Hallgatói hirdetmények

Hallgatói ügyelet

HALLGATÓI ÜGYELET

2017. szeptember - december

2017/18/1 félév - ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

 

DÁTUM

NAP

IDŐSZAK

ÜGYINTÉZŐ

ÜGYINTÉZÉS HELYE

ELÉRHETŐSÉG

46/565-111

2017 szeptember

09. 22.

péntek

13.30 – 16.30

Barva Beáta

A/6. ép. fszt. 5.

jogbea@uni-miskolc.hu, 13-06 mellék

09.23.

szombat

9.00 – 14. 00

Gulyás Ibolya

A/6. ép. fszt. 5.

jognovak@uni-miskolc.hu

13-50 mellék

09. 29.

péntek

13.30 – 16.30

Gulyás Ibolya

A/6. ép. fszt. 5.

jognovak@uni-miskolc.hu

13-50 mellék

09.30.

szombat

9.00 – 14.00

Barva Beáta

A/6. ép. fszt. 5.

jogbea@uni-miskolc.hu, 13-06 mellék

09.30.

szombat

9.00 – 14.00

Kalmárné Erdődi Judit

A/5. ép. II. em. 209. Kari Könyvtár

jogerjud@uni-miskolc.hu

20-71 mellék

2017. október

10. 06.

péntek

13.30 – 16.30

Barva Beáta

A/6. ép. fszt. 5.

jogbea@uni-miskolc.hu, 13-06 mellék

10. 06.

péntek

13.30 – 16.30

Kalmárné Erdődi Judit

A/5. ép. II. em. 209. Kari Könyvtár

jogerjud@uni-miskolc.hu

20-71 mellék

10.07.

szombat

9.00 – 14.00

Barva Beáta

A/6. ép. fszt. 5.

jogbea@uni-miskolc.hu, 13-06 mellék

10.07.

szombat

9.00 – 14.00

Kalmárné Erdődi Judit

A/5. ép. II. em. 209. Kari Könyvtár

jogerjud@uni-miskolc.hu

20-71 mellék

10. 13.

péntek

13.30 – 16.30

Gulyás Ibolya

A/6. ép. fszt. 5.

jognovak@uni-miskolc.hu

13-50 mellék

10.14.

szombat

9.00 – 14.00

Gulyás Ibolya

A/6. ép. fszt. 5.

jognovak@uni-miskolc.hu

13-50 mellék

10. 20.

péntek

13.30 – 16.30

Szabó Emese

A/6. ép. fsz. 6/A.

jogemese@uni-miskolc.hu

22-99 mellék

10.21.

szombat

9.00 – 14.00

Szabó Emese

A/6. ép. fsz. 6/A.

jogemese@uni-miskolc.hu

22-99 mellék

10.21.

szombat

9.00 – 14.00

Kalmárné Erdődi Judit

A/5. ép. II. em. 209. Kari Könyvtár

jogerjud@uni-miskolc.hu

20-71 mellék

10.27.

péntek

13.30 – 16.30

Subáné Révész Katalin

A/6. ép. I. em. 112.

civkatus@uni-miskolc.hu

12-43 mellék

10.28.

szombat

9.00 – 14.00

Subáné Révész Katalin

A/6. ép. I. em. 112.

civkatus@uni-miskolc.hu

12-43 mellék

2017. november

11.10.

péntek

13.30 – 16.30

Barva Beáta

A/6. ép. fszt. 5.

jogbea@uni-miskolc.hu, 13-06 mellék

11. 11.

szombat

9.00 – 14. 00

Barva Beáta

A/6. ép. fszt. 5.

jogbea@uni-miskolc.hu, 13-06 mellék

11. 11.

szombat

9.00 – 14. 00

Kalmárné Erdődi Judit

A/5. ép. II. em. 209. Kari Könyvtár

jogerjud@uni-miskolc.hu

20-71 mellék

11. 17.

péntek

13.30 – 16.30

Szabó Emese

A/6. ép. fsz. 6/A.

jogemese@uni-miskolc.hu

22-99 mellék

11.18.

szombat

9.00 – 14. 00

Subáné Révész Katalin

A/6. ép. I. em. 112.

civkatus@uni-miskolc.hu

12-43 mellék

11. 24.

péntek

13.30 – 16.30

Szabó Emese

A/6. ép. fsz. 6/A.

