Tanszéki kutatások

Dr. Mátyás Imre főbb kutatási területei:

Nemzetközi magánjog - A nemzetközi magánjogi jogegységesítés, az anyagi jogi és kollíziós jogi jogegységesítés hatása a jogi környezetre, az európaiszerződésjog egységesítése, a XXI. századi kollíziós problémák, jogegységesítés és az egységes belső piac.

Dr. Angyal Zoltán főbb kutatási területei:

A gazdasági és monetáris unió intézményi és jog vonatkozású kérdései; A jegybanki függetlenség uniós jogi garanciái; Légiközlekedési jog az Európai Unióban; A légi utasok jogai; Az egységes belső piac joga; A Lisszaboni Szerződés.

Vissza