Hallgatói hirdetmények

Primus Ösztöndíj 2016.

Primus Ösztöndíj 2016.

 

1.

Szunyogh Örs Péter

jogász

szak

2..

Bikki Balázs

jogász

szak

3.

Krajnyák Enikő

jogász

szak

4.

Ráczi Zsófia

munkaügyi és társadalombiztosítási b. igazgatási

alapszak

5.

Laczik Anna

jogász

szak

6.

Molnár Barbara

jogász

szak

7.

Csík Aurél

jogász

szak

8.

Kocsis Dorottya

igazságügyi igazgatási

alapszak

9.

Csordás Krisztián

jogász

szak

10.

File Bence

igazságügyi igazgatási

alapszak

 

A  díjazottaknak szívből gratulálunk!

 

Az Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa 2009-ben „Primus Ösztöndíj” adományozásáról döntött, amelyben 10 fő nappali tagozatra felvett hallgató részesül 5 hónapon keresztül havi 20.000.- Ft összegben, az alábbi szempontok szerint:

a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara által rendezett szónokversenyen a jelentkezés évét megelőző 5 éven belül első, második vagy harmadik helyezést elért vagy különdíjat kapott  és a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának nappali tagozatára , jelentkezett és felvett, elsőéves hallgató részére egy ösztöndíj,

c)   a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara által rendezett angol nyelvű perbeszédversenyen helyezést elért és a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának nappali tagozatára jelentkezett és felvett, elsőéves hallgató részére egy ösztöndíj,

d)   azon Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának nappali tagozatára, jelentkezett és felvett, elsőéves hallgatók részére, akiknek a legmagasabb volt a felvételi pontszámuk nyolc ösztöndíj.

Az ösztöndíj a hallgatót csak egy jogcímen illeti meg függetlenül attól, hogy több feltételnek is megfelelne.

A BÍRÓSÁGOK FELVÉTELT HIRDETNEK BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI ÁLLÁSHELYEKRE

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére

 

Dátum

Esemény

2016. augusztus 21. (vasárnap) – augusztus 25. (csütörtök)

Gólyatábor

2016. augusztus 29. (hétfő) – szeptember 2. (péntek) [levelező tagozaton szeptember 3. (szombat) is]

Regisztrációs hét 

augusztus 29. (hétfő):

8 órától

ÁJK

 

12 órától

16 órától

GÉIK (nappali)

GÉIK (levelező)

augusztus 30. (kedd):

8 órától

MFK

 

11 órától

GTK

 

14 órától

BBZI, EK

augusztus 31. (szerda):

8 órától

12 órától

BTK

MAK

2016. augusztus 30-31. (kedd-szerda)

Kollégisták beköltözése a Bolyai Kollégium E/1 – E/6 épületeibe

2016. szeptember 1. (csütörtök)

Kollégisták beköltözése az Uni-Hotel Diákotthonba

2016. szeptember 2. (péntek) 10 óra 30 perctől

Tanévnyitó Ünnepi Szenátusi Ülés

2016. szeptember 5. (hétfő) – 2016. december 9. (péntek)

Szorgalmi időszak (14 hét)

2016. szeptember 21. (szerda)

Egyetemi Sportnap (oktatási szünet)

2016. szeptember 23. (péntek)

Kutatók Éjszakája

2016. október 5-6. (szerda-csütörtök)

Kolimpia (kollégiumi csapatok közötti vetélkedő)

2016. október 14. (péntek)

Rektori Szünet (levelező oktatás erre a napra nem szervezhető)

2016. október 15. (szombat)

Rektori Szünet (levelező oktatás erre a napra nem szervezhető)

2016. október 21. (péntek)

Egyetemi ünnepi megemlékezés (Az 1956-os forradalomról)

2016. október 31. (hétfő)

Pihenőnap (október 15. szombaton bedolgozandó)

2016. november 1. (kedd)

Ünnepnap (Mindszentek)

2016. november 11. (péntek)

Miskolci Egyetemi Gólyabál

2016. december 1. (csütörtök) –
december 2. (péntek)

Nyílt Napok a Miskolci Egyetemen

2016. december 5. (hétfő) –
2016. december 9. (péntek)

Elővizsga időszak (1 hét)

2016. december 12. (hétfő) – december 23. (péntek)
2017. január 2. (hétfő) – január 28. (szombat)

Vizsgaidőszak (6 hét)

2016. december 26. (hétfő)

Ünnepnap (Karácsony másnapja)

2016. december 27. (kedd) –
2016. december 28. (szerda)

2016. december 29. (csütörtök) –

2016. december 30. (péntek) – –

Téli szünet (4 nap)

 
 
 

Állam- és Jogtudományi Kar

2016. július 1. (péntek)

