Hallgatói álláspályázatok

 

Álláspályázat XI. Kerületi Hivatala Földhivatali Főosztály

 


 

 

 


 

 

Felhívás gyámügyi szakügyintéző - Nyíregyháza feladatkör betöltésére

 

 

 


 

Jogi asszisztensi vagy ügyvédjelölti állás Miskolcon,

Miskolci székhelyű, üzletszerű banki követelésvásárlással (work-out faktoringgal) foglalkozó cég jogi asszisztenst vagy ügyvédjelöltet keres.

 

Követelmény:

- jogi egyetemi vagy jogi asszisztensi végzettség, jogi felsőoktatási szakképzésen, illetve igazságügyi igazgatási alapszakon szerzett képesítés,

- esetlegesen hallgatói jogviszony (felsőbb évfolyamok)

- tényleges jogismeret,

- önálló munkavégzési képesség,

- felelősségteljes személyiség,

- irodai szoftverek (alkalmazások) felhasználó szintű ismerete.

 

Amit nyújtunk:

- változatos jogi munka,

- követelés behajtással kapcsolatos ismeretek megszerzése,

- szakmai fejlődési lehetőség,

- stabilitás, kiszámíthatóság,

- jó hangulatú, támogató munkahelyi környezet és munkahelyi közösség,

Jelentkezni e-mailben a herke.tamas@pvoe.hu elektronikus levélcímen lehet, a jelentkezéshez egy fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot és egy rövid terjedelmű motivációs levelet kérek, mely tartalmazza az óradíj és/vagy havi fizetési igény megjelölését is.

 


 

A BÍRÓSÁGOK FELVÉTELT HIRDETNEK

BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI

ÁLLÁSHELYEKRE

 

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ 

2018. augusztus 24.

14 óra 00 perc

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 

Ki pályázhat?

cselekvőképes

 magyar állampolgár

aki egyetemi állam- és jogtudományi diplomával rendelkezik, és

 hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 11. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn

 

 

FIGYELEM! A kizárólag büntetlen előéletet igazoló, „sima” bizonyítvány nem fogadható el!

Ki nevezhető ki fogalmazónak?

aki sikeres fogalmazói versenyvizsgát tesz és

akinek pályázatát a kinevező a személyes meghallgatást követően eredményesnek nyilvánítja

 

FIGYELEM!Nem köteles újabb versenyvizsgát tenni az a pályázó, aki:

  a pályázati feltételeknek megfelel és

a kiírást megelőző 1 éven belül már sikeres felvételi versenyvizsgát tett

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA 


Mit köteles a pályázó benyújtani?

 az álláshely elnyerésére vonatkozó motivációit, szakmai érdeklődési körét kifejtő motivációs levelet

  a kitöltött jelentkezési lapot és mellékletét

amennyiben a pályázó több álláshelyre kíván pályázni, úgy a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie ezek sorrendjét

 az önéletrajzát

 jogi diplomájának közjegyző által hitelesített másolatát

ennek hiányában az abszolutóriumot vagy az államvizsgát megelőző félév eredményes befejezését tanúsító egyetemi igazolást

 a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

ennek hiányában a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának kezdeményezését tanúsító okiratot

 

FIGYELEM! Személyesen vagy postai útonlegkésőbb a szóbeli versenyvizsga kezdetéig is érvényesen benyújtható:

 a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata

  a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

  a többletpontra való jogosultságot igazoló dokumentum

úgy, hogy legkésőbb a szóbeli versenyvizsga napján, a vizsgák megkezdésének időpontjában rendelkezésre álljon.

 

A jelentkezési lap és melléklete, valamint egy kitöltött segédlet letölthető a mia.birosag.hu honlapról!

 

Mit csatolhat a pályázó többletpont eléréséhez?

 

 a bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt eredeti igazolást arról, hogy a pályázó az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt szakmai gyakorlatot, vagy egyéb, legalább 6 hetes szakmai gyakorlatot a bíróságon töltötte

  a bíróságon, illetve egyéb területen teljesített szakmai gyakorlat esetében a bíróság elnöke és a szakmai gyakorlóhely vezetője által aláírt és lepecsételt igazolást

  a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt és lepecsételt eredeti igazolást a bírósági ügyintézőként igazságügyi szolgálati jogviszonyban töltött idejéről

  a diploma mellékletének közjegyző által hitelesített másolatát, amennyiben a diploma „summa cum laude” („praeclare”) vagy „cum laude” minősítése abban szerepel

  a kiküldő egyetem által kiállított magyar nyelvű igazolást a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához kötődő, minimum 2 hónap időtartamú külföldi tanulmányútról

  az OTDK-n elért 1.,2.,3. helyezést igazoló okirat másolatát

  a jogi diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát

  a jogi diploma megszerzéséhez szükséges középfokú nyelvvizsgán túl megszerzett középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát.

 

 

FIGYELEM! Annak a pályázónak, aki az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton 1., 2. vagy 3. helyezést ért el vagy különdíjban részesült, elegendő e tényre a jelentkezési lapon hivatkoznia, okiratának másolatát csatolnia nem kell!