jogemese@uni-miskolc.hu

22-99 mellék

11. 25.

szombat

9.00 – 14. 00

Kalmárné Erdődi Judit

A/5. ép. II. em. 209. Kari Könyvtár

jogerjud@uni-miskolc.hu

20-71 mellék

11. 25.

szombat

9.00 – 14. 00

Kalmárné Erdődi Judit

A/5. ép. II. em. 209. Kari Könyvtár

jogerjud@uni-miskolc.hu

20-71 mellék

2017 december

12. 01.

péntek

13.30 – 16.30

Subáné Révész Katalin

A/6. ép. I. em. 112.

civkatus@uni-miskolc.hu

12-43 mellék

12. 02.

szombat

9.00 – 14. 00

Szabó Emese

A/6. ép. fsz. 6/A.

jogemese@uni-miskolc.hu

22-99 mellék

12. 02.

szombat

9.00 – 14. 00

Kalmárné Erdődi Judit

A/5. ép. II. em. 209. Kari Könyvtár

jogerjud@uni-miskolc.hu

20-71 mellék

12. 08.

péntek

13.30 – 16.30

Gulyás Ibolya

A/6. ép. fszt. 5.

jognovak@uni-miskolc.hu

13-50 mellék

12. 09.

szombat

9.00 – 14. 00

Subáné Révész Katalin

A/6. ép. I. em. 112.

civkatus@uni-miskolc.hu

12-43 mellék

Dr. Nagy László Magánjogi Érvelési Verseny

Dr. Nagy László Magánjogi Érvelési Verseny

A Dr. Nagy László Alapítvány negyedik alkalommal hirdeti meg a Dr. Nagy László Magánjogi Érvelési Versenyt. A Versenyre 2017. október 25-ig lehet jelentkezni az info@drnagylaszloalapitvany.hu e-mail címen. A jelentkezéshez a jelentkezőnek csatolnia kell (i) magyar nyelvű, az elérhetőségi adatokat is tartalmazó szakmai életrajzát, (ii) a joghallgatói jogviszonyt igazoló érvényes diákigazolványa másolatát és (iii) a beugró feladat megoldását.

Részletes felhívás

2017/2018/1. félévi (őszi) záróvizsga időpontok

Tisztelt Záróvizsgázó Hallgatók!

A 2017/2018-as tanév őszi záróvizsgáira a NEPTUN rendszeren keresztül lehet jelentkezni. A jelentkezéshez a NEPTUN rendszerbe való belépés után az Ügyintézés/Záróvizsgák menü alatt kell vizsgaidőpontot választani. A záróvizsga időpontról a jelentkezést követően a Dékáni Hivatal külön értesítést nem küld!

Az esetleges változásokról a Neptun rendszerben és a kari honlapon, a Hallgatói hirdetmények http://jogikar.uni-miskolc.hu/hallgatohirdet alatt küldünk értesítést.

JOGÁSZ SZAKOS HALLGATÓK – Záróvizsgára jelentkezni a Neptunban a 2017. október 2-től 8-ig nyitva álló időszakban lehet.

MEGHIRDETETT TÁRGYAK ÉS IDŐPONTOK:   

Nappali tagozat

Október 25-26.                         Polgári jog

November 13-14.                     Büntetőjog

December 4-5.                          Alkotmányjog/Közigazgatási jog

December 20.                          Jog- és állambölcselet VAGY

December 20.                          Európai és nemzetközi jog

Levelező tagozat

Október 26-27.                         Polgári jog

November 15-16.                     Büntetőjog

December 6-7.                         Alkotmányjog/Közigazgatási jog

December 21.                          Jog- és állambölcselet VAGY

December 21.                          Európai és nemzetközi jog

 

PÓTNAP:

2017. január 4.                  Polgári jog, Büntetőjog, Alkotmányjog/Közigazgatási jog, Jog- és állambölcselet/Európai és

nemzetközi jog

************************************************************************************

ALAPSZAKOS HALLGATÓK, KÖZIGAZGATÁSI MESTER SZAK – Záróvizsgára jelentkezni a Neptunban 2017. október 9-15-ig nyitva álló időszakban lehet. 

MEGHIRDETETT IDŐPONTOK:

Igazgatásszervező alapszak, Közigazgatás-szervező alapszak valamint Közigazgatási mesterképzés:

Nappali/Levelező tagozat: November 13., november 28.

Pótnap: December 11.

