Hallgatói hirdetmények

Gyakornoki programot hirdet a Miskolci Törvényszék

Felhívás a gyakornoki programra

Jelentkezési lap letöltése

Tájékoztató a vizsgaidőszakra vonatkozó tudnivalókról

A 2017/18. tanév 1. félévének vizsgaidőszakára vonatkozó fontosabb tudnivalók és határidők

 

Elővizsga: 2017. december 11-től december 15-ig tart, feltéve, hogy az adott tanszék megadta az elővizsgázás lehetőségét.

Vizsgaidőszak: 2017. december 18-tól 2018. február 3-ig tart.

Vizsgára jelentkezni a Neptun rendszeren keresztül 2017. december 4-én 800 órától lehet.

 

Vizsgára azok a hallgatók tudnak jelentkezni:

 

- akik az adott tárgyból rendelkeznek aláírással, és azt a Neptunban a tanszék erre a félévre be is írta;

- akik a pénzügyi tartozásukat rendezték. Fontos tudnivaló: a hallgatók fizetési kötelezettségüknek akkor tesznek eleget, ha a gyűjtőszámlára történt utalás összegének beérkezése után a Neptun rendszerben a kiírt összeget ténylegesen teljesítik is. A kiírt tételeiket Önök helyett a Dékáni Hivatal munkatársai nem teljesíthetik!

Ha nem sikerült vizsgára jelentkezni, és üzenetként az jelenik meg, hogy „nem teljesült az előkövetelmény”, annak a legtöbbször előforduló okai az alábbiak lehetnek:

- aláírás hiánya (keressék meg az érintett tanszéket),

- tantárgyi előkövetelmények hiánya (az előkövetelményként megjelölt tárgyból nincs sikeres vizsga),

- „iv díj” nem került befizetésre (ajánlott figyelni, mert az első két vizsga ugyan ingyenes, de az nem félévente, hanem a tárgy valamennyi félévében összesen számolandó.

- „vizsgára feliratkozott, de nem jelent meg” címen van előírt tartozása. Aki az előző vizsgaidőszakban egy adott tárgyból bejelentkezett vizsgára, de nem jelent meg a vizsgán, a vizsganaphoz beírták a „Nem jelent meg” bejegyzést, annak szolgáltatás típust választva a tárgyból egy „Vizsgára feliratkozott, de nem jelent meg” jogcímen kell kiírnia, és befizetni egy tételt. Amíg nem rendezi a mulasztási díjat, nem tud vizsgára jelentkezni.

- költségtérítés vagy egyéb díj meg nem fizetése (ilyenkor ellenőrizze le, hogy valóban befizetett-e minden díjat a Pénzügyek/Befizetés Minden félév Aktív státuszú tételeinek listázásával.

 

Aláírás pótlás:

Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer 50. § (8) bekezdés

„A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak második hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen tíz munkanapon 2018. január 8-ig) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

Tájékoztató a jogász díszes diploma igénylésről - 2018. február

A joghallgatók részéről évről-évre igény mutatkozik arra, hogy a hivatalos diploma mellett, ún. hagyományos díszes jogi diplomát is kiadjon a Kar.

A díszes diploma magyar és latin nyelvű, pecséttartó fakoronggal ellátott, nagy alakú kivitelben készül, díszes hengerben kerül átadásra.

 

A díszes diplomát kérelemre, 13.000,- Ft külön díjazásért készítteti el a Kar, melynek költsége az igénylőt terheli. A díjat a sikeres záróvizsgák után kell befizetni a Neptunban.

Átadása ünnepi egyetemi szenátus ülésen történik. Azon hallgatók igényelhetik, akik a jogszabály szerinti oklevelet megszerezték.

 

Az alábbi kérelmet 2017. december 22. napig szíveskedjenek visszaküldeni az ÁJK Dékáni Hivatalba, vagy a jogbea@uni-miskolc.hu címre.

Kérelem

"A fejlődéstől a fenntarthatóságig" konferencia

A Magyar Tudományos Akadémia, valamint az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság "A fejlődéstől a fenntarthatóságig" címmel közös konferenciát tart a filozófia világnapja alkalmából. Időpont: 2017. november 23. 14:00 óra Az érdeklődők részvételi szándékukat 2017. november 15-ig az info@unesco.hu e-mail címen jelezhetik.

A konferencia gondolati összefoglalója

Bővebb információ

"Unitas via Diversitas? − avagy európai értéke(in)k az új kihívások korszakában −" konferencia

A Magyar Jogász Egylet Európai Unió Joga Szakosztálya tudományos konferenciát rendez "Unitas via Diversitas? − avagy európai értéke(in)k az új kihívások korszakában −" címmel. Időpontja: 2017. november 17-e, helyszíne a Budapesti Ügyvédi Kamara Klub terem,1055 Budapest Szalay u. 7.sz.

Bővebb információ

Összes találat: 60
Vissza