Hallgatói hirdetmények

IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 

Az Igazságügyi Minisztérium 2016-ban indított jogászképzés színvonalát emelő, a jogászhallgatók ösztöndíj alapú támogatását célzó programja a 2017/18-es tanév I. félévében is meghirdetésre kerül a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán.

I. Az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíja a nappali tagozatos államilag finanszírozott és önköltséges jogászhallgatók számára egyaránt meghirdetésre kerül. A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán az évfolyamok legkiválóbb hallgatói kaphatják meg a félévente elnyerhető juttatást az első évfolyam első félévétől kezdve, 5 hónapon keresztül havi 50.000 Ft összegű ösztöndíj formájában. Az ösztöndíj odaítélésének alapfeltétele az 2016/17-os tanév II. félévében a 4.00 tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindex elérése. A tanulmányi eredmény mellett további kiválósági szempontok: nyelvvizsgák, tudományos diákköri tevékenység, perbeszédverseny, egyéb versenyek, demonstrátori tevékenység, szakkollégiumi tagság, jogi klinikai programban, jogi szakfordító képzésben, ill. kari vagy egyetemi újság szerkesztésében részvétel, tudományos publikáció. Nem pályázhat az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjra az a hallgató, aki a 2017/2018-as tanévben Új Nemzeti Kiválósági Program keretében ösztöndíjban részesül.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos további információk a kari honlapon érhetőek el. Pályázni elektronikus formában az UNISYS rendszeren keresztül lehet. (http://www.mehok.uni-miskolc.hu/unisys/)

II. Az IM tanulmányi jogászösztöndíjában azon önköltséges nappali tagozatos jogászhallgatók részesülhetnek, akik a 3,51-es tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindexet elérték és nem kaptak IM Nemzeti Kiválósági Ösztöndíjat. Erre a támogatási formára nem kell külön pályázatot benyújtani, azt a hallgatók a 2016/17. tanév II. félévében elért tanulmányi eredményük alapján automatikusan megkapják. Az ösztöndíjak mértéke igazodik az állami finanszírozásban részesülő hallgatók esetében használt „sávos” tanulmányi ösztöndíjrendszerhez. A hallgatói rangsort a kreditindex alapján a Kar állítja fel.

Részletes pályázati felhívás és értékelési szempontrendszer.

Tájékoztató kedvezményes tanulmányi rendről és utólagos tárgyfelvételről

TÁJÉKOZTATÓ

 

I.         kedvezményes tanulmányi rend

 

 1. A kérelmek benyújtási határideje a szorgalmi időszak 1. hetének vége. Ezen időpontot követően beérkező kérelmek elutasításra kerülnek!
 2. Kizárólag az oktatók által véleményezett kérelmet áll módunkban elfogadni.
 3. A kérelmet papír alapon kell előterjeszteni az arra rendszeresített nyomtatványon, az indoklásban feltüntetett okot igazoló melléklettel együtt. Benyújtása személyesen, vagy postai úton történik az Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatalába (A/6. épület fsz. 5. iroda, ügyintézője: Barva Beáta (jogbea@uni-miskolc.hu) igazgatási ügyintéző).
 4. Csak azokra a tantárgyakra kérhető kedvezmény, melyeket az adott félévben fel is vesz a Neptun rendszerben a hallgató. Előtanulmányi követelmény teljesítése hiányában ráépülő tantárgy nem vehető fel, kedvezmény rá nem érvényesíthető!
 5. CV-s („Csak vizsga”) tárgyakra nem vehető igénybe egyéni tanulmányi rend (ez alól kivételt képeznek az utolsó éves VÉGZŐS hallgatók).
 6. Valamennyi tantárgyat egyetlen kérelemben kell feltüntetni (egy nyomtatványon, nem intézetekre/tanszékekre bontva). Amennyiben valamely tantárgyból előadás és gyakorlat vonatkozásában is kedvezményt kér a hallgató, külön tantárgyakként kell azokat szerepeltetni a kérelemben, és a megfelelő oszlopban egyértelműen be kell jelölni, mire kéri az egyéni elbírálást.
 7. Az elbírált kérelem a Neptun hivatalos bejegyzések rovatba csatolásra kerül, melyről a Hallgató Neptun üzenetet kap (külön határozat nem készül!).
 8. A kedvezményes tanulmányi rendben engedélyezett tárgy vizsganapjára be kell jelentkezni a Neptun rendszerbe. Jelentkezési probléma esetén az illetékes intézeti/tanszéki ügyintézőt kell keresni a honlapon közölt elérhetőségeken. A Neptunba minden esetben fel kell venni a vizsgaalkalmat!

