nagy-Róth-Sántha-Váradi. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2007.

 

9. Tanulmányok Dr. Dr. h. c. Horváth Tibor professzor emeritus 85. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Róth Erika Bíbor Kiadó, Miskolc, 2012.

Vissza