Évfolyamdolgozati és szakdolgozati témák

Évfolyamdolgozati témák

Jogász nappali, levelező, diplomás levelező tagozat

2014/2015. tanév 1. félévben meghirdetendő
2014/2015. tanév 2. félévben leadandó

Útmutató az évfolyamdolgozatban, szakdolgozatban felhasznált szakirodalom kezeléséhez

 

CSEMÁNÉ DR. VÁRADI ERIKA egyetemi docens

AJBKRÉD20N5 (nappali tagozat)
AJBKRÉD20L5 (levelező tagozat)

1. Rablás és kifosztás elhatárolási kérdései
2. A kiskorúak büntetőjogi védelme
3. Alternatív konfliktuskezelés
4. Az életkor büntetőjogi és kriminológiai kérdései

 

DR. GÖRGÉNYI ILONA egyetemi tanár

AJBKRÉD21N5 (nappali tagozat)
AJBKRÉD21L5 (levelező tagozat)

1. A resztoratív büntetőjog (mediáció) alapkérdései
2. Az alternatív, illetve közösségi szankciók a büntetőjogban
3. A környezet büntetőjogi védelme

 

DR. GULA JÓZSEF egyetemi docens

AJBKRÉD22N5 (nappali tagozat)
AJBKRÉD22L5 (levelező tagozat)

1. A jogos védelem a bírói gyakorlatban
2. A csődbűncselekmények elméleti és gyakorlati kérdései
3. Az életfogytig tartó szabadságvesztés

 

DR. JACSÓ JUDIT egyetemi docens

AJBKRÉD23N5 (nappali tagozat)
AJBKRÉD23L5 (levelező tagozat)

1. A pénzmosás hazai és nemzetközi szabályozása (idegennyelv ismerete szükséges)
2. A közlekedési bűncselekmények

 

DR. SÁNTHA FERENC egyetemi docens

AJBKRÉD24N5 (nappali tagozat)
AJBKRÉD24L5 (levelező tagozat)

1. A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények elmélete és gyakorlata
2. Nemzetközi büntetőbíróságok

 

DR. GILÁNYI ESZTER egyetemi tanársegéd

AJBKRÉD25N5 (nappali tagozat)
AJBKRÉD25L5 (levelező tagozat)

1. Nők és bűnözés
2. Pszichológia és bűnügyi tudományok

Szakdolgozati témák

Jogász nappali, levelező és diplomás levelező tagozat

 2014/2015. tanév 2. félévben meghirdetendő

 

Útmutató az évfolyamdolgozatban, szakdolgozatban felhasznált szakirodalom kezeléséhez

 

 DR. GÖRGÉNYI ILONA egyetemi tanár

AJBKRSZD34N (nappali tagozat)
AJBKRSZD34L (levelező tagozat)

1. Resztoratív szemlélet a büntetőjogban, a mediáció akutális kérdései
2. Az alternatív szankciók a büntetőjogban
3. A környezetvédelmi büntetőjog
4. A korrupció elleni küzdelem büntetőjogi eszközei
5. Szabadon választott szakdolgozat

 

CSEMÁNÉ DR. VÁRADI ERIKA egyetemi docens

AJBKRSZD36N (nappali tagozat)
AJBKRSZD36L (levelező tagozat)

1. A vagyon elleni bűncselekmények dogmatikai kérdései
2. Nemzetközi tendenciák a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásában (idegen nyelvű feldolgozás alapján)
3. A társadalmi-gazdasági viszonyok változásainak hatása a bűnözésre egy területi régióban
4. A fiatalkori bűnözés kriminológiai és kriminálpolitikai kérdései a nemzetközi szakirodalom tükrében (idegen nyelvű feldolgozás alapján)
5. Alternatív konfliktuskezelés
6. Bűnözés és bűnmegelőzés
7. Szabadon választott szakdolgozat szakdolgozat (pl.: Sorozatgyilkosságok, gyilkosságsorozatok, (Büntető)igazságszolgáltatás a médiában; Média és bűnözés; Elterelési    lehetőségek; Gyermekbarát igazságszolgáltatás)

 

DR. GULA JÓZSEF egyetemi docens

AJBKRSZD39N (nappali tagozat)
AJBKRSZD39L (levelező tagozat)

1. A hitelező büntetőjogi védelme
2. A jogos védelem és a végszükség a bírói gyakorlatban
3. A költségvetési csalás és az ahhoz kapcsolódó bűncselekmények
4. Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője
5. Szabadon választott szakdolgozat

 

DR. JACSÓ JUDIT egyetemi docens

AJBKRSZD37N (nappali tagozat)
AJBKRSZD37L (levelező tagozat)

