Hallgatói hirdetmények

Diplomaátadó ünnepség

TÁJÉKOZTATÓ  DIPLOMAOSZTÓRÓL

Tisztelt Végzős Hallgató!

 

Engedje meg, hogy gratuláljunk tanulmányai sikeres befejezéséhez!

 

Az oklevél átadó ünnepséggel kapcsolatban az alábbiakról szeretnénk tájékoztatást adni:

 

Időpont, hely: 2017. június 29. csütörtök 14.00 óra, Díszaula

Hallgatók érkezése: 11.00 órától XX. előadó

 

Forgatókönyv

Program kezdete

Program

Program részletesen

Helyszín

Közreműködők

11.00-12.00

Jegyek átvétele

akik előzetesen nem vették át jegyeiket, azon hallgatók, ill. hozzátartozók jegyátvétele

A/6. ép. fsz. 5.

Dékáni Hivatal munkatársa: Gulyás Ibolya jognovak@uni-miskolc.hu

 

11.00-12.00

Talárok felvétele

talárok, sapkák felvétele,

öltözködés a XX. előadóban

A/6. ép. fsz. XX. ea. és az az előtti folyosó

Dékáni Hivatal és Hallgatói Központ munkatársai

12.15

 

 

 

12.25

Tájékoztató

1.)     jogász szak,

2.)     közigazgatási mester szak,

 

 

3.)     közigazgatás-szervező alapszak,

4.)     igazságügyi igazgatási alapszak,

5.)     igazgatás szervező alapszak,

6.)     MTB alapszak,

7.)     jogi felsőoktatási szakképzés,

8.)     általános és igazságügyi mediátor képzés,

9.)     fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza képzés

hallgatóinak rövid tájékoztatás

XX. ea.

hivatalvezető

12.30

 

 

 

12.45

Fotózás

1.)  jogász szak,

2.)  közigazgatási mester szak,

 

 

3.)  közigazgatás-szervező alapszak,

4.)  igazságügyi igazgatási alapszak,

5.)  igazgatásszervező alapszak,

6.)  MTB alapszak,

7.)  jogi felsőoktatási szakképzés,

8.)  általános és igazságügyi mediátor képzés,

9.)  fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza képzés

csoportos fotózás

(késés esetén nem áll módunkban várni a fotózással!)

szökőkút

Szilágyi Zsolt kari informatikus

13.15

Névsorolvasás

Hallgatóknak gyülekezés, névsorolvasás majd bevonulás a díszaulába, helyek elfoglalása

A/6. épület fsz. folyosó

Dékáni Hivatal és Hallgatói Központ munkatársai

13.45

Központi ünnepség

Hallgatók elfoglalják helyüket a díszaulában, vendégek gyülekeznek

 

Dékáni Hivatal és Hallgatói Központ munkatársai

14.00

 

A Szenátus elnöksége bevonul, megkezdődik az ünnepség

 

 

az ünnepség végeztével

 

a központi ünnepség után van lehetőség egyéni, ill. családi fotózásra (talárban)

 

egyénileg

 

 

talárok, sapkák, jogász hengerek leadása (akik nem kértek díszes diplomát), ill. tanulmányi okmányok átvétele

A/6. ép. XX. ea. előtti folyosó

Hallgatói Központ és a Dékáni Hivatal munkatársai

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy egyéni fotózásra, hozzátartozókkal való találkozásra, csak az ünnepség után van lehetőség, mivel a forgatókönyvben szereplő időpontokat pontosan be kell tartani a központi ünnepség pontos megkezdése érdekében.

