Hallgatói hirdetmények

Tájékoztató a diplomaátadó ünnepségről

TÁJÉKOZTATÓ  

a 2018. június 28.  (csütörtök) 14.00 órakor TARTANDÓ DIPLOMA ÁTADÓ ÜNNEPSÉGRŐL

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

Időpont, hely: 2018. június 28. csütörtök 14.00 óra, Miskolci Egyetem Díszaula

 

Forgatókönyv

Program kezdete

Program

Program részletesen

Helyszín

Közreműködők

11.00-12.00

Jegyek átvétele

hallgatók, ill. hozzátartozók jegy átvétele

A/6. ép. fsz. 5.

Dékáni Hivatal munkatársa: Gulyás Ibolya jognovak@uni-miskolc.hu

 

11.00-12.00

Talárok felvétele

talárok, sapkák felvétele,

öltözködés

A/6. ép. fsz. XIX. ea. és folyosó

Dékáni Hivatal és Hallgatói Központ munkatársai

12.15

Tájékoztató az ünnepséggel  kapcsolatban

1.)     jogász szak,

2.)     MTB mester szak

3.)     MTB alapszak

4.)     igazságügyi igazgatási alapszak,

5.)     jogi felsőoktatási szakképzés,

6.)     fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza képzés,

hallgatóinak rövid tájékoztatás

XIX. ea.

hivatalvezető

13.00

Fotózás

1.)     jogász szak,

2.)     MTB mester szak

3.)     MTB alapszak

4.)     igazságügyi igazgatási alapszak,

5.)     jogi felsőoktatási szakképzés,

6.)     fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza képzés,

fotózás szakonként

(késés esetén nem áll módunkban várni a fotózással!)

szökőkútnál, vagy  rossz idő esetén A/6. ép. fszt. XIX. vagy XVIII. ea.

Dr. Marinkás György egyetemi adjunktus

13.20

Névsor olvasás

Gyülekezés, névsorolvasás, bevonulás a Díszaulába

díszudvar, vagy A/6. épület fsz. folyosó

Dékáni Hivatal és Hallgatói Központ munkatársai

13.30

Központi ünnepségre bevonulás

Hallgatók elfoglalják helyüket a Díszaulában, vendégek gyülekeznek

Díszaula

Dékáni Hivatal és Hallgatói Központ munkatársai

14.00

Ünnepség kezdete

A Szenátus elnöksége bevonul, megkezdődik az ünnepség

Díszaula

résztvevők

Az ünnepség kb. 1,5- 2 órát vesz igénybe

 

Egyéni ill. családi fotózás  (talárban)

ME

egyénileg

 

 

talárok, sapkák leadása, további hivatalos okmányok átvétele,  jogászok diploma tartó  hengereket leadják (akik nem kértek díszes diplomát).  

A/6. ép. folyosó

Hallgatói Központ és a Dékáni Hivatal munkatársai

 

 

 

Részletes tudnivalók:

 1. A diploma átadása fehér kesztyűben történik az ünnepségen, ezért azt feltétlenül magukkal kell hozni a hallgatóknak.
 2. A jegyek 2018. június 25. naptólvehetők át a Dékáni Hivatalban (A/6. épület fsz. 5. szoba) vagy az ünnepség napján 12.00 óráig. Jegyet nem postáz a hivatal, azonban meghatalmazással átvehető. A jegyek számát később közöljük. A jegyek egyenlően lesznek elosztva.
 3. A talárba öltözködés után tájékoztatást adunk az ünnepség forgatókönyvéről, a diploma átvételének módjáról és egyéb tudnivalókról. Ezt követően a szakokon végzettekről csoportképek készülnek. Egyéni fotózásra csak az ünnepség után van lehetőség, mivel a forgatókönyvben szereplő időpontokat pontosan be kell tartani a központi ünnepség pontos megkezdése érdekében. A fotózás után névsorolvasás történik, majd a hallgatók elfoglalják helyeiket az Aulában.
 4. A vendégeknek 13.45-ig kell elfoglalni a helyüket az Aulában. Az ünnepségre a vendégek álló- vagy ülő helyjeggyel mehetnek be.
 5. Az ünnepségről élő közvetítésben video felvétel készül és minden diplomát átvevőt lefényképeznek, ezért az ünnepségen fényképezni, videó felvételt egyénileg készíteni nem lehet. A hallgatói fotók megtekinthetőek és ingyenesen letölthetőek lesznek az egyetemi honlapról elérhető tárhelyről.
 6. Az Ünnepi Szenátusi Ülésen a Díszaula ülőhelyein hat év alatti gyermek részvétele nem javasolt.
 1. Az ünnepség kivetítőn figyelemmel kísérhető lesz  az A/4. épület fsz. III. előadóban.
 2. A diplomaátadó ünnepség után a talárt, sapkát és a jogász hallgatóknak a hengert (kivéve díszes diploma) ugyanott kell leadni, ahol felvették (A/6. ép. fszt. folyosó). Ekkor átadásra kerülnek a további okmányok.