1. A pénzmosás elleni küzdelem eszközei Magyarországon és az Európai Unióban
2. A szervezett bűnözés elleni fellépés büntetőjogi eszközei
3. A közlekedési bűncselekmények szabályozása és gyakorlata a magyar büntetőjogban
4. A bűnmegelőzés szerepe a kriminálpolitikában
5. Szabadon választott szakdolgozat

 

DR. SÁNTHA FERENC egyetemi docens

AJBKRSZD38N (nappali tagozat)
AJBKRSZD38L (levelező tagozat)

1. A jogi személyek büntetőjogi felelőssége (magyar és idegen nyelvű források feldolgozása alapján)
2. A nemzetközi bűncselekmények, nemzetközi büntetőbíráskodás
3. A terrorizmus büntetőjogi vonatkozásai
4. A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények elméleti és gyakorlati kérdései
5. A büntethetőségi korhatár büntető anyagi jogi kérdései
6. Szabadon választott szakdolgozat

 

DR. GILÁNYI ESZTER tanársegéd

AJBKRSZD40N (nappali tagozat)
AJBKRSZD40L (levelező tagozat)

1. Nők és bűnözés
2. Pszichológia és bűnügyi tudományok

 

 Igazságügyi igazgatási alapszak

  2014/2015. 2. félévében meghirdetendő

 

DR. GÖRGÉNYI ILONA egyetemi tanár

AJBKRSZDF17

1. Az alternatív szankciók a büntetőjogban
2. A büntető ügyekben történő mediáció Magyarországon
3. Szabadon választható téma

CSEMÁNÉ DR. VÁRADI ERIKA egyetemi docens

AJBKRSZDF21

1. A vagyon elleni bűncselekmények büntetőjogi kérdései
2. A kiskorúak büntetőjogi védelme
3. A gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzésének és kezelésének eszközei 
4. Szabadon választható téma (pl.: Sorozatgyilkosságok, gyilkosságsorozatok, (Büntető) igazságszolgáltatás a médiában, Elterelési lehetőségek; Alternatív konfliktuskezelés; Gyermekbarát igazságszolgáltatás)

 

DR. GULA JÓZSEF egyetemi docens

AJBKRSZDF18

1. A hitelezővédelem büntetőjogi eszközei
2. Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője

 

DR. JACSÓ JUDIT egyetemi docens

AJBKRSZDF19

1. A pénzmosás elleni fellépés eszközei Magyarországon
2. A közlekedési bűncselekmények szabályozása és gyakorlata a magyar büntetőjogban

 

DR. SÁNTHA FERENC egyetemi docens

AJBKRSZDF20

1. Az okirati bűncselekmények elméleti és gyakorlati kérdései

 

Igazgatásszervező alapszak

2014/2015. 2. félévében meghirdetendő

 

DR. JACSÓ JUDIT egyetemi docens

AJBKRSZDISZN1
AJBKRSZDISZL1

1. A közigazgatási büntetőjog alapkérdései

 

DR. SÁNTHA FERENC egyetemi docens

AJBKRSZDISZN2
AJBKRSZDISZL2

1. A szabálysértési szankciók elméleti és gyakorlati kérdései

 

Jogi felsőoktatási szakképzés

2014/2015. tanév 2. félévben meghirdetendő

 

DR. GÖRGÉNYI ILONA egyetemi tanár

AJBKRSZDJFSZN1 (nappali tagozat)
AJBKRSZDJFSZL1 (levelező tagozat)

1. A szabadságelvonással nem járó szankciók a büntetőjogban
2. Szabadon választható téma

 

CSEMÁNÉ DR. VÁRADI ERIKA egyetemi docens

AJBKRSZDJFSZN2 (nappali tagozat)
AJBKRSZDJFSZL2 (levelező tagozat)

1. A kiskorúak bűnözésének főbb kérdései
2. Nők és bűnözés
3. A bűnözés és bűnmegelőzés új irányai
4. Konfliktusok és kezelésük
5. Szabadon választható téma

 

DR. SÁNTHA FERENC egyetemi docens

AJBKRSZDJFSZN3 (nappali tagozat)
AJBKRSZDJFSZL3 (levelező tagozat)

1. A kóros elmeállapot büntetőjogi kérdései

 

DR. GULA JÓZSEF egyetemi docens

AJBKRSZDJFSZN4 (nappali tagozat)
AJBKRSZDJFSZL4 (levelező tagozat)

1. Az életfogytig tartó szabadságvesztés

 

DR. JACSÓ JUDIT egyetemi docens

AJBKRSZDJFSZN5 (nappali tagozat)
AJBKRSZDJFSZL5 (levelező tagozat)

1. A bűncselekmény elkövetői

 

 

 

Vissza