Hallgatói hirdetmények

Álláslehetőség

Pozíció: közbeszerzés iránt érdeklődő ügyvédjelölt

 A NAGY és KISS Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Szabadság tér 7.) hosszú távra keres a közbeszerzés iránt érdeklődő -akár kezdő- ügyvédjelöltet.

Feladatok:

közbeszerzési eljárások bonyolítása, ellenőrzése, közbeszerzési eljárási cselekményeken való részvétel, közbeszerzési dokumentumok készítése, kapcsolódó ügyintézés, ügyfelekkel történő kapcsolattartás, eseti jelleggel egyéb klasszikus ügyvédi irodai feladatok (polgári jog).

Elvárások:

elhivatottság,

kitartás,

szorgalom,

megbízhatóság,

teherbírás,

pontosság, szakmai igényesség

fejlődőképesség,

önálló munkavégzés,

felhasználói szintű számítógépes ismeret (word, excel, internet),

Amit kínálunk:

folyamatos szakmai fejlődési lehetőség, változatos munka, gyakorlati tapasztalatszerzés, lendületes csapat, igényes és modern munkakörnyezet

Előnyt jelent:

közbeszerzési eljárások bonyolításában, utóellenőrzésében vagy folyamatba épített ellenőrzésében szerzett bármilyen tapasztalat

Munkavégzés helye:

Budapest

Munkaidő:

főállás

Fizetés:

megegyezés szerint

Jelentkezés módja:

Fényképes szakmai önéletrajzzal, és motivációs levéllel a recepcio@nagyeskiss.hu e-mail címen

A Fővárosi Vízművek Zrt.szakmai gyakorlatos helyeket kínál

A Fővárosi Vízművek Zrt.kötelező szakmai gyakorlatos helyeket kínál

Fontos hallgatói információk

Tisztelt Hallgató!

Az alábbiakban szeretnénk felhívni figyelmét a tanulmányait érintő legfontosabb jogszabályi rendelkezésekre.

  1. Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelmény (továbbiakban: HKR) 55. § (6) bekezdés:

Az intézmény egyoldalú nyilatkozattal megszünteti annak a 2012. szeptember 1. napját követően hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatónak a jogviszonyát, akinek az azonos tanegységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt.” (A Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 59. § (4) bekezdés rendelkezései alapján.)

  1. HKR 43. § (5) bekezdés:

„Ha egy felvett tantárgy kreditpontját a hallgató nem tudta megszerezni az adott félévben, egy későbbi félévben a tantárgyat újra felveheti. Egy tantárgy – annak nem teljesítése esetén – a tanulmányok ideje alatt korlátlan számú alkalommal vehető fel. Ha a félévközi követelményeket teljesítette, akkor a hallgatónak csak vizsgáznia kell a következő félévben. A hallgató, ha a félévközi követelményeket nem tudta teljesíteni, vagy a következő három félévben – mesterképzés esetében a következő két félévben – a CV kurzust nem tudta teljesíteni, akkor a tantárgyat újra fel kell vennie abban a félévben, amikor azt a kar meghirdeti.

  1. HKR 65. § (3) bekezdés:

„A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után – költségtérítés mellett – határidő nélkül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A Kari Tanács az abszolutórium megszerzését követő hetedik év eltelte után a záróvizsga letételét feltételhez kötheti. E rendelkezést a 2012. szeptember 1. napja után hallgatói jogviszonyt létesítő, Nftv. hatálya alá tartozó hallgatókra azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után a Kari Tanács a záróvizsga letételét feltételhez kötheti, illetve a hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.

Állam- és Jogtudományi Kar HKR 17. § (1)-(2) bekezdései:

(1)   Az abszolutórium megszerzését követő hetedik év után a záróvizsga letételét meg nem kísérlő volt hallgató csak akkor bocsátható záróvizsgára, ha a záróvizsgára történő bejelentkezéshez csatolja az érintett tanszékek vezetői által kiadott igazolást arról, hogy a záróvizsgát közvetlenül megelőző felkészítésen (szakszemináriumon) részt vett. A felkészítés szolgáltatásnak minősül…..”

(2)   A 2012. szeptember 1-je után hallgatói jogviszonyt létesítő, azaz az Nftv. hatálya alá tartozó hallgatók esetén a végbizonyítvány kiállításától számított két éven túl záróvizsga-jelentkezés, ill. záróvizsga abban az esetben tehető, ha a le nem tett, ill. sikertelen záróvizsga-tárgy záróvizsga felkészítő előadásának lehallgatásáról az intézeti tanszékvezető által kiadott igazolást mutat be a Dékáni Hivatalban.

A tárgykörhöz kapcsolódóan felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben nem a záróvizsgát közvetlenül megelőző szakdolgozat leadási határidőre történt a szakdolgozat leadása, abban az esetben a már leadott szakdolgozat felülvizsgálatát kell kérniük az illetékes konzulenstől. A konzulenssel való kapcsolatfelvétel a záróvizsga jelentkezést megelőző január 15. napja, ill. május 15. napja.