 

Felhívás:

 1. Felhívjuk végzős hallgatóink figyelmét, hogy haladéktalanul rendezzék pénzügyi tartozásukat (pl. kollégiumi díj, díszes diploma díj), és a Neptun-egyenlegen lévő maradvány összeget saját bankszámlára  utalják vissza.
 2. Ellenőrizzék a NEPTUN-ban, hogy a képzettség menüpontban szerepel-e a nyelvvizsga bejegyzés.
 3. Ha a hallgató 2018. tavaszi záróvizsga időszak előtt tett záróvizsgát, és azóta megszerezte az érvényes nyelvvizsga bizonyítványt, abban az esetben be kell nyújtani „A kérelem oklevél kiállításához” c. nyomtatványt az oklevél kiállítása érdekében. (Ha nem tette meg, kérjük, haladéktalanul keresse évfolyam ügyintézőjét a Hallgatói Központban).
 4. Oklevelét az ünnepségen az a végzős hallgató veheti át, akinek
 • nincs tartozása,
 • nincs összeg a Neptun egyenlegén,
 • megfelelő nyelvvizsga bizonyítvány alapján kiállításra került az oklevele,
 • megfelelő nyelvvizsga mentességi határozat alapján kiállításra került az oklevele,
 • 2018. tavaszi záróvizsga időszak előtt államvizsgázott, és nyomtatványon kérte az oklevél kiállítását.
 1. Amennyiben a végzős hallgató nem tud az Ünnepi Szenátus Ülésen megjelenni, vagy nem tart igényt jegyére, kérjük 2018. június 21. 16 óráig a 46/565-170 számon vagy a jogdhiv@uni-miskolc.hu címen.

Miskolc, 2018. június 11.

Állam- és Jogtudományi Kar

           Dékán Hivatal

Tájékoztató a jogász díszes diploma igénylésről 2018. június

A joghallgatók részéről évről-évre igény mutatkozik arra, hogy a hivatalos diploma mellett, ún. hagyományos díszes jogi diplomát is kiadjon a Kar.

A díszes diploma magyar és latin nyelvű, pecséttartó fakoronggal ellátott, nagy alakú kivitelben készül, díszes hengerben kerül átadásra.

 

A díszes diplomát kérelemre, 13.000,- Ft külön díjazásért készítteti el a Kar, melynek költsége az igénylőt terheli. A díjat a sikeres záróvizsgák után kell befizetni a Neptunban.

Átadása ünnepi egyetemi szenátus ülésen történik. Azon hallgatók igényelhetik, akik a jogszabály szerinti oklevelet megszerezték.

 

Az alábbi kérelmet 2018. május 15. napjáig szíveskedjenek visszaküldeni az ÁJK Dékáni Hivatalba, vagy a jogbea@uni-miskolc.hu címre.

Kérelem

OBH szakmai gyakorlóhely

Tisztelt Hallgató!

 

Ezúton tájékoztatjuk kedves hallgatóinkat, hogy megszületett az Országos Bírósági Hivatal elnökének 1/2018. (I.24.) OBH elnöki ajánlása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal szakmai gyakorlóhelyként működéséről.

Az ajánlás a http://birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/obh/dokumentumok/1_2018_obh_elnoki_ajanlas_szakmai_gyakorlat.pdf oldalon tekinthető meg.

 

Dékáni Hivatal

Tanulmányi Emlékérem kitüntetésben részesült hallgatók

Az Állam- és Jogtudományi Karon

Tanulmányi Emlékérem kitüntetésben részesült hallgatók

2018.

 

 

Tanulmányi Emlékérem arany fokozat:

Balla Eszter

J-504

osztatlan jogász szak

Csiger Tünde

J-504

osztatlan jogász szak

Kántor Kinga

J-403

osztatlan jogász szak

Máté Dávid Adrián

J-404

osztatlan jogász szak

Pellei Fruzsina

J-504

osztatlan jogász szak

Petró Angéla

J-502

osztatlan jogász szak

Ritter Hajnalka

J-501

osztatlan jogász szak

Tucsek Blanka

J-504

osztatlan jogász szak

 

Tanulmányi Emlékérem Ezüst fokozat:

Eke Viktória

J-502

osztatlan jogász szak

Zelina Renáta

J-303

osztatlan jogász szak

Hostyisóczky Dániel István

J 504

osztatlan jogász szak

Simon Patrícia

J-403

osztatlan jogász szak

 

Tanulmányi Emlékérem Bronz  fokozat:

Oravecz Márk György

 

J-401

osztatlan jogász szak

 

A kitüntetésben részesülőknek szívből gratulálunk!