 

Fontos tudnivalók:

 • A diploma átadása fehér kesztyűben történik az ünnepségen, ezért feltétlenül hozzon magával.
 • A vendégeknek 13.45-ig kell elfoglalni a helyüket az aulában.  Az ünnepségre a vendégek az aulába csak az odaszóló helyjeggyel mehetnek be, ami álló és ülőhelyeket jelent. A jegyeket a hallgatók között egyenlő arányban osztjuk el.
 • A jegyek 2017. június 26. naptól vehetők át a Dékáni Hivatalban (A/6. épület fsz. 5.). Névre szólóan lesznek borítékolva, azonban az ünnepség napján is átvehetők 12.00 óráig. Postán nem továbbítunk jegyet, azonban meghatalmazással átvehető. A jegyek számát később közöljük.
 • Amennyiben nem tud részt venni a diplomaosztón, vagy nem tart igényt jegyére, kérem jelezze azt június 28. 12 óráig a 46/565-170 telefonon, vagy a jognovak.@uni-miskolc.hu címen.
 • Az Ünnepi Szenátusi Ülésen a Díszaulában hat év alatti gyermek részvétele nem javasolt.
 • Az ünnepségről video felvétel készül és minden diplomát átvevőt lefényképeznek, ezért az ünnepségen fényképezni, videó felvételt egyénileg készíteni nem lehet. A videofelvétel és a hallgatói fotók elérhetők lesznek az egyetemi honlapon, ahonnan ingyenesen letölthetők.
 • Az ünnepség kivetítőn figyelemmel kísérhető lesz.
 • A diplomaátadó ünnepség után a talárt, sapkát és a jogász hallgatóknak a hengert (kivéve díszes diploma) kell leadni (A/6. ép. folyosó). Ekkor átadjuk a további okmányokat.
 • Felhívjuk végzős hallgatóink figyelmét, hogy rendezzék pénzügyi tartozásukat (pl. kollégiumi díj, díszes diploma díj), nyelvvizsga bizonyítványukat eredetiben mutassák be egy másolati példány egyidejűleg történő leadásával, ill. ellenőrizzék a NEPTUN-ban, hogy a képzettség menüpontban szerepel-e a nyelvvizsga bejegyzés.
 • Kérünk minden kedves végzős hallgatót, hogy a Neptun-egyenlegén lévő maradvány összegnek saját bankszámlára történő visszautalásáról haladéktalanul intézkedni szíveskedjen, mert az oklevél kiadás feltétele a nulla összegű  egyenleg.
 • Oklevelét az ünnepségen az a hallgató veheti át, akinek
  • nincs tartozása,
  • nincs összeg a Neptun egyenlegén,
  • megfelelő nyelvvizsga vagy nyelvvizsga mentességi határozat alapján kiállításra került az oklevele.

 

Miskolc, 2017. június 14.

 

üdvözlettel:

 

Állam- és Jogtudományi Kar

Dékáni Hivatal

jogdhiv@uni-miskolc.hu, jognovak@uni-miskolc.hu

Szemere Emlékérem

Szemere Emlékéremben részesülő hallgatók

Állam- és Jogtudományi Kar

2017.

  

Bukodi Blanka Eszter

J-504

Halász Csenge

J-501

Kállai Klaudia

J-501

Kovács Dóra

J-503

Orosz Flóra

J-503

Sereg Péter

J-503

 

A kitüntetett V. évfolyamos jogász hallgatóinknak

szívből gratulálunk!

Mailáth György Tudományos Pályázat

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke Mailáth György országbíró emlékére idén is tudományos pályázatot hirdet, amelynek keretében 2017-ban az alábbi négy szekcióban várunk pályamunkákat:

I. Polgári jogi szekció

II. Büntetőjogi szekció

III. Munkajogi, közigazgatási jogi és európai jogi szekció

IV. Bírósági általános igazgatási szekció

 

Az idei pályázat mottója: Érthetően és elérhetően - a közérthetőség szerepe a jogalkalmazásban - "Úgy gondolkodj, mint a bölcs, de úgy beszélj, mint az egyszerű emberek!" (Arisztotelész)

Felhívjuk a figyelmét, hogy az új fogalmazó felvételi szabályzat értelmében a tudományos pályázat joghallgató résztvevői a fogalmazó felvételi során többletpontokat szerezhetnek a pályázaton elért helyezésük alapján. Az első helyezett joghallgató 8, a második helyezett joghallgató 6 és a harmadik helyezett joghallgató 4 többletpontban részesül.

A pályázati kiírás és az egyes témajavaslatok az ide kattintva érhetők el.