 

II.      Utólagos tantárgyfelvétel

 

 1. A kérelmek benyújtási határideje a szorgalmi időszak 15. napja. Ezen időpontot követően beérkező kérelmek elutasításra kerülnek! Előtanulmányi követelmény teljesítése hiányában ráépülő tantárgy nem vehető fel, utólagos tárgyfelvételi engedély rá nem érvényesíthető!
 2. Az engedélyezéssel egyidejűleg a hallgatót az alábbi költségek terhelik:

-          utólagos tárgyfelvételi díj 2.000,- Ft/tantárgy (a hallgató írja ki az engedélyezést követően a Neptun rendszerben),

-          tárgy ismételt felvétele 3.000,- Ft/tantárgy (amennyiben már nem első alkalommal veszi fel a tantárgyat, a díjat a hallgató írja ki az engedélyezést követően a Neptun rendszerben).

 1. Engedélyezés után a tárgyakat a Hallgatói Központ veszi fel a hallgatóknak, de csak abban az esetben, amennyiben a tételkiírás és a befizetés is megtörtént.

 

III.   Utólagos tantárgyleadás

 

 1. A kérelmek benyújtási határideje a szorgalmi időszak 15. napja. Ezen időpontot követően beérkező kérelmek elutasításra kerülnek!
 2. Az engedélyezéssel egyidejűleg a hallgatót az alábbi költségek terhelik:

-          utólagos tárgyleadási díj 2.000,- Ft/tantárgy (a hallgató írja ki az engedélyezést követően a Neptun rendszerben).

 1. Engedélyezés után a tárgyakat a Hallgatói Központ adja le a hallgatóknak, de csak abban az esetben, amennyiben a tételkiírás és a befizetés is megtörtént.

 

A kedvezményes tanulmányi rend és az utólagos tárgyfelvétel/tárgyleadás esetében is kérjük a T. Hallgatókat, hogy legkésőbb a tárgyfelvételi időszakban tanulmányozzák át a képzésükhöz rendelt mintatantervet, tantárgyaikat az alapján vegyék fel, és kérelmeiket is annak tükrében nyújtsák be a Dékáni Hivatalba a megadott határidők betartásával!

 

2017. szeptember

 

Üdvözlettel:

 

Állam- és Jogtudományi Kar

Dékáni Hivatal

ÁJK beiratkozás és évnyitó

I.                  évfolyam számára - Beiratkozás helyszíne, ideje

 

-          A nappali tagozatos hallgatók beiratkozására  2017. szeptember 7. (csütörtök) 10 órakor kerül sor a XXXVII. sz. előadóban  (A/3-A/4. épület emelet, a III. előadón át közelíthető meg).

-          A levelező tagozatos hallgatók beiratkozására  2017. szeptember 7. (csütörtök) 14 órakor kerül sor a XXXVII. sz. előadóban  (A/3-A/4. épület emelet, a III. előadón át közelíthető meg).

 

 

Kari  tanévnyitó helyszíne és ideje

2017. szeptember 7. (csütörtök) 10 órakor és 14.000 órakor a  XXXVII. sz. előadóban  a nappali és levelező tagozatos hallgatók számára. Az ünnepélyes kari tanévnyitó és hallgatói fogadalomtétel (hallgatóvá fogadás) a beiratkozás előtt történik. Kérjük az ünnepi  alkalomnak megfelelő öltözékben való megjelenést.

 

EGYETEMI TANÉVNIYTÓ HELYSZÍNE ÉS IDEJE

Hallgatóinknak korlátozott (előre meghatározott) számban részt kell venni  2017. szeptember 8-án  (pénteken)  10.30 órától az ünnepélyes egyetemi tanévnyitón. A hozzátartozók számára is igényelhetők  helyjegyek  a jogdhiv@uni-miskolc.hu címen. A  jegyek a beiratkozáskor vagy a tanévnyitó előtt az ÁJK Dékáni Hivatal fszt. 5. szobában  vehetők át.

Kérjük az ünnepi  alkalomnak megfelelő öltözékben való megjelenést.

Primus Ösztöndíj 2017.

Primus Ösztöndíj 2017.

 

1          

Kaposvári Lóránt Attila

osztatlan jogász szak nappali tagozat

2          

Mercz Mónika

osztatlan jogász szak nappali tagozat

3          

Pikhely Orsolya

igazságügyi igazgatási alapszak nappali tagozat

4          

Nagy Zsuzsanna Mária

osztatlan jogász szak nappali tagozat

5          

Toplenszki Zalán

osztatlan jogász szak nappali tagozat

6          

Varga Zsófia Kincső

osztatlan jogász szak nappali tagozat

7          

Balogh Alexandra Petra

osztatlan jogász szak nappali tagozat

8          

Szaniszló Brigitta

osztatlan jogász szak nappali tagozat

9          

Rási Viktória Eszter

osztatlan jogász szak nappali tagozat

10       

Koseczki Dorina

osztatlan jogász szak nappali tagozat

 

