Hallgatói hirdetmények

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2013/2014. tanév

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2013/2014. tanév

Intézményi rangsor felterjesztése

 

Intézmény neve: Miskolci Egyetem

Címe: 3515. Miskolc Egyetemváros

Kar neve: Állam-és Jogtudományi

 

Rangsor száma

Neptun-kód

Szak vagy Szakpár

Tanulmányi átlag

A bírálat során kapott pontszám

Megjegyzés

Félévkor végez a 2012/2013. tanévben (X)

 
 

1.

BXQOOG

Jogász

Osztatlan

138

 

 

 

2.

T4J2JH

Jogász

Osztatlan

135

 

 

 

3.

DUKZ76

Jogász

Osztatlan

130

 

 

 

4.

KFUY4R

Jogász

Osztatlan

124

 

 

 

5.

AU6O0L

Jogász

Osztatlan

119

 

 

 

6.

LM454D

Jogász

Osztatlan

116

 

 

 

7.

HOJC63

Jogász

Osztatlan

109

 

 

 

8.

DJ4LKG

Jogász

Osztatlan

105

 

 

 

9.

ITH22T

Jogász

Osztatlan

86

 

 

 

10.

NC24SP

Munkaügyi-és TB. Ig. alapszak

BA

79

 

 

 

 

Ingyenes jogi adatbázis app-ok mobileszközökre!

Az Opten Informatikai Kft. regisztráció nélküli mobil-applikációk formájában teszi hozzáférhetővé jogi adatbázisát.

Az szolgáltatás jelenleg a legbővebb tartalmú jogi adatbázis mobileszközre. 

A Google Play-en és az App Store-ban további hasznos app-ok (Ptk. konverter és Cégtár) találhatóak az Opten szóra keresve.

 

A 2012/13. tanév 2. félévének vizsgaidőszakára vonatkozó fontosabb tudnivalók és határidők

Elővizsga: 2013. május 13-tól május 17-ig tart, feltéve, hogy az adott tanszék megadta az elővizsgázás lehetőségét.

Vizsgaidőszak: 2013. május 21-től 2013. június 29-ig tart

Vizsgára jelentkezni a Neptun rendszeren keresztül 2013. május 6-án 800 órától lehet.

 

Vizsgára azok a hallgatók tudnak jelentkezni:


-          akik az adott tárgyból rendelkeznek aláírással, és azt a Neptunban a tanszék erre a félévre be is írta;

-          akik a pénzügyi tartozásukat rendezték. Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy határidőn túli költségtérítés megfizetése esetén telefonon (565-111/1306), vagy e-mailen (civje@uni-miskolc.hu) jelezzék munkatársunknak a befizetés megtörténtét, mert a vizsgára jelentkezési lehetőséget csak ezt követően  tudjuk visszaállítani. Fontos tudnivaló: a hallgatók fizetési kötelezettségüknek akkor tesznek eleget, ha a gyűjtőszámlára történő utalás után a Neptun rendszerben megjelent összeget ténylegesen teljesítik is. Az egyenlegükön megjelenő összeget Önök helyett a Dékáni Hivatal munkatársai nem teljesíthetik!

 

Ha nem sikerült vizsgára jelentkezni, és üzenetként az jelenik meg, hogy „nem teljesült az előkövetelmény”, annak a legtöbbször előforduló okai az alábbiak lehetnek:


-          aláírás hiánya (keressék meg az érintett tanszéket)

-          tantárgyi előkövetelmények hiánya (az előkövetelményként megjelölt tárgyból nincs sikeres vizsga),

-          „iv díj” nem került befizetésre (ajánlott figyelni, mert az első két vizsga ugyan ingyenes, de az nem vizsgaidőszakonként számolandó, hanem a tárgy teljesítésének teljes időtartamára),

-          „vizsgára feliratkozott, de nem jelent meg” címen van előírt tartozása. Aki az előző vizsgaidőszakban egy adott tárgyból bejelentkezett vizsgára, de nem vizsgázott, a vizsganaphoz beírták a „Nem jelent meg” bejegyzést, automatikusan előíródik a mulasztási díj. Ilyenkor, amíg nem rendezi a mulasztási díjat, nem tud vizsgára jelentkezni.

-           költségtérítés vagy egyéb díj meg nem fizetése (ilyenkor ellenőrizze le, hogy valóban befizetett-e minden díjat).

 

Aláírás pótlás:

A szorgalmi időszak végét követően az aláírások pótlására és a gyakorlati jegyek megszerzésére, illetve javítására legfeljebb a vizsgaidőszak 3. hetének utolsó napjáig (2013. június 8-ig) van lehetőség. Ugyanabból a tárgyból a pótlás, illetve a javítás első és második esetében e lehetőséget a hallgatónak külön kérelmeznie nem kell, arra automatikusan lehetősége van az érintett tanszék által meghirdetett időpontban, a Neptun rendszeren keresztül.

Tájékoztató a Miskolci Egyetem SzMSz III. kötet Hallgatói Követelményrendszer (HKR) 32. §-a és a Miskolci Egyetem ÁJK HKR (KHKR) 15. §-a alapján előterjesztett kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem elbírálásának szempontjairól

A tájékoztató célja, hogy az egyetemi és kari szabályzatok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő értelmezésével segítséget nyújtson ahhoz, hogy a kérelmező hallgató megítélhesse, esetében fennállnak-e azok a feltételek, amelyek a kedvezményes tanulmányi rend engedélyezéséhez szükségesek, ill. egységes szempontokat adjon e kérelmek elbíráláshoz...

Bővebben...

Összes találat: 49
Vissza