A pályamunkák kizárólag postai úton nyújthatóak be az Országos Bírósági Hivatal Elnökének címezve (1055 Budapest, Szalay u. 16.). 

A pályázat beérkezési határideje: 2017. szeptember 30.

                                                                                                                                          Budapest, 2017. május 31.

Ösztöndíjas foglalkoztatás Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalban

Az ösztöndíjas foglalkoztatás célja, hogy ennek keretében a pályakezdő diplomások a szakmai készségek megszerzése érdekében gyakorlati munkatapasztalatot szerezzenek, ezáltal nagyobb esélyük legyen a későbbi elhelyezkedésben.

 

Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony jellemzői, feltételei:

 

 • Időtartama: 12 hónap.
 • Az ösztöndíjas foglalkoztatásra a Főpolgármesteri Hivatalra irányadó munkarenden (hétfőtől, csütörtökig 8.00-16.30 óra közötti és pénteken 8.00-14.00 óra közötti időtartam) belül kerül sor, összességében heti 30 óra időtartamban.
 • Az ösztöndíjas foglalkoztatott ösztöndíja: havi bruttó 130.000,- Ft. Az Szja. tv. szerint az ösztöndíj a minimálbér összegéig adómentes. Társadalombiztosítás szempontból az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban álló személy biztosítottnak, az ösztöndíj járulékalapot képező jövedelemnek minősül.
 • A Főpolgármesteri Hivatalban ösztöndíjas foglalkoztatott az a személy lehet:
 • Az ösztöndíjasok foglalkoztatására a megjelölt szakterületeken, meghatározott végzettséggelkerül sor:
  • műszaki, környezetvédelmi terület (építészmérnök, villamosmérnök, energetikus, gépészmérnök, környezetmérnök, településmérnök, táj- és kertépítész)
  • informatikai terület (programtervező matematikus, programozó matematikus, mérnökinformatikus, informatikatanár, számítástechnika-tanár)
 • aki az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítésének időpontjában a 30. életévét még nem töltötte be,
 • akinek a diplomája az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítését megelőző két éven belül került kiadásra és
 • nem áll munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban (együtt: munkaviszonyban).
 • költségvetési, pénzügyi terület (közgazdász, pénzügyi, gazdasági végzettség)
 • jogi és igazgatási terület (jogász, igazgatásszervező)

 

További feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • idegen nyelvből tett legalább középfokú C típusú nyelvvizsga.

Előnyt jelent:

 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeret.

Jelentkezési határidő: folyamatos

 

Jelentkezés:

Fényképes önéletrajzát (életkorának megjelölésével), valamint bizonyítványainak másolatát Csák Bernadett személyügyi ügyintéző részére a CsakB@budapest.hu e-mail címre, vagy a Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztálya részére (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) szíveskedjen eljuttatni.

Tárgyként kérjük feltüntetni: „Ösztöndíjas foglalkoztatás”

Tanulmányi emlékéremben részesülők

 

Az Állam- és Jogtudományi Karon

Tanulmányi Emlékérem kitüntetésben részesült hallgatók

2017.

 

 

Arany fokozat:

 

Bukodi Blanka

J-504

Csizmár Réka

J-504

Halász Csenge

J-501

Kállai Klaudia

J-501

Kopcsó Renáta

J-503

Kovács Dóra

J-503

Orosz Flóra

J-503

Ritó Evelin

J-502

Sereg Péter

J-503

 

Ezüst fokozat:

 

Kántor Kinga

J-303

Katona Balázs

J-403

 

Máté Dávid Adrián

J-304

 

Pellei Fruzsina

J-404

 

Tucsek Blanka

J-404

 

 

Bronz fokozat:

 

Hostyisószky Dániel István

J-404

 

Kiss Benjámin

3. évf. diplomás jogász levelező

László Vivien

J-501

Petró Angéla

J-402

Sipos Ádám Ferenc

J-501

 

 

 

A kitüntetésben részesülőknek gratulálunk!

 

 

Összes találat: 35
Vissza