Szakdolgozat leadása őszi záróvizsgákhoz valamennyi szakon

2016. szeptember 1. (csütörtök) 10 óra

I. évfolyam nappali tagozatos hallgatók évnyitója, beiratkozása III.. előadóterem.

2016. szeptember 1. (csütörtök) 14 óra

I. évfolyam levelező tagozatos hallgatók beiratkozása III.. előadóterem.

2016. szeptember 5. (hétfő) – december 9. (péntek)

Szorgalmi időszak valamennyi hallgatónak

2016. szeptember 12. (hétfő) – szeptember 30. (péntek)

Szakdolgozatvédés valamennyi szakon

2016. november 2. (szerda) – november 3. (csütörtök) – november 4. (péntek)

Dékáni szünet

2016. október 24. (hétfő) –
2017. január 5. (csütörtök)

Záróvizsga időszak valamennyi hallgatónak

2016. december 5. (hétfő) –
december 9. (péntek)

Elővizsga időszak valamennyi hallgatónak

2016. december 12. (hétfő) –
2017. január 28. (szombat)

Vizsgaidőszak valamennyi hallgatónak

2017. február 3. (péntek)

Diplomaátadó Szenátusi Ülés

 
 
 

Köztársasági ösztöndíj rangsor

 

 

Köztársasági ösztöndíj 2016.

Kari rangsor

  

Rangsor száma

Neptun-kód

A bírálat során kapott
pontszám

1.

VYD9XQ

132

2.

VHE1X0

125

3.

CXEHEA

121

4.

QR1F8J

117

5.

F2BWH7

103

6.

NC24SP

96

7.

SAHY5R

66

 

SAHPN0

 a pályázati feltételeknek nem felel meg

 

AYIVGF

 a pályázati feltételeknek nem felel meg

Pályázati felhívás KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA a 2016/2017. tanévre

A pályázat beadásának határideje:                                    2016. június 27. (hétfő) 12 óra

A pályázat benyújtásának helye:                                       a kar/intézet dékáni/intézeti hivatala.

Köztársasági ösztöndíjra pályázhatnak:   a Miskolci Egyetem azon hallgatói, akik

  • államilag támogatott/állami ösztöndíjas illetve költségtérítéses/önköltséges, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben vesznek részt (az alapképzésüket júniusban befejező, mesterképzésben tanulmányaikat szeptemberben folytatni kívánó – fokozatváltó – hallgatók is pályázhatnak);
  • a jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditpontot megszereztek.

Köztársasági ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából azon hallgatók részesülhetnek, akik a 2015/2016-os tanév megfelelő oktatási időszakában

  • kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el; szakmai területükön kimagasló munkát végeztek; példamutató közösségi, sport, kulturális és egyéb tevékenységet folytattak.

A pályázatnak tartalmazni kell:

1.  A mellékletekkel ellátott pályázati szöveget, amely a tanulmányok eredményeit, a nyelvvizsgákat, a szakmai tevékenységet, a közéleti, sport és egyéb tevékenységek leírását tartalmazza, az oktatásért felelős miniszternek címezve – egy eredeti és egy másolati – összesen két példányban a kar/intézet Dékáni/Intézeti Hivatalába kell benyújtani, a fenti határidőig.

2.  A pályázat mellékletei:

  • Idegen nyelv ismeret hivatalos igazolása;
  • Szakmai és tudományos tevékenységek rövid ismertetése a referenciát adó személy véleményével és aláírásával;
  • Szakmai és tudományos publikációk rövid ismertetése a szerző, a cím, a megjelenés idejének és helyének megjelölésével;
  • Egyéb kiemelkedő kulturális, sport, közéleti, társadalmi tevékenység leírása a referenciát adó személy véleményével és aláírásával;
  • A sorszámmal ellátott mellékleteket a 2. számú mellékletben sorszám szerint kell feltüntetni.

A határidőn túl beérkezett vagy hiányos pályázatok elbírálására nincs lehetőség!

A pályázatokat a kari/intézeti Tanulmányi Bizottság rangsorolja. A rangsorolást követően a hallgatóknak lehetősége nyílik a felterjesztésre javasoltak sorrendjét 2016. június 28-án a kar/intézet hirdetőtábláján és/vagy honlapján megtekinteni.

Jogorvoslati kérelem 2016. július 8-án 12 óráigírásos formában a kar/intézet dékáni/intézeti hivatalába nyújtható be.

A pályázással kapcsolatos további részleteket az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 24. §-a és a Miskolci Egyetem SzMSz III. kötet Hallgatói Követelményrendszer 99-109. §-ai tartalmazzák.

Prof. Dr. Torma András

rektor

Összes találat: 41
Vissza