Hallgatói jogviszonyban

55345201 OKJ számú Jogi asszisztens

akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés a 2001/2002-es tanévtol kezdődően.

Képzési cél

Jogi alapismeretekkel rendelkezo és azokat munkájuk során alkalmazó (ám erre a munkára korábban intézményesen sem elméleti sem gyakorlati képzéssel fel nem készített) érettségizett felsőfokú szakképesítésű általános jogi ügyintézők képzése.

 

A képzésben résztvevők státusza

Az államilag finanszírozott képzésben az oktatási kormányzat és a fenntartó Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által évente meghatározott számú tanuló a középiskolai oktatásra érvényes feltételek szerint folytathatja tanulmányit.

A képzésben résztvevők státusza középiskolai tanuló.

A képzés tanulmányi rendje

A képzés 2 éves (4 féléves) ingyenes államilag finanszírozott nappali tagozatos iskolai rendszerő felsőfokú szakképzés. A képzés befejezését követően a tanulók szakmai elméleti és szakmai gyakorlati vizsgát tesznek a Szakmai Vizsgaszabályzat rendelkezései szerint. (16/1994. (VII.8.) MKM rendelet 105/IV melléklet)

A szakképesítés beszámítása felsőoktatásban történő továbbtanulás esetén

A szakképesítés felsőoktatási tanulmányokba történő beszámítása a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosítása 7/a §-ának (1.) bekezdése alapján történik.

A jogi asszisztens képzés során szerzett ismeretanyag egyharmada kreditértékként a 200/2000. (XI.29) kormányrendelet 3. § (3.) pontja alapján beszámít a szakirányú felsőoktatási tanulmányokba.

A 269/2000 (XII.26.) kormány rendelet 10. §. (4.) bekezdés szerint: „az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés befejezését követően szakirány szerinti jelentkezés esetén – azon alapképzési szakon, amelyen a szakképzés ismeretanyaga beszámítható – vizsgát nem kell tenni .”

A jogi asszisztens jogi alapismeretekkel rendelkezo felsőfokú szakképzettséggel rendelkező középkáder.

Követelmények a jogi asszisztenssel szemben:

A jogi asszisztens tevékenységének arra kell irányulnia, hogy - a jogászok és a jogi szakismeretekkel nem rendelkező alkalmazottak közötti űrt kitöltve - előkészítse és elősegítse a szakszerű jogászi munkavégzést.

A foglalkozás gyakorlása során eloforduló legfontosabb feladatcsoportok

Ügyvédi irodában történő alkalmazás esetén ellátja a titkársági alkalmazotti feladatokat.

Közigazgatási szakterületen önkormányzati igazgatásban, illetve az államigazgatás egyes

Bíróságokon a bírákat tehermentesíti az ítélkezo munkán kívüli tevékenység alól.

Ügyészségi alkalmazásban ellátja az ügyintézői és ügyiratkezelői feladatokat.

területein ellátja az ügyviteli (iratkezelési és ügyintézési) feladatokat.

Lehetséges alkalmazás: közjegyzoi iroda, Földhivatal, Vám- és Pénzügyorség, minisztériumi irodai alkalmazás, kamarai alkalmazás, önálló bírósági végrehajtók stb.

A felvétel feltételei:

A felvételrol a felvételi bizottság a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékánja valamint a Szemere Bertalan Szakképzo és Muvészeti Középiskola igazgatója által jóváhagyott pontozási útmutató alapján dönt. Felvételi vizsga nincs, kizárólag a hozott pontszámok alapján történik a jelentkezok rangsorba állítása.

A hozott pontszámok kiszámítása: érettségi bizonyítvány minősítése, középiskola 3-4. osztály év végi eredménye (magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, számítástechnika tantárgyakból) A, B, C, nyelvvizsga. Egy idegen nyelv (angol v. német) érettségi eredménye.

Tanulmányai során (mint szakmai idegen nyelvet) azt az idegen nyelvet tanulhatja tovább, amelybol érettségi vizsgát tett (angol vagy német).

 

- Mintatanterv nappali 2009. szeptember 1-től

- Mintatanterv levelező 2009. szeptember 1-től

Vissza