 

Igazságügyi igazgatási alapszak:

Levelező tagozat:November 20-21.

Pótnap: December 11.

 

 

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak (Munkaügyi szakirány, Társadalombiztosítási szakirány):

Nappali tagozat: November 22.

Levelező tagozat: November 23.

Pótnap (N/L, MUK/TB): December 11.

 

****************************************************************************************

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS – Záróvizsgára jelentkezni a Neptunban 2017. október 9-15-ig nyitva álló időszakban lehet. 

MEGHIRDETETT IDŐPONTOK:

Nappali/Levelező tagozat: November 20. írásbeli gyakorlati

December 4. szóbeli

Pótnap (gyakorlati/szóbeli): December 12.

************************************************************************************

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MESTERSZAK (keresztfélév) – Záróvizsgára jelentkezni a Neptunban 2017. november 27.- december 3. között nyitva álló időszakban lehet. 

MEGHIRDETETT IDŐPONTOK:

Levelező tagozat:December 12.

Pótnap: December 20.

 

 

Amennyiben a Neptunban nem tud bejelentkezni a záróvizsgára, a laszlo.varga@uni-miskolc.hu elektronikus címen szíveskedjék jelezni.

 

Miskolc, 2017. szeptember 25.

 

Csemáné dr. Váradi Erika

általános- és tanulmányi dékánhelyettes

A Miskolci Jogtudó publikációs felhívása

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara 2017 júniusában megalapította a Miskolci Jogtudó online hallgatói tudományos periodikát, amely évente két alkalommal fog megjelenni.

A folyóiratba szánt önálló vagy a témavezetővel közösen alkotott írásokat 2017. szeptember 30-ig kérjük megküldeni, elektronikusan a miskolci.jogtudo@gmail.com email címre, az alábbi paraméterek betartása mellett.

A Miskolci Jogtudó elsősorban a miskolci joghallgatók önálló vagy a témavezető oktatóval közös tudományos eredményeinek megjelentetési fóruma. Támogatja azonban más intézmények joghallgatóinak és PhD hallgatóinak publikációs törekvéseit is. Az online folyóirat a tanulmányokon túl jogeset-elemzéseket, szakkönyv-recenziókat, konferencia-beszámolókat is közöl. A Szerkesztőbizottság nemcsak magyar, hanem idegen nyelvű (német, angol, francia) tanulmányokat is befogad, ugyanakkor fenntartja magának a jogot a beérkező anyagok visszautasítására. A Szerkesztőbizottság szükség esetén a beérkező munkákat mind nyelvi, mind szakmai szempontból lektoráltatja.

Tanulmányok: A tudományosan és szakmailag megalapozott, 1 ív (40.000 leütés) terjedelmet meg nem haladó tanulmányokat az alább elérhető szerkesztési elvekben rögzített pontos hivatkozási rendszerrel kell ellátni.

Fórum rovat: A folyóirat befogad jogeset-elemzéseket, recenziókat, konferencia-beszámolókat, interjúkat is, maximum fél ív terjedelemben.

Ha a megjelentetésre szánt mű önálló hallgatói írás, akkor témavezetői ajánlás csatolása is szükséges.

Részletes információk

XII. Miskolci EU Vándorkupa országos jogesetmegoldó- és perbeszédversenyt hirdet Karunk Európajogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszéke

XII. Miskolci EU Vándorkupa országos jogesetmegoldó- és perbeszédversenyt hirdet Karunk Európajogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszéke
2017-ben immár tizenkettedik alkalommal kerül megrendezésre a Miskolci EU Vándorkupa európai uniós jogi jogesetmegoldó- és perbeszédverseny. A verseny célja, hogy – a magyar jogászképzésben hiánypótló szereppel – uniós jogi tárgyú megmérettetési lehetőséget kínáljon valamennyi graduális és posztgraduális képzésben résztvevő, állam- és jogtudományi tanulmányokat folytató hallgató, valamint fiatal gyakorló jogász számára, és a szituációs szerepjáték révén betekintést nyújtson az uniós jog gyakorlati alkalmazásának világába.
 
A részletesebb felhívást, a jogesetet, a jelentkezési lapokat és az eljárási szabályzatot itt találjátok: http://jogikar.uni-miskolc.hu/europajogi_es_nemzetkozi_maganjogi_tanszek_tansegedletek
Összes találat: 58
Vissza