Hallgatói hirdetmények

Primus Ösztöndíj 2017.

Primus Ösztöndíj 2017.

 

1          

Kaposvári Lóránt Attila

osztatlan jogász szak nappali tagozat

2          

Mercz Mónika

osztatlan jogász szak nappali tagozat

3          

Pikhely Orsolya

igazságügyi igazgatási alapszak nappali tagozat

4          

Nagy Zsuzsanna Mária

osztatlan jogász szak nappali tagozat

5          

Toplenszki Zalán

osztatlan jogász szak nappali tagozat

6          

Varga Zsófia Kincső

osztatlan jogász szak nappali tagozat

7          

Balogh Alexandra Petra

osztatlan jogász szak nappali tagozat

8          

Szaniszló Brigitta

osztatlan jogász szak nappali tagozat

9          

Rási Viktória Eszter

osztatlan jogász szak nappali tagozat

10       

Koseczki Dorina

osztatlan jogász szak nappali tagozat

 

Az Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa 2009-ben „Primus Ösztöndíj” adományozásáról döntött, amelyben 10 fő nappali tagozatra felvett hallgató részesül 5 hónapon keresztül havi 20.000.- Ft összegben, az alábbi szempontok szerint:

a)      Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara által rendezett szónokversenyen a jelentkezés évét megelőző 5 éven belül első, második vagy harmadik helyezést elért vagy különdíjat kapott  és a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának nappali tagozatára , jelentkezett és felvett, elsőéves hallgató részére egy ösztöndíj,

b)      a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara által rendezett angol nyelvű perbeszédversenyen helyezést elért és a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának nappali tagozatára jelentkezett és felvett, elsőéves hallgató részére egy ösztöndíj,

c)      azon Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának nappali tagozatára, jelentkezett és felvett, elsőéves hallgatók részére, akiknek a legmagasabb volt a felvételi pontszámuk nyolc ösztöndíj.

Az ösztöndíj a hallgatót csak egy jogcímen illeti meg függetlenül attól, hogy több feltételnek is megfelelne.

 

A DÍJAZOTTAKNAK SZÍVBŐL GRATULÁLUNK!

 

*Az ösztöndíjról szóló oklevél átadása a kari tanévnyitó ünnepségen történik, melyre az érintetteknek meghívót küld a Kar.

Jogi asszisztens szakmai vizsga

Kedves Hallgatónk!

 

A 2017. április 4-én kelt hivatalos értesítésben arról tájékoztattuk Önt, hogy Karunk a jogi asszisztens képzésben részt vevő és addigra remélhetőleg már abszolvált hallgatói számára 2018 júniusában tervez szakmai vizsgát szervezni.

 

Az EMMI Felsőoktatási Főosztálytól a későbbiekben kaptunk arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 92.§ 28) bekezdése értelmében „A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (Szt.) alapján szakmai vizsgát az iskolai rendszerű szakképzésben utoljára a 2012/2013-as tanévben az Szt. alapján indított képzésben, de legkésőbb 2017. július hó 31-ig lehet tenni.” Így 2018. év során már nincs lehetőség szakmai vizsga szervezésére.

 

Figyelemmel arra, hogy Karunk tisztában van a munkavégzés melletti tanulás – annak időtartamára is kiható – nehézségeivel, az ennek érdekében kifejtett erőbefektetés nagyságával, így maximálisan támogatni kívánjuk kedves Hallgatóinkat jelen helyzet megoldásában.

 

Ennek érdekében felvettük a kapcsolatot az Oktatási Hivatallal, tájékoztatást kérve arra vonatkozóan, hogy mely felsőoktatási intézmény tervezi július végéig a szakmai vizsga lebonyolítását. Ismételt megkeresésünkre még várjuk válaszukat, amelyről annak megérkeztét követően azonnal tájékoztatni fogjuk.

 

Amennyiben úgy dönt, hogy kitartva intézményünk mellett szeretné az eddig befektetett energiát és megszerzett tudást hasznosítani, úgy további lehetőséget jelenthet, ha jelentkezik a Kar által meghirdetett Jogi felsőoktatási szakképzésre. Erre – terveink szerint - akár már 2017 augusztusában sor kerülhet, pótfelvételi eljárás keretében.

A felsőoktatási szakképzés célja olyan jogi alapismeretekkel rendelkező szakalkalmazottak képzése, akik az igazságszolgáltatásban és az igazságszolgáltatáson kívüli szakterületeken jártasak az adott jogterületre vonatkozó ismeretek gyakorlati alkalmazásában, felkészültek jogászi tevékenység előkészítésére és képesek tehermentesíteni a jogászokat a jogászi végzettséget nem igénylő feladatok alól.

