A tanszék kiadványai

Dr. Angyal Zoltán habilitált egyetemi docens könyvei:

Az európai gazdasági és monetáris unió kialakulásának és működésének intézményi és jogi vonatkozású kérdései, Európai Műhelytanulmányok 105. szám, a Miniszterelnöki Hivatal és a Nemzeti Fejlesztési Hivatal kiadványa, 2005, ISBN: 963-9284-90-4, 1-160.o.

Légiközlekedési jog az Európai Unióban, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2011, ISBN: 978-963-258-1217, 1-330.o.

Bevezetés az Európai Unió belső piacának jogába és joggyakorlatába, Gazdász-Elasztik Kft., 2017, ISBN: 978-615-80212-3-4, 1-220.o.

A teljes publikációs listát lásd az MTMT adatbázisban.

 

Dr. Mátyás Imre egyetemi docens:

A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga, Általános rész, egyetemi jegyzet, Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2012

 A teljes publikációs listát lásd az MTMT adatbázisban.

 

Dr. Marinkás György egyetemi adjunktus:

A teljes publikációs listát lásd az MTMT adatbázisban.

 

Dr. Kiss Lilla Nóra PhD-hallgató jegyzete:

Belső piaci jogesetgyűjteményGazdász-Elasztik Kft., 2017, ISBN: 978-615-80212-4-1, 1-74.o.

 A teljes publikációs listát lásd az MTMT adatbázisban.

Vissza