IX. Miskolci EU Vándorkupa

2014-06-05 Beszámoló a IX. Miskolci EU Vándorkupa országos szintű európai uniós jogi jogesetmegoldó-és perbeszédversenyről

I.    A IX. Miskolci EU Vándorkupára jelentkezett csapatok

A 2014. március 10-én meghirdetett versenyre idén összesen 7 csapat jelentkezett. A megadott határidőig (2014. május 18-ig) minden csapat beküldte az írásbeli beadványokat, így a verseny Eljárási Szabályzata értelmében részt vehettek a verseny szóbeli döntőjén.

A 7 csapatból 4 csapat a verseny Joghallgatók szekciójában („A szekció”), míg 3 csapat a Fiatal jogászok szekciójában („B szekció”) versengett egymással.

A IX. Miskolci EU Vándorkupa Joghallgatók szekciójába az ország három egyetemének jogi karáról jelentkeztek 3 fős, joghallgatókból álló csapatok:

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karáról két csapat érkezett: a „Vándorok” és a „Hello New York” jeligéjű csapat. A Szegedi Tudomány Egyetemet a „Palermo” nevű csapat képviselte. A házigazda Miskolci Egyetem képviseletében egy csapat indult „Mastreet Boys” néven.

A verseny Fiatal jogászok szekciójába idén három csapat jelentkezett, és vett részt a szóbeli döntőn. A „Perdöntők” jeligéjű csapat a Miskolci Törvényszékről érkezett, a „thrE Bit” jeligéjű csapat a Gyulai Törvényszék fogalmazóiból állt, a „Pázmány TriÁSZ” jeligéjű csapat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktor Iskolájának PhD hallgatóiból állt.

 

II.A szóbeli döntő

A verseny szóbeli döntője 2014. május 30-án (péntek) került megrendezésre. A verseny helyszínéül – a korábbi évekhez hasonlóan – a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Mintatárgyalója szolgált.

A verseny szóbeli döntőjének megnyitóján a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának tanulmányi dékán-helyettese, az Európai és Nemzetközi Jogi Intézet igazgatója, Prof.  Dr. Wopera Zsuzsa köszöntötte a zsűrit, a versenyző csapatokat, felkészítőiket és a hallgatóságot. Ezt követően a KIM szakreferense, az Európajogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék egykori oktatója, dr. Rácz Rita üdvözölte a versenyen megjelenteket, és bíztatta a versenyző csapatokat az eredményes versenyzésre.

 

 

 A versenyt Prof. Dr. Wopera Zsuzsa és dr. Rácz Rita nyitotta meg köszöntő beszédével


A IX. Miskolci EU Vándorkupa szóbeli döntőjén az uniós jog elméleti és gyakorlati szakembereiként Dr. Szűts Márton (az Európai Unió Bíróságának bírói referense) mint a zsűri elnöke, a zsűri további két tagjaként pedig Dr. Luszcz Viktor (az Európai Unió Bíróságának bírói referense) és Dr. Varju Márton (a DE ÁJK egyetemi docense és az MTA-TK tudományos főmunkatársa) alkották a „Bíróság” eljáró háromfős tanácsát, vagyis a verseny zsűrijét.

 

 

 

 A IX. Miskolci EU Vándorkupa zsűrijének tagjai (balról jobbra): Dr. Varju Márton, Dr. Szűts Márton, Dr. Luszcz Viktor

 

A verseny alapjául szolgáló hipotetikus, M‑9/14. sz. előzetes döntéshozatali ügyben a verseny írásbeli szakaszában beküldött – legfeljebb15-15oldal terjedelmű – beadványokban foglaltak alapján a szóbeli döntőn a rendelkezésre álló 10-10 perces (továbbá 5-5 perces válasz és viszontválasz) időtartam keretében kellett a csapatoknak előadniuk és megvédeniük a jogi érvelésüket a „Bíróság” előtt. A Bíróság tagjai idén is nagyon aktívak voltak: a meghallgatás során számos, az ügyekkel kapcsolatos kérdésre kellett válaszolniuk az alapügy felpereseit és alpereseit képviselő csapatoknak az előzetes döntéshozatali eljárás keretében.

Felkérésünkre a verseny alapjául szolgáló hipotetikus jogesetet – immáron hagyományosan – idén is az Európai Unió Bíróságán dolgozó magyar tisztségviselő írta meg. Ennek köszönhetően az idei jogeset is igazán aktuális és összetett – a Bíróság előtt folyamatban lévő előzetes döntéshozatali ügyekben is felmerülő – uniós jogi problémákra irányult.

M‑9/14. sz., T. Lynx kontra Burgundiai Köztársaság ügyben a burgundiai Kúria úgy ítélte meg, hogy a jogvita eldöntése az uniós jog értelmezésétől függ, felfüggesztette az előtte folyamatban lévő eljárást, és a következő kérdéseket terjesztette előzetes döntéshozatalra a Bíróság elé:

  1. Úgy kell‑e értelmezni az uniós jogot, és különösen a 79/7/EGK irányelv 4. cikkének (1) bekezdését, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti jogszabály, amelynek alapján a férfiak és a nők eltérő várható élettartamát biztosításmatematikai szempontként alkalmazzák a munkahelyi baleset miatt fizetendő törvényileg szabályozott szociális biztonsági ellátások kiszámításához, ha e szempont alkalmazásakor egy férfinak fizetendő egyszeri kártalanítás összege alacsonyabb, mint az a kártalanítási összeg, amelyet egy azonos életkorú, egyébként hasonló helyzetben lévő nő kapna?
  2. Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: fennáll‑e a jelen ügyben a tagállami felelősség feltételenként az uniós jog kellően súlyos megsértése különös figyelemmel arra, hogy
  • a Bíróság ítélkezési gyakorlatában nem foglalt kifejezetten állást azzal kapcsolatban, hogy a 79/7/EGK irányelv hatálya alá tartozó törvényileg szabályozott szociális biztonsági rendszerek ellátásainak kiszámításakor figyelembe vehetők‑e a nemekre vonatkozó biztosításmatematikai tényezők;
  • a Bíróság a C‑236/09. sz. Test‑Achats‑ügyben hozott ítéletében érvénytelennek nyilvánította a 2004/113/EK irányelv 5. cikkének az ilyen tényezők figyelembevételét lehetővé tevő (2) bekezdését, de egy átmeneti időszakot rendelt el az érvénytelenség bekövetkeztéig, és
  • az uniós jogalkotó a 2004/113/EK és 2006/54/EK irányelvben bizonyos feltételek mellett lehetővé tette az ilyen tényezők figyelembevételét az ezen irányelvek értelmében vett juttatások kiszámításakor, és a nemzeti jogalkotó ennek alapján feltételezte, hogy a szóban forgó tényezők a jelen ügy szerinti törvényileg szabályozott szociális biztonsági rendszerek területén is figyelembe vehetők?      

 

 
   

 

 

 Verseny közben.

 

III. Eredményhirdetés

A szóbeli döntő fordulóinak és azok zsűri általi értékelésének befejezését követően a verseny eredményhirdetésére a verseny mindkét szekciójában a szóbeli döntő helyszínén, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Mintatárgyalójában került sor. Az eredményhirdetésen a zsűri elnöke, Dr. Szűts Márton zárta le a verseny érdemi részét, mondott rövid ünnepélyes beszédet és ismertette a verseny két szekciójában kialakult eredményt.

 

 

 Az ME-ÁJK Mintatárgyalójában tartott ünnepélyes eredményhirdetés.

 

Az írásbeli beadványok és a szóbeli döntőn nyújtott teljesítmény együttes értékelése alapján a Joghallgatók szekciójában a Debreceni Egyetem joghallgatóiból álló „Vándorok” csapat lett az I. helyezett, így idén ők nyerték el a Miskolci EU Vándorkupát. A csapat tagjai: Papp Ildikó, Szabó Zsanett és Ugrai Katalin. A csapat felkészítője Dr. Szemesi Sándor egyetemi docens volt.

A joghallgatók szekciójának II. helyezett csapata a szintén debreceni „Hello New York” lett. A csapat tagjai: Bodó Sára, Rente László Ramón és Szabó Zsófia. Felkészítőjük: Dr. Szemesi Sándor egyetemi docens volt.

A szekció III. helyezett csapata a Szegedi Tudomány Egyetem másik csapata, a „Palermo” jeligéjű csapat lett. A csapat tagjai: Hollós Annamária, Kálmán Renáta és Jerney Leona; felkészítőjük Dr.Schiffner Imola adjunktus.

A szekció negyedik csapata a „Mastreet Boys” elismerő oklevélben részesült. A csapat tagjai: Bartha Márk, Tóth Flórián és Titkó Richárd; Felkészítőjük dr. Marinkás György, tanársegéd.

 

 

Az írásbeli beadványok és a szóbeli döntőn nyújtott teljesítmény együttes értékelése alapján a Fiatal jogászok szekciójának győztes csapata a Miskolci Törvényszék fogalmazóiból álló „Perdöntők” csapat lett, így idén e csapat nyerte el ebben a szekcióban a Miskolci EU Vándorkupát. A csapat tagjai: dr. Farkas Eszter, dr. Pap Laura és dr. Sztankó Ágnes. Felkészítőjük Dr. Molnár Tibor Tamás, törvényszéki bíró volt.

A Fiatal Jogászok szekciójának II. helyezett csapata a GyulaiTörvényszék fogalmazóiból álló „thrE Bit” csapat lett, a csapat tagjai: dr. Bozó Lilla, dr. Csizmadia Mónika és dr. Rostás Edit Kincső. Felkészítőjük, Dr. Tóth Beáta, törvényszéki tanácselnök.

A szekció III. helyezett csapata a „Pázmány TriÁSZ” csapat lett. A csapat tagjai: dr. Hoppál Anna, dr. Hrecska Renáta és dr. Rónyai Nóra. A csapat felkészítője Dr. Kártyás Gábor egyetemi adjunktus.

Az eredményhirdetést pezsgős koccintás követte, ahol a résztvevőknek lehetősége nyílt kötetlen szakmai beszélgetést folytatni a zsűri tagjaival és egymással.

 

 

 

A verseny résztvevői az eredményhirdetést követően.

 

IV. A támogatóink

Ezúton is szeretnénk megköszönni támogatóinknak a IX. Miskolci EU Vándorkupa szervezési költségeihez és a helyezést elért versenyzők díjazásához való hozzájárulást.

A felkészülési terem.

A termet a szervezők a Europe Direct Miskolc által felajánlott plakátokkal, szóróanyagokkal varázsolták igazán európai uniós hangulatúvá.

 

 

 

 

 

 

 

 

Miskolci Egyetemisták Szövetsége

 

 

 

 

 

Europe Direct Miskolc

 

Miskolc, 2014.június 4.

 

A verseny szervezői:

 

 

 

Dr. Angyal Zoltán,                                                                            dr. Marinkás György

egyetemi docens                                                                             egyetemi tanársegéd

 

Vissza