Hallgatói hirdetmények

Párbeszéd az Európai Unióról

Tanulmányi Emlékérem 2019

Az Állam- és Jogtudományi Karon 

Tanulmányi Emlékérem kitüntetésben részesült hallgatók

2019.

 

 

Tanulmányi Emlékérem arany fokozat:

Hojnyák Dávid

J-503

osztatlan jogász szak

Kántor Kinga

J-503

osztatlan jogász szak

Marczis Gábor Donát

J-503

osztatlan jogász szak

Máté Dávid Adrián

J-504

osztatlan jogász szak

Nyilasi Zoltán

J-503

osztatlan jogász szak

Simon Patrícia

J-503

osztatlan jogász szak

 

Tanulmányi Emlékérem Ezüst fokozat:

Budai Georgina

J-503

osztatlan jogász szak

Czibrik Eszter

J-404

osztatlan jogász szak

Csoma Viktória Anna

J-403

osztatlan jogász szak

Károlyi Fanni

J-401

osztatlan jogász szak

Szunyogh Örs Péter

J-304

osztatlan jogász szak

Zelina Renáta

J-403

osztatlan jogász szak

 

Tanulmányi Emlékérem Bronz fokozat:

Ádám Aida

J-501

osztatlan jogász szak

Csík Aurél

J-304

osztatlan jogász szak

Koncz Barbara

J-401

osztatlan jogász szak

Prokopics Zsófia

J-401

osztatlan jogász szak

Szikszai Marcell

J-403

osztatlan jogász szak

Tóth Nikolett

J-503

osztatlan jogász szak

 

A kitüntetésben részesülőknek szívből gratulálunk!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TANULMÁNYI EMLÉKÉREM

PÁLYÁZATI   FELHÍVÁS

T A N U L M Á N Y I    E M L É K É R E M

elnyerésére

2019.

 

1.)   A hallgatók kiemelkedő tanulmányi eredményének és közösségi tevékenységének megbecsülése érdekében a Kari Tanács 1985-ben TANULMÁNYI EMLÉKÉRMET alapított. A TANULMÁNYI EMLÉKÉREM három fokozatú: – arany, ezüst, bronz. A kitüntetésben részesülő hallgatók könyvjutalmat és oklevelet  kapnak.

2.)  Az emlékérem adományozása pályázat alapján történik. Pályázhatnak a Kar hallgatói az alábbiak szerint (ÁJK HKR 26-30. § alapján):

-          legalább 3 sikeres lezárt félévet követően,

-          Neptunban nyilvántartott utolsó két félév súlyozott tanulmányi átlagát, és

-          egyéb – közösségi, sport, tudományos – tevékenység igazolásával.

3.)   A pályázatokat mellékletekkel papír alapon kérjük benyújtani az Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatalába és MS Word formátumban megküldeni a jogdhiv@uni-miskolc.hu címre.

Postai cím: Miskolci Egyetem ÁJK Dékáni Hivatal 3515 Miskolc-Egyetemváros)

4.)  Benyújtási  határidő: 2019. február 13.

5.)   A pályázatok odaítéléséről a Tanulmányi Emlékérem Véleményező Bizottság dönt. A pályázat eredményéről a  pályázókat Neptun üzenetben értesítjük.

6.)   A emlékérmek átadására a március 15-i ünnepélyes Egyetemi Szenátus ülésen  kerül sor.

 

 

Miskolc, 2019. február 5.                                                   Prof. Dr. Csák Csilla

                                                                                                      dékán

TÁJÉKOZTATÓ DIPLOMA ÁTADÓ ÜNNEPSÉGRŐL

TÁJÉKOZTATÓ

a 2019. február 7. 10.30 órakor TARTANDÓ DIPLOMA ÁTADÓ ÜNNEPSÉGRŐL

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

Időponthely: 2019. február 7. csütörtök 10.30 óra, Miskolci Egyetem Díszaula

 

Forgatókönyv

Program kezdete

Program

Program részletesen

Helyszín

Közreműködők

8.00-9.50

Hozzátartozói jegyek átvétele 

Hozzátartozók belépőjegyének átvétele

A/6. ép. fsz. 5.

Dékáni Hivatal munkatársa: Barva Beáta jogbea@uni-miskolc.hu

 

8.00-8.45

Talárok felvétele

talárok és sapkák kiválasztása, öltözködés 

A/6. ép. fsz. XX. előadó és folyosó

Dékáni Hivatal és Hallgatói Központ munkatársai

8.50

Tájékoztató az ünnepséggel kapcsolatban

1.)    jogász szak,

2.)    közigazgatási mester szak,

3.)    igazságügyi igazgatási alapszak,

4.)    közigazgatás-szervező alapszak,

5.)    jogi felsőoktatási szakképzés,

hallgatóinak rövid tájékoztatás

A/6. ép. fszt. XX. előadó

hivatalvezető

9.05

Fotózás

1.)    jogász szak,

2.)    közigazgatási mester szak,

3.)    igazságügyi igazgatási alapszak,

4.)    közigazgatás-szervező alapszak,

5.)    jogi felsőoktatási szakképzés,

fotózás szakonként

(késés esetén nem áll módunkban várni a fotózással!)

