A tanszék kiadványai

Mátyás Imre: A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga, Általános rész, egyetemi jegyzet, Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2012

Angyal Zoltán: Az európai gazdasági és monetáris unió kialakulásának és működésének intézményi és jogi vonatkozású kérdései, Európai Műhelytanulmányok 105. szám, a Miniszterelnöki Hivatal és a Nemzeti Fejlesztési Hivatal kiadványa, 2005, ISBN: 963-9284-90-4, 1-160.o.

Angyal Zoltán: Légiközlekedési jog az Európai Unióban, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2011, ISBN: 978-963-258-1217, 1-330.o.

 

Vissza