Tanszéki kutatások

Dr. Angyal Zoltán habilitált egyetemi docens főbb kutatási területei:

A gazdasági és monetáris unió intézményi és jog vonatkozású kérdései

A jegybanki függetlenség uniós jogi garanciái

Légiközlekedési jog az Európai Unióban

A légi utasok jogai

Az egységes belső piac joga

A Lisszaboni Szerződés

 


 Dr. Mátyás Imre egyetemi docens főbb kutatási területei:

Nemzetközi magánjog

A nemzetközi magánjogi jogegységesítés, az anyagi jogi és kollíziós jogi jogegységesítés hatása a jogi környezetre

Az európai szerződésjog egységesítése

A XXI. századi kollíziós problémák

Jogegységesítés és az egységes belső piac

 


 Dr. Marinkás György egyetemi adjunktus főbb kutatási területei:

Emberi jogok

Kisebbségi jogok

 


 Dr. Kiss Lilla Nóra PhD-hallgató főbb kutatási területei:

Digitális egységes piac

Az Európai Unióból történő tagállami kilépés intézményi és jogi vonatkozású kérdései

 

Vissza