Tansegédletek

Segédanyag a büntetőjogi záróvizsgához

 1. Alapvető tudnivalók a büntetőjogi záróvizsgához
 2. A1 - A büntetőjog fogalma, feladata; az állami büntetőhatalom korlátai; a büntetőjog alapelvei
 3. A2 - A klasszikus iskola, mint büntetőjog-tudományi irányzat és a Csemegi-kódex; a büntetőjogi norma szerkezete és értelmezése
 4. A3 - A büntető törvény hatálya
 5. A5 - A bűncselekmény fogalma (a fogalom Btk-szerinti meghatározása és elemzése); a bűncselekmények súly szerinti osztályozása (1843-tól)
 6. A6 - A tényállás jelentés-tartalmai; a tárgyi oldal tényállási elemei (elkövetési tárgy, elkövetési magatartás, az elkövetés szituációjához tartozó tényállási elemek, az eredmény, az okozati összefüggés)
 7. A7 - Az alanyi oldal tényállási elemei (szándékosság és gondatlanság; motívum és célzat)
 8. A8-A12 - A büntethetőségi akadályok rendszerének általános jellemzői
 9. A8 - A jogellenességet (társadalomra veszélyességet) kizáró okok rendszere; a jogos védelem és a végszükség
 10. A9 - Az alannyá válást kizáró okok: a kóros elmeállapot, a kényszer és a fenyegetés; a kényszergyógykezelés
 11. A10 - Az ittas vagy bódult állapotban elkövetett bűncselekményekért való felelősség
 12. A11 - A tévedés és a büntetőeljárás lefolytatását kizáró okok, különös tekintettel a magánindítvány hiányára
 13. A12 - A büntethetőséget megszüntető okok rendszere, különös tekintettel a tevékeny megbánásra (a külön törvényi rendelkezésekre is figyelemmel)
 14. A13 - A bűncselekmény megvalósulási stádiumai
 15. A14 - A bűncselekmény elkövetői
 16. A15 - A társas bűnelkövetési alakzatok (bűnszövetség, bűnszervezet, csoportos elkövetés) és a bűnkapcsolatok
 17. A16 - A bűncselekményi egység és halmazat
 18. A17 - A büntetés jogalapja és célja; a büntetőjogi büntetés fogalma; a hatályos szankciórendszer jellemzői
 19. A18 - A szabadságvesztés-büntetés kialakulása; a büntetési nem hatályos szabályozása (tartam és végrehajtási fokozatok). Az elzárás.
 20. A19 - A feltételes szabadságra bocsátás; a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése; a büntetés végrehajtását kizáró okok
 21. A20 - A közérdekű munka; a pénzbüntetés; alternatív büntetések és közösségi szankciók a nemzetközi dokumentumokban
 22. A21 - A foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás és a sportrendezvények látogatásától való eltiltás.
 23. A22 - Kitiltás és kiutasítás. A mellékbüntetés jellemzői. A közügyektől eltiltás
 24. A25 - A büntetés kiszabása (a vonatkozó kúriai jogértelmezésre is tekintettel) és a büntetés enyhítése. A mentesítés
 25. A26 - Az ismételt bűnelkövetés (visszaesés) büntetőjogi megítélése
 26. A27 - A fiatalkorúak büntetőjogának hazai fejlődése; a hatályos rendelkezések
 27. Záróvizsga felkészítő 2015. 03. 18. - EMLÉKEZTETŐ
Vissza