  1. Nftv. 112. § (1) bekezdés (2016. január 1. napjától hatályos rendelkezés):

„A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: 1993. évi felsőoktatási törvény) alapján megkezdett képzéseket - folyamatos képzésben - 2016. szeptember 1-jéig lehet változatlan szakmai követelmények, változatlan vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával befejezni. Azok hallgatói jogviszonyát, akik e határidőig nem szerezték meg végbizonyítványukat, e dátummal meg kell szüntetni. Azok a volt hallgatók, akik 2016. szeptember 1-jéig végbizonyítványt szereztek, 2018. szeptember 1-jéig tehetnek záróvizsgát.

  1. Nftv. 107. § (1) bekezdés:

„Ha az oklevél illetve bizonyítvány megszerzésének az előfeltétele az általános nyelvvizsga megléte, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik tanulmányaik első évfolyamon történő megkezdésének évében legalább a negyvenedik életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015/2016. tanévben tesznek záróvizsgát.

  1. A HKR. 39. § (3) bekezdés:

„A testnevelés órák látogatása – kritériumkövetelményként – az Egyetem valamennyi nappali tagozatos alapszakos képzésében résztvevő hallgatója számára a képzési idejének minimum két félévében, maximum öt félévében kötelező. Az Egészségügyi Kar Alkalmazott Egészségtudományok Intézetének Testnevelési Intézeti Tanszéke köteles a létszámnak megfelelő sportágakban foglalkozásokat hirdetni, legalább heti két órában, az órarendhez igazodóan. A sportfoglalkozások helyét és idejét a regisztrációs hét első napjáig a hallgatók számára elérhető módon közzé kell tenni (tanszéki vagy intézeti hirdetőtáblán és honlapon).”

Tanulmányaik végzéséhez sok sikert kívánunk!

Állam- és Jogtudományi Kar

Dékáni Hivatal

Tanulmányi emlékérem

Az Állam- és Jogtudományi Karon

Tanulmányi Emlékérem kitüntetésében részesül

2016. évben

 

Arany fokozat:

 

Aranyosi Gergő

J-501

Braun Péter

J-505

Certicky Márió

J-505

Fedák Judit

J-501

Hajdu Eszter Júlia

J-502

Horváth Viktória

J-503

Páhi Barbara

J-504

Pásztor Petra Judit

J-505

Sipos Ildikó

J-503

Varga László Bánk

J-505

 

Ezüst fokozat:

 

Csiszár Anett

J-501

Fogarasi Eszter

J-501

Kopcsó Renáta

J-403

Kovács Dóra

J-403

Mirczik Ádám

5. évf. lev.

Orosz Flóra

J-403

Sereg Péter

J-403

 

 

 

Bronz fokozat:

 

Máté Dávid  Adrián

J-204

 

 

 

A kitüntetésben részesülőknek gratulálunk!

 

AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM JOGÁSZKÉPZÉS SZÍNVONALÁT EMELŐ PROGRAMOT INDÍT 2016-BAN!

Két ösztöndíjtípusra lehet pályázni kizárólag a vidéki jogi karok nappali tagozatos jogászhallgatóinak, valamint a jogász szak nappali tagozatára felvételiző és a Karra felvett I. éves nappali tagozatos jogászhallgatóknak: 

  • Az IM nemzeti kiválósági jogászösztöndíj valamennyi vidéki Jogi Kar – így a Miskolci Jogi Kar - nappali tagozatán tanuló jogászhallgatói, vagy a nappali tagozatra felvételiző és felvett jogászhallgatói számára nyitott. A juttatást az I. évfolyam első félévétől kezdve az évfolyamok legkiválóbb jogászhallgatói kaphatják félévente, a félév során (5 hónapon keresztül) havi 50 ezer Ft összegű ösztöndíj formájában. 
  • Az IM tanulmányi jogászösztöndíjra a nappali tagozaton önköltséges képzésben részt vevők pályázhatnak szintén az I. év I. félévétől kezdődően.

 A vidéki jogi karokon érintett jelenlegi mintegy 3300 hallgató 6 százaléka, az utóbbiban 9 százaléka részesülhet az IM ösztöndíjakban.

 A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogász szak nappali tagozatára 2016-ban felvételizők figyelmébe is ajánljuk a programot! Az I. évfolyam 1. félévében a jogászhallgatók a felvételi pontszám alapján kaphatnak ösztöndíjat.

 http://www.kormany.hu/hu/igazsagugyi-miniszterium/hirek/a-jogaszkepzes-szinvonalat-emelo-programokat-indit-jovore-az-igazsagugyi-miniszterium

 

Összes találat: 41
Vissza