Hallgatói hirdetmények

Tájékoztató a diplomaátadó ünnepségről

TÁJÉKOZTATÓ  

a 2018. február 8.  10.00 órakor TARTANDÓ DIPLOMA ÁTADÓ ÜNNEPSÉGRŐL

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

Időpont, hely: 2018. február 8. csütörtök 10.00 óra, Miskolci Egyetem Díszaula

 

Forgatókönyv

Program kezdete

Program

Program részletesen

Helyszín

Közreműködők

7.30-9.50

Jegyek átvétele

hallgatók, ill. hozzátartozók jegyátvétele

A/6. ép. fsz. 5.

Dékáni Hivatal munkatársa: Gulyás Ibolya jognovak@uni-miskolc.hu

 

7.30-8.25

Talárok felvétele

talárok, sapkák felvétele,

öltözködés

A/6. ép. fsz. XIX. ea. és folyosó

Dékáni Hivatal és Hallgatói Központ munkatársai

8.30

Tájékoztató az ünnepséggel  kapcsolatban

1.)     jogász szak,

2.)     közigazgatási mester szak,

3.)     MTB mester szak

4.)     igazságügyi igazgatási alapszak,

5.)     igazgatás szervező alapszak,

6.)     jogi felsőoktatási szakképzés,

7.)     általános és igazságügyi mediátor szakirányú továbbképzés,

8.)     végrehajtási jogi szakjogász képzés

hallgatóinak rövid tájékoztatás

XIX. ea.

hivatalvezető

8.45

Fotózás

1.)     jogász szak,

2.)     közigazgatási mester szak,

3.)     MTB mester szak

4.)     igazságügyi igazgatási alapszak,

5.)     igazgatás szervező alapszak,

6.)     jogi felsőoktatási szakképzés,

7.)     általános és igazságügyi mediátor szakirányú továbbképzés ,

8.)     végrehajtási jogi szakjogász képzés

fotózás szakonként

(késés esetén nem áll módunkban várni a fotózással!)

A/6. ép. fszt. XIX.  vagy XVIII. ea.

Dr. Marinkás György egyetemi adjunktus

9.15

Névsorolvasás

Gyülekezés, névsorolvasás, bevonulás a Díszaulába

A/6. épület fsz. folyosó

Dékáni Hivatal és Hallgatói Központ munkatársai

9.30

Központi ünnepségre bevonulás

Hallgatók elfoglalják helyüket a Díszaulában, vendégek gyülekeznek

Díszaula

Dékáni Hivatal és Hallgatói Központ munkatársai

10.00

Ünnepség kezdete

A Szenátus elnöksége bevonul, megkezdődik az ünnepség

Díszaula

résztvevők

Az ünnepség végeztével

 

Egyéni ill. családi fotózás  (talárban)

ME

egyénileg

 

 

talárok, sapkák, jogász hengerek leadása (akik nem kértek díszes diplomát), ill. oklevél mellékletek átvétele

A/6. ép. folyosó

Hallgatói Központ és a Dékáni Hivatal munkatársai

 

Részletes tudnivalók:

 1. A diploma átadása fehér kesztyűben történik az ünnepségen, ezért azt  feltétlenül magukkal kell hozni a hallgatóknak.
 2. A jegyek 2018. február 5. naptólvehetők át a Dékáni Hivatalban (A/6. épület fsz. 5. szoba)  az ünnepség napján 9.50 óráig. Jegyet nem postáz a hivatal, azonban meghatalmazással átvehető. A jegyek számát később közöljük. A jegyek egyenlően lesznek elosztva.
 3. A talárba öltözködés után tájékoztatást adunk az ünnepség forgatókönyvéről, a diploma átvételének módjáról és egyéb tudnivalókról. Ezt követően a szakokon végzettekről csoportképek készülnek. Egyéni fotózásra csak az ünnepség után van lehetőség, mivel a forgatókönyvben szereplő időpontokat pontosan be kell tartani a központi ünnepség pontos megkezdése érdekében. A fotózás után névsorolvasás történik az A/6. épület földszintjén, majd a hallgatók elfoglalják helyeiket az Aulában.
 4. A vendégeknek 9.30-ig kell elfoglalni a helyüket az Aulában.  Az ünnepségre a vendégek álló- vagy ülő helyjeggyel mehetnek be.
 5. Az ünnepségről élő közvetítésben video felvétel készül és minden diplomát átvevőt lefényképeznek, ezért az ünnepségen fényképezni, videó felvételt egyénileg készíteni nem lehet. A hallgatói fotók megtekinthetőek és ingyenesen letölthetőek lesznek az egyetemi honlapról elérhető tárhelyről.
 6. Az Ünnepi Szenátusi Ülésen a Díszaula ülőhelyein hat év alatti gyermek részvétele nem javasolt.
 1. Az ünnepség kivetítőn figyelemmel kísérhető lesz  az A/4. épület fsz. III. előadóban.
 2. A diplomaátadó ünnepség után a talárt, sapkát és a jogász hallgatóknak a hengert (kivéve díszes diploma) ugyanott kell leadni, ahol felvették (A/6. ép. fszt. folyosó). Ekkor átadásra kerülnek a további okmányok.