A  kitüntetetteket Neptun üzenetben értesítjük a részletekről.

Tavaszi záróvizsga időpontok

Tisztelt  Záróvizsgázó Hallgatók!

Értesítjük Önöket, hogy a 2017/2018. tanév tavaszi záróvizsgáira a NEPTUN rendszeren keresztül lehet majd jelentkezni. A jelentkezéshez a NEPTUN rendszerbe való belépés után az Ügyintézés/Záróvizsgák menü alatt tudnak vizsgaidőpontot választani. A záróvizsga időpontról a jelentkezést követően a Dékáni Hivatal külön értesítést nem küld.

Az esetleges változásokról Hallgatóink a Neptun rendszerben és a kari honlapon, a Hallgatói hirdetmények http://jogikar.uni-miskolc.hu/hallgatohirdet alatt értesülhetnek.

JOGÁSZ SZAKOS HALLGATÓK - Záróvizsgákra jelentkezni  a Neptunban   a

2018. március 26-tól 31-ig nyitva álló időszakban  lehet.

MEGHIRDETETT TÁRGYAK ÉS IDŐPONTOK:   

Nappali tagozat

Április 9-10.                              Polgári jog/Kereskedelmi jog

Május 2-3.                                 Büntetőjog

Május 22-23.                             Alkotmányjog/Közigazgatási jog

Június 11-12.                            Jog- és állambölcselet VAGY

Június 11-12.                            Európai és nemzetközi jog

Levelező tagozat

Április 11-12.                            Polgári jog/Kereskedelmi jog

Május 4. és 7.                           Büntetőjog

Május 24-25.                             Alkotmányjog/Közigazgatási jog

Június 12-13.                            Jog- és állambölcselet VAGY

Június 12.                                 Európai és nemzetközi jog

KIJELÖLT PÓTNAP:

Június 14.                                Polgári jog, Büntetőjog, Alkotmányjog/Közigazgatási jog,

Jog- és állambölcselet/Európai és nemzetközi jog

 

************************************************************************************

ALAPSZAKOS HALLGATÓK, KÖZIGAZGATÁSI, VALAMINT MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MESTER SZAK

Záróvizsgákra jelentkezni a Neptunban a 

2018. május 7-től 12-ig nyitva álló időszakban  lehet.

MEGHIRDETETT IDŐPONTOK:

Munkaügyi és tb. igazgatási alapszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány)

Nappali tagozat (MUK): Május 22.

Levelező tagozat (MUK): Május 23.

Nappali/Levelező tagozat (TB): Május 24.

Pótnap (N/L, MUK/TB): Május 31.

 

Munkaügyi és tb. igazgatási mesterszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány)

Levelező tagozat (MUK/TB): Május 29.

Pótnap (MUK/TB): Június 5.

 

 

Igazgatásszervező alapszak:

Nappali/Levelező tagozat: Május 28.

Pótnap (N/L): Június 6.

 

Közigazgatás-szervező alapszak:

Nappali/Levelező tagozat: Május 28.

Pótnap (N/L): Június 6.

 

Közigazgatási mesterszak

Nappali/Levelező tagozat: Május 28.

Pótnap (N/L): Június 6.

 

Igazságügyi igazgatási alapszak:

Nappali/Levelező tagozat: Május 29.

Nappali/Levelező tagozat: Május 30.

Pótnap: Június 7.

 

************************************************************************************

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

Szakmai vizsgákra jelentkezni a Neptunban a 

2018. május 22-től 25-ig nyitva álló időszakban  lehet.

Május 31. írásbeli gyakorlati vizsga

Június 5. szóbeli vizsga

KIJELÖLT PÓTNAP:

Gyakorlati és szóbeli vizsga: Június 7.

 

************************************************************************************

SZAKJOGÁSZ KÉPZÉSEK

Záróvizsgákra jelentkezni a Neptunban a 

2018. május 22-től 24-ig nyitva álló időszakban  lehet.

Záróvizsga: Június 1.

Pótnap: Június 7.

 

Amennyiben nem tud bejelentkezni a záróvizsgára, kérem, szíveskedjen a laszlo.varga@uni-miskolc.hu elektronikus címre ezt jelezni.

 

Miskolc, 2018. február 26.

Csemáné Dr. Váradi Erika

általános- és tanulmányi dékánhelyettes

Összes találat: 58
Vissza