Civilisztikai Tudományok Intézete

Az Intézet története

Az Állam – és Jogtudományi Kar története 1980. február 5-ével kezdődik, mikor az oktatási miniszter Dr. Kratochwill Ferenc egyetemi docenst miniszteri biztosként megbízta az egyelőre intézeti keretben működő intézmény megszervezésével.

Mint intézmény négy tanszéke egyikeként indult meg az oktatás 1981-ben a civilisztikai  tudományok körében, mely működés megszervezése Dr. Novotni Zoltán egyetemi docens, később professzor irányításával zajlott.

Az eredményes tevékenységet elismerve, az egyetem tanácsának kezdeményezésére a Minisztertanács 1027/1983 (VII.12). sz . határozatával az intézményt karrá alakította, ekkor elkezdődhetett a tanszékek intézetté szerveződése. A Civilisztikai Tudományok Intézetének működése 1987/88-as tanévtől kezdődött meg, melyen belül Polgári jogi, Polgári eljárásjogi, Nemzetközi magánjogi, továbbá Munkajogi és szövetkezeti jogi tanszékek szerveződtek.

Az intézet első igazgatója az akkor már egyetemi tanár Dr.  Novotni Zoltán lett. 1993-ban, a professzor tragikus halálát követően, az intézet vezetését Dr. Gáspárdy László egyetemi tanár vette át.

Az egyetem 1993-ban pályázatban elnyerte a Jean Monet Alapítvány támogatását egy európai jog oktatását végző tanszék létrehozására. Ekkor alakult az Európajogi és nemzetközi magánjogi tanszék Dr. Vörös Imre egyetemi tanár vezetésével. A jogszabályi változások, és a jogdogmatikai szemlélet megváltozása eredményeként a Munka- és szövetkezeti jogi tanszék Agrár- és munkajogi tanszékké alakult, a Polgári jogi tanszék mellett pedig megalakult a Kereskedelmi jogi tanszék. 2007. január 1-jével megalakult a Kar új intézeteként az Európai- és Nemzetközi Jogi Intézet, melyhez átkerült az Európajogi és nemzetközi magánjogi tanszék, valamint a Polgári eljárásjogi tanszék.

A Civilisztikai Tudományok Intézete vezetését Dr. Gáspárdy László professzor nyugdíjba vonulását követően, Dr. Fazekas Judit vette át 1997-ben. Dr. Fazekas Judit 2002-es, az európai jogharmonizációért felelős helyettes államtitkári kinevezése után, Dr. Miskolczi-Bodnár Péter professzornak szavazott bizalmat a vezetéshez az Intézet dolgozói kollektívája. Dr. Miskolczi-Bodnár Pétert 2005-ben a Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsának tagjává nevezték ki, így őt az intézetigazgatói poszton a korábbi intézetigazgató-helyettes Dr. Csécsy György professzor követte. A 2006-'07-es tanévtől kezdődően az intézetet Dr. Bíró György professzor, a Polgári Jogi Tanszék vezetője, korábbi rektorhelyettes igazgatta, aki 2015. szeptemberében méltósággal viselt hosszú betegsége után elhunyt. Az intézet vezetését 2015 november 1-től Dr. Csák Csilla egyetemi docens vette át. 

 

Az Intézet tevékenysége

A karon a doktori képzés 1993-ban indult meg. A Civilisztikai Tudományok Intézetének keretei között, több doktori program is működik, az egyes doktori témák oktatása a három tanszéken (Polgári jogi, Kereskedelmi jogi, Agrár-és munkajogi) belül zajlik.

Az intézet tanszékei szorosan együtt működnek; átoktatás, közös tudományos publikációk, közös kutatás tervezése, konferenciák tartása, melynek szép példája a 2012. nyarán megtartott Vadászati jog aktuális kérdései c. és a 2013. novemberében Dr. Novotni Zoltán professzor emlékére szervezett intézeti konferenciák.

Az intézet tagjainak oktatói és kutatói munkáját nagyban segíti és támogatja a Dr. Novotni Zoltán emlékére, Dr. Bíró György professzor kezdeményezésére létrehozott Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, amely 20 éve működik, és a gyors és alacsony árfekvésű írott tananyag-biztosítás mellett rendszeresen szervez konferenciákat a magánjog körében (pl.: Polgári Jogot Oktatók éves konferenciái, eddig 19 alkalommal). Ezen felül kutatások és tanulmányutak anyagi támogatását, konferencia-kiadványok és egyéb tudományos művek közlését is ellátja (20 év alatt mintegy 70 kötet).

 

 

Miskolc, 2016. 03. 01.

                                                                                             Dr. habil. Csák Csilla

                                                                                              intézetigazgató

 

 

Vissza