Évfolyamdolgozati és szakdolgozati témák

Évfolyamdolgozati témák

 

Évfolyamgozati témák jogász hallgatók részére

  

 

Dr. Paulovics Anita

 

 • Jogorvoslathoz való jog a közigazgatásban 
 • Az ügyféli jogok és a szerzett jogok védelme a közigazgatási eljárásban 
 • A gyermek mint az alapjogok alanya 
 • A felsőoktatás joga
 • Egyéb szabadon választható téma

 

 

Dr. Bragyova András

 

 • Az alkotmánybíráskodás
 • Az alapjogok korlátozásának feltételei
 • A véleménynyilvánítás szabadsága
 • Az EU tagság alkotmányos kérdései
 • Egyéb szabadon választható téma

 

 

Dr. Pap Gábor

 

 • Politikai gondolkodók, hatalomelméletek (Locke, Montesquieu, Constant, Marx)
 • Liberális magyar gondolkodók (Eötvös, Szalay, Bibó)
 • A magyar államelmélet aktuális alkotmányjogi kérdései
 • A személyes szabadságjogok szabályozásának kérdései Magyarországon
 • Egyéb szabadon választható téma

 

 

Dr. Panyi Béla

 

 • Az ügyészség alkotmányos helyzete, feladatai
 • Az igazságszolgáltatás alapelvei, különös tekintettel a bírói függetlenség alapelvére
 • A magyar állampolgárság elméleti és gyakorlati kérdései
 • Az önkormányzati rendeletalkotás elméleti és gyakorlati kérdései
 • Egyéb szabadon választható téma

 

 

Dr. Hallók Tamás

 

 • A választójog és a választási rendszer reformjának lehetőségei
 • A választási eljárás garanciái
 • A közvetlen demokrácia intézményei: a népszavazás a gyakorlatban
 • A gyülekezési jog időszerű kérdései
 • Egyéb szabadon választható téma

 

Szakdolgozati témák

 Szakdolgozati témák főiskolás hallgatók részére

 

 

Dr. Paulovics Anita


AJALKFSZD01

 • Az önkormányzatiság alkotmányos ismérvei
 • Az alkotmányvédő szervek szerepe
 • Szociális jogok az Alkotmányban
 • Az egészséghez való jog alkotmányos kérdései
 • Egyéb szabadon választható téma

 

Dr. Pap Gábor

 

AJALKFSZD03

 • Politikai gondolkodók, hatalomelméletek (Locke, Montesquieu, Constant, Marx)
 • Polgári alkotmányfejlődés történeti és elméleti kérdései
 • Liberális magyar gondolkodók (Eötvös, Szalay, Bibó)
 • A személyes szabadságjogok szabályzásának kérdései Magyarországon
 • Egyéb szabadon választható téma

Dr. Panyi Béla

 

AJALKFSZD04

 • Politikai gondolkodók, hatalomelméletek (Locke, Montesquieu, Constant)
 • Az alkotmány és az alkotmányosság
 • A köztársasági elnök
 • A magyar államelmélet aktuális alkotmányjogi kérdései
 • Egyéb szabadon választható téma

 

Dr. Hallók Tamás

 

AJALKFSZD05

 • A választójog és a választási rendszer reformjának lehetőségei
 • A választási eljárás garanciái
 • A közvetlen demokrácia intézményei: a népszavazás a gyakorlatban
 • A gyülekezési jog időszerű kérdései
 • Egyéb szabadon választható téma

 

 

Szakdolgozati témák jogász hallgatók részére

  

 

Dr. Paulovics Anita

 

AJALKSZD06 

 • Jogorvoslathoz való jog a közigazgatásban 
 • Az ügyféli jogok és a szerzett jogok védelme a közigazgatási eljárásban 
 • A gyermek mint az alapjogok alanya 
 • A felsőoktatás joga
 • Egyéb szabadon választható téma

 

 

Dr. Bragyova András

 

AJALKSZD04

 • Az alkotmánybíráskodás
 • Az alapjogok korlátozásának feltételei
 • A véleménynyilvánítás szabadsága
 • Az EU tagság alkotmányos kérdései
 • Egyéb szabadon választható téma

 

 

Dr. Pap Gábor

 

AJALKSZD01

 • Politikai gondolkodók, hatalomelméletek (Locke, Montesquieu, Constant, Marx)
 • Liberális magyar gondolkodók (Eötvös, Szalay, Bibó)
 • A magyar államelmélet aktuális alkotmányjogi kérdései
 • A személyes szabadságjogok szabályozásának kérdései Magyarországon
 • Egyéb szabadon választható téma

 

 

Dr. Panyi Béla

 

AJALKSZD02

 • Az ügyészség alkotmányos helyzete, feladatai
 • Az igazságszolgáltatás alapelvei, különös tekintettel a bírói függetlenség alapelvére
 • A magyar állampolgárság elméleti és gyakorlati kérdései
 • Az önkormányzati rendeletalkotás elméleti és gyakorlati kérdései
 • Egyéb szabadon választható téma

 

 

Dr. Hallók Tamás

 

AJALKSZD03

 • A választójog és a választási rendszer reformjának lehetőségei
 • A választási eljárás garanciái
 • A közvetlen demokrácia intézményei: a népszavazás a gyakorlatban
 • A gyülekezési jog időszerű kérdései
 • Egyéb szabadon választható téma

 

 

Szakdolgozati témák master hallgatók részére

 

 

 

Dr. Paulovics Anita

 

AJALKMSZD01

 • Az önkormányzati rendszer problémái Magyarországon
 • Közigazgatási eljárási jogalkotás Magyarországon
 • Egyéb szabadon választható, oktatóval egyeztetett téma

 

Dr. Bragyova András

 

AJALKMSZD02

 • Jogalkotás és törvényhozási eljárás az Alkotmánybíróság gyakorlatában
 • A közigazgatás szerepe a jogszabály-előkészítésben és a jogalkotásban
 • Egyéb szabadon választható, oktatóval egyeztetett téma

 

Dr. Panyi Béla

 

AJALKMSZD03

 • Egyéb szabadon választható, oktatóval egyeztetett téma

 

Dr. Pap Gábor

 

AJALKMSZD04

 • A parlamentek helyzete
 • A bírói hatalom problémái
 • A végrehajtó hatalom felelőssége
 • Az alkotmányvédelem Amerikában
 • Egyéb szabadon választható, oktatóval egyeztetett téma

 

Dr. Hallók Tamás

 

AJALKMSZD05

 • Választási rendszerek
 • Az államfő jogállása az európai államokban
 • A választás folyamatának szabályai Nyugat-Európában
 • A közvetlen és a képviseleti demokrácia viszonya az európai államokban
 • Egyéb szabadon választható, oktatóval egyeztetett téma
Vissza