A képzés (teljes idejű) nappali és (részidejű) levelező tagozaton, a februári felvételi eljárásban állami ösztöndíjas, illetve önköltséges, míg a pótfelvételi eljárásban általában csak önköltséges formában kerül meghirdetésre.

A képzés 2 éves (4 féléves), azonban kreditbeszámítási eljárás keretében a jogi asszisztens képzés során teljesített tárgyak befogadásra kerülhetnek. Ebben a szakmai és jogszabályi szempontok adta keretek mellett támogatni kívánjuk Hallgatóinkat.

Így a hivatalos képzési időhöz viszonyítva gyorsabban nem csak egy aktuális, jól konvertálható tudást adó oklevél szerezhető, de biztosítható az eddig befektetett munka megőrzése is.

 

Ha bármilyen kérdésben rendelkezésükre állhatunk, kérjük, keressék a Dékáni Hivatal kolléganőit bizalommal.

 

További munkájukhoz és képzésükhöz sok sikert kívánunk!

 

Miskolc, 2017. július 14.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2017.

Kari rangsor

 

 

Rangsor száma

Neptun-kód

A bírálat során kapott
pontszám

1.

F2BWH7

137

2.

NC24SP

121

3.

Z3STIM

115

4.

HXVUUU

68

Szemere Emlékérem

Szemere Emlékéremben részesülő hallgatók

Állam- és Jogtudományi Kar

2017.

  

Bukodi Blanka Eszter

J-504

Halász Csenge

J-501

Kállai Klaudia

J-501

Kovács Dóra

J-503

Orosz Flóra

J-503

Sereg Péter

J-503

 

A kitüntetett V. évfolyamos jogász hallgatóinknak

szívből gratulálunk!

Ösztöndíjas foglalkoztatás Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalban

Az ösztöndíjas foglalkoztatás célja, hogy ennek keretében a pályakezdő diplomások a szakmai készségek megszerzése érdekében gyakorlati munkatapasztalatot szerezzenek, ezáltal nagyobb esélyük legyen a későbbi elhelyezkedésben.

 

Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony jellemzői, feltételei:

 

 • Időtartama: 12 hónap.
 • Az ösztöndíjas foglalkoztatásra a Főpolgármesteri Hivatalra irányadó munkarenden (hétfőtől, csütörtökig 8.00-16.30 óra közötti és pénteken 8.00-14.00 óra közötti időtartam) belül kerül sor, összességében heti 30 óra időtartamban.
 • Az ösztöndíjas foglalkoztatott ösztöndíja: havi bruttó 130.000,- Ft. Az Szja. tv. szerint az ösztöndíj a minimálbér összegéig adómentes. Társadalombiztosítás szempontból az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban álló személy biztosítottnak, az ösztöndíj járulékalapot képező jövedelemnek minősül.
 • A Főpolgármesteri Hivatalban ösztöndíjas foglalkoztatott az a személy lehet:
 • Az ösztöndíjasok foglalkoztatására a megjelölt szakterületeken, meghatározott végzettséggelkerül sor:
  • műszaki, környezetvédelmi terület (építészmérnök, villamosmérnök, energetikus, gépészmérnök, környezetmérnök, településmérnök, táj- és kertépítész)
  • informatikai terület (programtervező matematikus, programozó matematikus, mérnökinformatikus, informatikatanár, számítástechnika-tanár)
 • aki az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítésének időpontjában a 30. életévét még nem töltötte be,
 • akinek a diplomája az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítését megelőző két éven belül került kiadásra és
 • nem áll munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban (együtt: munkaviszonyban).
 • költségvetési, pénzügyi terület (közgazdász, pénzügyi, gazdasági végzettség)
 • jogi és igazgatási terület (jogász, igazgatásszervező)

 

További feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • idegen nyelvből tett legalább középfokú C típusú nyelvvizsga.

Előnyt jelent:

 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeret.

Jelentkezési határidő: folyamatos

 

Jelentkezés:

Fényképes önéletrajzát (életkorának megjelölésével), valamint bizonyítványainak másolatát Csák Bernadett személyügyi ügyintéző részére a CsakB@budapest.hu e-mail címre, vagy a Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztálya részére (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) szíveskedjen eljuttatni.

Tárgyként kérjük feltüntetni: „Ösztöndíjas foglalkoztatás”

Összes találat: 60
Vissza