Tanszéki kutatások

A tanszék kutatási területei:

 

 • Büntetőjog és alkotmányosság
 • A kriminológiai gondolkodás fejlődése
 • Társadalmi változások és bűnözés
 • A kriminálpolitika alakító tényezői a rendszerváltozás utáni Magyarországon
 • A büntetőjogi szankciórendszer
 • Büntetőjogi dogmatika
 • Alternatív büntetések – közösségi szankciók
 • Összehasonlító büntető igazságszolgáltatás
 • Kárjóvátétel a büntetőjogban, mediáció a büntetőügyekben
 • Fiatalkorúak büntető-igazságszolgáltatása
 • Reakció-lehetőségek a gyermekbűnözésre, gyermekvédelem
 • Életkor és bűnözés
 • Környezetvédelmi büntetőjog
 • Kábítószer büntetőjog
 • Viktimológia
 • A korrupció elleni fellépés büntetőjogi eszközei
 • Gazdasági büntetőjog
 • Szervezett bűnözés
 • Jogi személyek büntetőjogi felelőssége
 • Nemzetközi büntetőjog
 • A pénzmosás elleni fellépés
 • Nemi szerepek és bűnözés

 

Hazai kutatási projektek:

 

 • A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása” kiemelt projekt, TÁMOP-5.6.2/08/1-2008-0001 (a tanszékről: Dr. Görgényi Ilona)
 • „Nemzetközi büntetőjog és büntető igazságszolgáltatás” c. OTKA-kutatás (a kutatás vezetője: Dr. Farkas Ákos, a tanszékről Dr. Sántha Ferenc; futamidő 2006-2010)
 • IRM OBMB „Megoldás a feloldás”- avagy alternatív konfliktuskezelési projekt a kistelepüléseken. Települési mediációs modellprogram (0502/2008/OBMB) (a tanszékről: Csemáné Dr. Váradi Erika)
 • „A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása” kiemelt projekt (TÁMOP-5.6.2/10/1-2010-0001)(2010-2012)

 

Nemzetközi kutatási projektek:

 

 • Crime Repression Costs in Context; Commission of the European Communities támogatásával (magyarországi koordinátor: Jámborné Dr. Róth Erika, a tanszékről: dr. Görgényi Ilona, Csemáné dr. Váradi Erika)
 • „Restorative Justice and Crime Prevention” projekt; az Európai Bizottság társ-finanszírozásában, az Olasz Igazságügy-minisztérium, a European Forum for Restorative Justice és a Psychoanalytic Institute for Social Research koordinálásában (a tanszékről: Dr. Görgényi Ilona)
 • Juvenile justice systems in Europe - current situation, reform developments and good practices; 2006-2009.; az EU AGIS programja által támogatott (JLS/2006/AGIS/168) kutatásban Magyarország képviselete (a tanszékről: Csemáné Dr. Váradi Erika)
 • „Nemo tenetur” in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Universität Heidelberg) (a tanszékről: Dr. Jacsó Judit)
 • „Überlegungen zu einer europäischen Strafrechtspfege (EuroJustice)” (Max-Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht) (a tanszékről: Dr. Jacsó Judit)
 • 3E –RJ-MODEL The 3E Model for a Restorative Justice Strategy in Europe (Greece, United Kingdom, Bulgaria, Finland, Hungary, Poland, Spain) (including research also in Turkey, the Netherlands, Denmark, Germany) JUST/2010/JPEN/AG/1534 – 2011-2013)

 • „Programm für Lebenslanges Lernen Leonardo Da Vinci Partnerschaften Kultursensibles Konfliktmanagement Vermittlung von Kompetenzen zur Konfliktlösung zwischen Roma und Nicht-Roma” – nemzetközi projekt (2011-2013)

 

A Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék nemzetközi intézményi kapcsolatai

 

Vissza