ME-ÁJK felvételi 2015.

FELVÉTELI 2015.

  

Meghirdetett képzéseink 2015. évben:

A 2015. évi felvételi tájékoztatóban a lent felsorolt képzéseink az alábbi linken érhetők el:

http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/aktualis/megjelentek_2015A_meghirdetesek

Felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekben segítséget kaphatnak az info@felvi.hu címen és a http://www.felvi.hu/felveteli/felveteli_segitseg/ugyfelszolgalat oldalon.

 

ME Állam- és Jogtudományi Karon felvételi kapcsolattartó:

Gulyás Ibolya igazgatási ügyintéző

e-mail: jognovak@uni-miskolc.hu, jogdhiv@uni-miskolc.hu

telefon: 46/565-170

További információk: jogikar.uni-miskolc.hu

 

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2015. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetőek a következő címre: „2015. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

 

Nappali képzéseink

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Jelmagyarázat ››

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Érettségi vizsgakövetelmények

Képz.
terület

Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM

A

N

A

igazságügyi igazgatási

támogatott

6

10 < 40

kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. informatika v. magyar nyelv és irodalom v. társadalomismeret v. történelem v. szakmai előkészítő tárgy(3)

JOGI

I

A

N

K

igazságügyi igazgatási

170 000 Ft

JOGI

I

A

N

A

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

támogatott

6

10 < 40

JOGI

I

A

N

K

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

170 000 Ft

JOGI

I

O

N

A

jogász

támogatott

   

történelem és
latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. egy idegen nyelv(4) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

JOGI

I

O

N

K

jogász

220 000 Ft

JOGI

I

 

Munka- és társadalombiztosítási (Ma) mester szak

akkreditáció alatt

 

MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK

Jelmagyarázat ››

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Érettségi vizsgakövetelmények

Képz.
terület

Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM

F

N

A

jogi(1)

támogatott

4

10 < 40

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

JOGI

I

F

N

K

jogi(1)

150 000 Ft

JOGI

I

 

 

Részidős (levelező) képzések

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Jelmagyarázat ››

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Érettségi vizsgakövetelmények

Képz.
terület

Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM

A

L

A

igazságügyi igazgatási(2)

támogatott

6

10 < 60

kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. informatika v. magyar nyelv és irodalom v. társadalomismeret v. történelem v. szakmai előkészítő tárgy(3)

JOGI

I

A

L

K

igazságügyi igazgatási(2)

150 000 Ft

JOGI

I

A

L

A

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási(2)

támogatott

6

10 < 40

JOGI

I

A

L

K

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási(2)

150 000 Ft

JOGI

I

O

L

A

jogász(2)

támogatott

10

10 < 100

történelem és
latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. egy idegen nyelv(4) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

JOGI

I

O

L

K

jogász(2)

200 000 Ft

JOGI

I

 

Munka- és társadalombiztosítási igazgatási (Ma) mester szak

akkreditáció alatt

 

MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Érettségi vizsgakövetelmények

Képz.
terület

Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM

F

L

A

támogatott

4

10 < 30

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

JOGI

I

F

L

K

120 000 Ft

JOGI

I

(1) A szakon 30 kredit értékű összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

(2) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága:hetente péntek délután és/vagy szombati napok.

(3) Szakmai előkészítő tárgy: informatikai alapismeretek, közgazdasági alapismeretek.

(4) Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán folyó képzéseket áttekintve megállapíthatjuk, hogy a karon folyó magas színvonalú oktatás, amely az oktatói kiválóság alapján az országban az első helyen áll (forrás: HVG Diploma különszám 2015.), a képzések költségeire vonatkozóan is a legkedvezőbb - az ország jogi karaival összehasonlítva.

A  fenti  táblázatokban szereplő önköltségek  meghatározása már nem az Egyetem, hanem az EMMI hatáskörébe tartozik. Az EMMI döntött az önköltség korábbi évekhez képest jelentős megemeléséről, ami Önöknek, felvételizőknek és családjaiknak komoly plusz anyagi terhet jelenthet. Erre tekintettel szeretnénk tájékoztatni minden felvételizőt, hogy ezeket az anyagi terheket miképpen lehet arányosan elosztani.

Az első lehetőség a részletfizetési kedvezmény kérése. A másik a Diákhitel II. igénybe vétele, melynek összege az önköltség nagyságához igazítható, tehát nem szükséges a teljes összeget felvenni. A harmadik lehetőség, amely pillanatnyilag korlátozottan áll rendelkezésünkre, a Kar által folyamatosan bővülő ösztöndíjrendszer, amely a kiemelkedő tanulmányi eredményű hallgatók számára biztosít lehetőséget az önköltség finanszírozására. Folyamatosan dolgozunk további fizetési könnyítések megteremtésén is.

 

Felvételi pontok számítása:


Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.
A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű oktatási intézményekben végzettek pontszámítása és a beküldendő dokumentumok c. részben, illetve a honlapon találhat bővebb információt.

 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2015. július 9-ig kell benyújtani. az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az érvényes jelentkezéshez szükséges dokumentumok c. fejezetben.

Jelmagyarázat ››

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden alap, osztatlan képzés

 

 

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú oklevél, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

minden felsőoktatási szakképzés

 

 

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú oklevél, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

 

 

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

 

- adatvédelmi szakjogász (Levelező) (Miskolc)
- általános és igazságügyi mediátor (közvetítő) (Levelező) (Miskolc)
- bűnmegelőzési koordinátor (Levelező) (Miskolc)
- gyermekjogi és ifjúságvédelmi szaktanácsadó (Levelező) (Miskolc)
- jogi szakokleveles gazdasági (agrár, gazdaságtudományi, informatikai, műszaki, természettudományi) szakember (Levelező) (Miskolc)
- jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember (Levelező) (Miskolc)
- jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember (Levelező) (Miskolc)
- közlekedési szakjogász (Levelező) (Miskolc)
- társasági jogi és cégjogi szakjogász (Levelező) (Miskolc)
- végrehajtási jogi szakjogász (Levelező) (Miskolc)
- végrehajtási jogi szakokleveles tanácsadó (Levelező) (Miskolc)

 

 

A fenti képzésekről bővebb információ  a következő linken található:

http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=282&oldal=2&fej=S

 

Érdeklődni: Fábián Zsuzsa, cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros, Felnőttképzési Regionális Oktatási Központ, tel/fax: (46) 565-111/2081, (46) 565-493, email: tkzsuzs@uni-miskolc.hu, honlap: http://www.felnottkepzes.uni-miskolc.hu.

 

 

Vissza
Vissza