 

Felhívás:

 1. Felhívjuk végzős hallgatóink figyelmét, hogy haladéktalanul rendezzék pénzügyi tartozásukat (pl. kollégiumi díj, díszes diploma díj), és  a Neptun-egyenlegen lévő maradvány összeget saját bankszámlára  utalják vissza.
 2. Ellenőrizzék a NEPTUN-ban, hogy a képzettség menüpontban szerepel-e a nyelvvizsga bejegyzés.
 3. Ha a hallgató 2017. őszi záróvizsga időszak előtt tett záróvizsgát, és azóta megszerezte az érvényes nyelvvizsga bizonyítványt, be kell nyújtani „A kérelem oklevél kiállításához” c. nyomtatványt az oklevél kiállítása érdekében. (Ha nem tette meg, kérjük, keresse évfolyam ügyintézőjét a Hallgatói Központban).
 4. Oklevelét az ünnepségen az a végzős hallgató veheti át, akinek
 • nincs tartozása,
 • nincs összeg a Neptun egyenlegén,
 • megfelelő nyelvvizsga bizonyítvány alapján kiállításra került az oklevele,
 • megfelelő nyelvvizsga mentességi határozat alapján kiállításra került az oklevele,
 • 2017. őszi záróvizsga időszak előtt államvizsgázott, és nyomtatványon kérte az oklevél kiállítását.
 1. Amennyiben a végzős hallgató nem tud az Ünnepi  Szenátus Ülésen megjelenni, vagy nem tart igényt jegyére, kérjük 2018. február 7. 16 óráig a 46/565-170 számon vagy a jogdhiv@uni-miskolc.hu címen.

 

Miskolc, 2018. január 15.

Gyakornoki programot hirdet a Miskolci Törvényszék

Felhívás a gyakornoki programra

Jelentkezési lap letöltése

Tájékoztató a vizsgaidőszakra vonatkozó tudnivalókról

A 2017/18. tanév 1. félévének vizsgaidőszakára vonatkozó fontosabb tudnivalók és határidők

 

Elővizsga: 2017. december 11-től december 15-ig tart, feltéve, hogy az adott tanszék megadta az elővizsgázás lehetőségét.

Vizsgaidőszak: 2017. december 18-tól 2018. február 3-ig tart.

Vizsgára jelentkezni a Neptun rendszeren keresztül 2017. december 4-én 800 órától lehet.

 

Vizsgára azok a hallgatók tudnak jelentkezni:

 

- akik az adott tárgyból rendelkeznek aláírással, és azt a Neptunban a tanszék erre a félévre be is írta;

- akik a pénzügyi tartozásukat rendezték. Fontos tudnivaló: a hallgatók fizetési kötelezettségüknek akkor tesznek eleget, ha a gyűjtőszámlára történt utalás összegének beérkezése után a Neptun rendszerben a kiírt összeget ténylegesen teljesítik is. A kiírt tételeiket Önök helyett a Dékáni Hivatal munkatársai nem teljesíthetik!

Ha nem sikerült vizsgára jelentkezni, és üzenetként az jelenik meg, hogy „nem teljesült az előkövetelmény”, annak a legtöbbször előforduló okai az alábbiak lehetnek:

- aláírás hiánya (keressék meg az érintett tanszéket),

- tantárgyi előkövetelmények hiánya (az előkövetelményként megjelölt tárgyból nincs sikeres vizsga),

- „iv díj” nem került befizetésre (ajánlott figyelni, mert az első két vizsga ugyan ingyenes, de az nem félévente, hanem a tárgy valamennyi félévében összesen számolandó.

- „vizsgára feliratkozott, de nem jelent meg” címen van előírt tartozása. Aki az előző vizsgaidőszakban egy adott tárgyból bejelentkezett vizsgára, de nem jelent meg a vizsgán, a vizsganaphoz beírták a „Nem jelent meg” bejegyzést, annak szolgáltatás típust választva a tárgyból egy „Vizsgára feliratkozott, de nem jelent meg” jogcímen kell kiírnia, és befizetni egy tételt. Amíg nem rendezi a mulasztási díjat, nem tud vizsgára jelentkezni.

- költségtérítés vagy egyéb díj meg nem fizetése (ilyenkor ellenőrizze le, hogy valóban befizetett-e minden díjat a Pénzügyek/Befizetés Minden félév Aktív státuszú tételeinek listázásával.

 

Aláírás pótlás:

Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer 50. § (8) bekezdés

„A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak második hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen tíz munkanapon 2018. január 8-ig) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

Tájékoztató a jogász díszes diploma igénylésről - 2018. február

A joghallgatók részéről évről-évre igény mutatkozik arra, hogy a hivatalos diploma mellett, ún. hagyományos díszes jogi diplomát is kiadjon a Kar.

A díszes diploma magyar és latin nyelvű, pecséttartó fakoronggal ellátott, nagy alakú kivitelben készül, díszes hengerben kerül átadásra.

 

A díszes diplomát kérelemre, 13.000,- Ft külön díjazásért készítteti el a Kar, melynek költsége az igénylőt terheli. A díjat a sikeres záróvizsgák után kell befizetni a Neptunban.

Átadása ünnepi egyetemi szenátus ülésen történik. Azon hallgatók igényelhetik, akik a jogszabály szerinti oklevelet megszerezték.

 

Az alábbi kérelmet 2017. december 22. napig szíveskedjenek visszaküldeni az ÁJK Dékáni Hivatalba, vagy a jogbea@uni-miskolc.hu címre.

Kérelem

"A fejlődéstől a fenntarthatóságig" konferencia

A Magyar Tudományos Akadémia, valamint az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság "A fejlődéstől a fenntarthatóságig" címmel közös konferenciát tart a filozófia világnapja alkalmából. Időpont: 2017. november 23. 14:00 óra Az érdeklődők részvételi szándékukat 2017. november 15-ig az info@unesco.hu e-mail címen jelezhetik.

A konferencia gondolati összefoglalója

Bővebb információ

Összes találat: 66
Vissza