A/6. ép. fszt. 31. terem (Kari Tanácsterem)

Dr. Marinkás György egyetemi adjunktus

9.40

Névsorolvasás

Gyülekezés, névsorolvasás, bevonulás a Díszaulába

A/6. épület fsz. folyosó

Dékáni Hivatal és Hallgatói Központ munkatársai

10.00

Központi ünnepségre bevonulás

Hallgatók elfoglalják helyüket a Díszaulában, vendégek gyülekeznek

Díszaula

Dékáni Hivatal és Hallgatói Központ munkatársai

10.30

Ünnepség kezdete

A Szenátus Elnöksége bevonul, megkezdődik az ünnepség

Díszaula

résztvevők

Az ünnepség végeztével

 

Egyéni ill. családi fotózás  (talárban)

 

ME

egyénileg

Az ünnepség végeztével

 

oklevél mellékletek átvétele, talárok, sapkák, jogász hengerek leadása (akik nem kértek díszes diplomát) 

A/6. ép. folyosó

Hallgatói Központ és a Dékáni Hivatal munkatársai

 

Részletes tudnivalók:

 1. A diploma átadása fehér kesztyűben történik az ünnepségen, ezért azt a hallgatónak kell magával hozni.
 2. jegyek 2018. február 4. naptól vehetők át a Dékáni Hivatalban (A/6. épület fsz. 5. szoba) legkésőbb az ünnepség napján 9.50 óráig. A jegyek egyenlően lesznek elosztva a szakok között. A kiadható jegyekről később tudunk tájékoztatást adni. Jegyet nem postázunk, azonban meghatalmazással átvehető. 
 3. A vendégeknek 10.15-ig kell elfoglalni a helyüket az Aulában. Az ünnepségre a vendégek álló- vagy ülő helyjeggyel mehetnek be. 
 4. A talárba öltözködés után rövid tájékoztatást adunk az ünnepség forgatókönyvéről, a diploma átvételének módjáról és egyéb tudnivalókról. Ezt követően a szakokon végzettekről csoportképek készülnek. Egyéni fotózásra csak az ünnepség után van lehetőség, mivel a forgatókönyvben szereplő időpontokat pontosan be kell tartani a központi ünnepség pontos megkezdése érdekében. A fotózás után névsorolvasás történik az A/6. épület földszintjén, majd a hallgatók elfoglalják helyeiket az Aulában.
 5. Az ünnepségről élő közvetítés készül és minden diplomát átvevőt lefényképeznek, ezért az ünnepségen fényképezni, videó felvételt egyénileg készíteni nem lehet. A hallgatói fotók az ME honlapján megtekinthetők és ingyenesen letölthetők lesznek kb. két héttel az ünnepség után. 
 6. Az Ünnepi Szenátusi Ülésen a Díszaula ülőhelyein hat év alatti gyermek részvétele nem javasolt.
 7. Az ünnepség kivetítőn figyelemmel kísérhető lesz  az A/4. épület fsz. III. előadóban.
 8. A diplomaátadó ünnepség után a talárt, sapkát és a jogász hallgatóknak a hengert (kivéve díszes diploma) ugyanott kell leadni, ahol felvették (A/6. ép. fszt. folyosó). Ekkor átadásra kerülnek a további okmányok, oklevél mellékletek, leckekönyvek. 

 

Felhívás:

 1. Felhívjuk végzős hallgatóink figyelmét, hogy haladéktalanul rendezzék pénzügyi tartozásukat (pl. kollégiumi díj, díszes diploma díj), és a Neptun-egyenlegen lévő maradvány összeget saját bankszámlára utalják vissza.
 2. Ellenőrizzék a NEPTUN-ban, hogy a képzettség menüpontban szerepel-e a nyelvvizsga bejegyzés.
 3. A régebben végzett hallgatók oklevél kiállítása érdekében a nyelvvizsga bizonyítvány bemutatásával egyidejűleg be kell nyújtani „A kérelem oklevél kiállításához” c. nyomtatványt a Hallgatói Központba.
 4. Oklevelét az ünnepségen az a végzős hallgató veheti át, akinek 
 • nincs tartozása,
 • nincs összeg a Neptun egyenlegén,
 • megfelelő nyelvvizsga bizonyítvány alapján kiállításra került az oklevele,
 • megfelelő nyelvvizsga mentességi határozat alapján kiállításra került az oklevele,
 • 2018. őszi záróvizsga időszak előttállamvizsgázott, és nyomtatványon kérte az oklevél kiállítását. 
 1. Amennyiben a végzős hallgató nem tud az Ünnepi Szenátus Ülésen megjelenni, vagy nem tart igényt jegyére, kérjük 2019. február 4. hétfő 16 óráig a 46/565-170 számon vagy a jogdhiv@uni-miskolc.hu címen.

 

Miskolc, 2019. január 8.

  

Állam- és Jogtudományi Kar

Dékáni Hivatal

Neptun leállás 2019. február 8. (péntek) 12 órától – február 10. (vasárnap) 24 óráig

A lentiekben részletezett Neptun leállásra tekintettel (2019. február 8. 12 órától – 2019. február 10. éjfélig) a regisztrációs hetet az Állam- és Jogtudományi Kar meghosszabbítja 2019. február 13. szerda 16 óráig.

Összes találat: 65
Vissza