Egyetemes állam- és jogtörténeti gyakorlat I.

                                                                              

Egyetemes állam- és jogtörténeti gyakorlat I.

(AJJOT272L1)

LEVELEZŐ TAGOZATOS JOGHALLGATÓK SZÁMÁRA

2016/2017. TANÉV I. FÉLÉV

 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók olyan jogesetekkel ismerkedjenek meg, amelyek a történelem során híres - hírhedt perekként kerültek be a köztudatba. Az első félév jogtörténeti tananyagához igazodva néhány különleges történelmi per képezi az ismeretanyagot: Szókratész pere, Jézus pere, Pál Apostol pere és I. Károly pere.

Minden hallgató EGY szabadon választott per illetve percsoport anyagát dolgozza fel egyénileg.

Szókratész és I. Károly perének anyaga Takács Péter: Nehéz jogi esetek c. könyvében (Napvilág Kiadó, Budapest 2001) található meg.

A könyvek beszerezhetőek a könyvesboltokban, továbbá hozzáférhetőek a Miskolci Egyetem Központi Könyvtárában és a Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet könyvtárában.

            Az aláírás feltétele:

A konzultáción való megjelenés és a vizsgadolgozat megírása.

A hallgatók az első félév során a "Egyetemes állam- és jogtörténeti gyakorlat I.” tárgy konzultációján írásban adnak számot arról, milyen alapossággal készültek fel az általuk kiválasztott per(ek) anyagából. 5 fokozatú szabályozás alapján a hallgatók gyakorlati jegyet kapnak.

Az aláírás pótlása:

Azok a hallgatók, akik a félévi konzultáción nem jelentek meg, vagy megjelentek, de dolgozatuk eredményén javítani kívánnak a pótzárthelyi időpontjában tehetik meg.

 

Önellenőrző kérdések

 

Szókratész pere

 

1./ Melyek voltak a Szókratész perét befolyásoló politikai események Athénban?

2./ Mi volt a „hadvezérek pere”?

3./ Milyen bíróság ítélkezett Szókratész perében, és kit tartanak a per tényleges kezdeményezőjének?

4./ Mi jellemezte Szókratész gondolkodását a demokráciát illetően?

5./ Mit tartalmazott, mire épült a vád?

6./ Mivel védekezett Szókratész?

7./ Hogyan értelmezhetjük az ítélet azon rendelkezését, hogy Szókratésznak magának kellett javaslatot tennie a büntetésre?

8./ Hogyan vélekedett Hegel Szókratész esetéről?

9./ Mi volt a valós oka annak, hogy végül halálra ítélték Szókratészt?

10./ Milyen szerepet játszanak a rítusok az ítélkezés folyamatában a jogi realizmus szerint?

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Károly pere

 

1./ Milyen bírósági fórum előtt folyt le I. Károly pere?

2./ A Közrendűek Háza mivel érvelt abban a nyilatkozatában, amit a Lordok Háza I. Károlynak a parlament általi nyilvános perbefogását elutasító álláspontjára adott ki válaszul?

3./ Melyik társadalmi tan tételeit fedezhetjük fel a nyilatkozatban?

4./ A vád szerint milyen bűnöket követett el I. Károly?

5./ Mennyire fedi a vád a történelmi adatokat?

6./ Mi volt I. Károly jogi álláspontja a per során?

7./ Hogyan reagált a bíróság I. Károly perbeli álláspontjára?

8./ Hogyan hallgatta meg a bíróság a tanúkat?

9./ Mi volt az ítélet, és milyen jogoktól fosztotta meg a királyt?

10./ Mi a kiindulópontja a társadalmi szerződés tana I. Jakab által megfogalmazott bírálatának?

 

Jó felkészülést kíván:

 

Miskolc, 2016. szeptember 3. 

Dr. Petrasovszky Anna

egyetemi docens

 

 

Vissza