Az Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa 2009-ben „Primus Ösztöndíj” adományozásáról döntött, amelyben 10 fő nappali tagozatra felvett hallgató részesül 5 hónapon keresztül havi 20.000.- Ft összegben, az alábbi szempontok szerint:

a)      Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara által rendezett szónokversenyen a jelentkezés évét megelőző 5 éven belül első, második vagy harmadik helyezést elért vagy különdíjat kapott  és a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának nappali tagozatára , jelentkezett és felvett, elsőéves hallgató részére egy ösztöndíj,

b)      a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara által rendezett angol nyelvű perbeszédversenyen helyezést elért és a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának nappali tagozatára jelentkezett és felvett, elsőéves hallgató részére egy ösztöndíj,

c)      azon Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának nappali tagozatára, jelentkezett és felvett, elsőéves hallgatók részére, akiknek a legmagasabb volt a felvételi pontszámuk nyolc ösztöndíj.

Az ösztöndíj a hallgatót csak egy jogcímen illeti meg függetlenül attól, hogy több feltételnek is megfelelne.

 

A DÍJAZOTTAKNAK SZÍVBŐL GRATULÁLUNK!

 

*Az ösztöndíjról szóló oklevél átadása a kari tanévnyitó ünnepségen történik, melyre az érintetteknek meghívót küld a Kar.

Jogi asszisztens szakmai vizsga

Kedves Hallgatónk!

 

A 2017. április 4-én kelt hivatalos értesítésben arról tájékoztattuk Önt, hogy Karunk a jogi asszisztens képzésben részt vevő és addigra remélhetőleg már abszolvált hallgatói számára 2018 júniusában tervez szakmai vizsgát szervezni.

 

Az EMMI Felsőoktatási Főosztálytól a későbbiekben kaptunk arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 92.§ 28) bekezdése értelmében „A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (Szt.) alapján szakmai vizsgát az iskolai rendszerű szakképzésben utoljára a 2012/2013-as tanévben az Szt. alapján indított képzésben, de legkésőbb 2017. július hó 31-ig lehet tenni.” Így 2018. év során már nincs lehetőség szakmai vizsga szervezésére.

 

Figyelemmel arra, hogy Karunk tisztában van a munkavégzés melletti tanulás – annak időtartamára is kiható – nehézségeivel, az ennek érdekében kifejtett erőbefektetés nagyságával, így maximálisan támogatni kívánjuk kedves Hallgatóinkat jelen helyzet megoldásában.

 

Ennek érdekében felvettük a kapcsolatot az Oktatási Hivatallal, tájékoztatást kérve arra vonatkozóan, hogy mely felsőoktatási intézmény tervezi július végéig a szakmai vizsga lebonyolítását. Ismételt megkeresésünkre még várjuk válaszukat, amelyről annak megérkeztét követően azonnal tájékoztatni fogjuk.

 

Amennyiben úgy dönt, hogy kitartva intézményünk mellett szeretné az eddig befektetett energiát és megszerzett tudást hasznosítani, úgy további lehetőséget jelenthet, ha jelentkezik a Kar által meghirdetett Jogi felsőoktatási szakképzésre. Erre – terveink szerint - akár már 2017 augusztusában sor kerülhet, pótfelvételi eljárás keretében.

A felsőoktatási szakképzés célja olyan jogi alapismeretekkel rendelkező szakalkalmazottak képzése, akik az igazságszolgáltatásban és az igazságszolgáltatáson kívüli szakterületeken jártasak az adott jogterületre vonatkozó ismeretek gyakorlati alkalmazásában, felkészültek jogászi tevékenység előkészítésére és képesek tehermentesíteni a jogászokat a jogászi végzettséget nem igénylő feladatok alól.

A képzés (teljes idejű) nappali és (részidejű) levelező tagozaton, a februári felvételi eljárásban állami ösztöndíjas, illetve önköltséges, míg a pótfelvételi eljárásban általában csak önköltséges formában kerül meghirdetésre.

A képzés 2 éves (4 féléves), azonban kreditbeszámítási eljárás keretében a jogi asszisztens képzés során teljesített tárgyak befogadásra kerülhetnek. Ebben a szakmai és jogszabályi szempontok adta keretek mellett támogatni kívánjuk Hallgatóinkat.

Így a hivatalos képzési időhöz viszonyítva gyorsabban nem csak egy aktuális, jól konvertálható tudást adó oklevél szerezhető, de biztosítható az eddig befektetett munka megőrzése is.

 

Ha bármilyen kérdésben rendelkezésükre állhatunk, kérjük, keressék a Dékáni Hivatal kolléganőit bizalommal.

 

További munkájukhoz és képzésükhöz sok sikert kívánunk!

 

Miskolc, 2017. július 14.

Összes találat: 58
Vissza