 

Hová kell benyújtani a pályázatot?

 

  az Országos Bírósági Hivatalhoz (1055 Budapest, Szalay u. 16.)

személyesen vagy postai úton

  igazságügyi alkalmazott esetében a munkáltatói jogkör gyakorlójának tájékoztatásával

  1 példányban

 

FIGYELEM! A pályázatnak legkésőbb 2018. augusztus 24-én 14 óra 00 percig meg kell érkeznie az Országos Bírósági Hivatalhoz!

 

 

 TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Fontos időpontok

 

  2018. szeptember 6. írásbeli versenyvizsga

  2018. szeptember 19. szóbeli versenyvizsga

  2018. október 24. a pályázatok elbírálásának határideje

  2018. november 5. állások betöltése

 

 

Meghirdetett álláshelyek

 

 

 

Bíróság

Álláshelyek száma

Fővárosi Törvényszék

 törvényszék

10

 

Balassagyarmati Törvényszék

Salgótarjáni Járásbíróság

1

 

Budapest Környéki Törvényszék

Ceglédi Járásbíróság

1

 

Szentendrei Járásbíróság

1

 

Váci Járásbíróság

1

 

Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

1

 

Győri Törvényszék

Győri Járásbíróság

2

 

Gyulai Törvényszék

Békéscsabai Járásbíróság

1

 

Gyulai Járásbíróság

1

 

Kaposvári Törvényszék

Marcali Járásbíróság

1

 

Kecskeméti Törvényszék

 

törvényszék

3

 

Kiskunfélegyházi Járásbíróság

1

 

Nyíregyházi Törvényszék

törvényszék

1

 

Pécsi Törvényszék

Pécsi Járásbíróság

1

 

Siklósi Járásbíróság

1

 

Szekszárdi Törvényszék

Szekszárdi Járásbíróság

2

 

Székesfehérvári Törvényszék

 

Sárbogárdi Járásbíróság

1

 

Székesfehérvári Járásbíróság

1

 

Szolnoki Törvényszék

Szolnoki Járásbíróság

1

 

Szombathelyi Törvényszék

Szombathelyi Járásbíróság

1

 

Veszprémi Törvényszék

Veszprémi Járásbíróság

1

 

Zalaegerszegi Törvényszék

Nagykanizsai Járásbíróság

1

 

Zalaegerszegi Járásbíróság

1

 

Összesen

36

 

 

Illetmény

 

A bírósági fogalmazó illetményére az Iasz. rendelkezései, az egyéb juttatásokra a bíróságok az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 26.) OBH utasítás rendelkezései az irányadók.

 

 

 

További információk

 

http://mia.birosag.hu

 


 

 

 

 

 

 

JOGI GYAKORNOKI ÁLLÁSPÁLYÁZAT

- otthonról, távmunkában is -

A Kelecsényi Ügyvédi Iroda fiatalos csapata, az ügyvédi hivatást választani kívánó, elhivatott, jog-gyakornok Kolléganőt/Kollégát keres az alábbi feltételek mellett:

Elvárások:

 1. Jogi egyetem, hallgatói jogviszony II-V. évfolyam.
 2. Word, excel, elektronikus jogtárak, egyéb software-k magabiztos használata.
 3. Rendkívül jó írásbeli, szóbeli fogalmazási és  kezdeményezőkészség, kiváló problémamegoldás, szorgalom, rendkívül figyelmes munkavégzés, magas fokú precizitás, terhelhetőség.
 4. Káros szenvedélytől teljes mentesség.
 5. Megbízhatóság, kollegális lojalitás, illedelmesség, kitartás, tisztelet.

A munkavégzés jellege:

Irányítás mellett, több jogterületen, jogi tárgyú iratok, beadványok, feladatok előkészítése.

Kutatási feladatok, jogi elemzések készítése.

Egyéb feladatok.

Amit biztosítunk:

Vegyes jogterületen, akár több nyelven, magas színvonalú munkavégzés elsajátítása, szakmai gyakorlatszerzés lehetősége.

Egy A/4 oldal terjedelmű, pdf csatolmányként megküldött, fényképes szakmai önéletrajzot és 8-10 soros pdf motivációs levelet, óradíj és/vagy havi fizetési igény megjelölésével, az  admin@kelecsenyi.comcímre megküldeni szíveskedjen!


A Magyar Állami Operaház pályázatot hirdet pályakezdő jogászok számára jogi referensi munkakör betöltésére. A pályázat benyújtási határideje: február 21. További információkért lásd a részletes felhívást.


Fogalmazói álláshelyek

A módosított pályázati kiíráshoz


A Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda álláshirdetése

 „Vegyes jogterületre keresünk távmunkában végezhető forráskutató, összefoglalókat, előkészítéseket író, legalább IV. éves joghallgatókat vagy ügyvédjelölteket. Pdf CV-ket az admin@kelecsenyi.com-ra várjuk, óradíj megjelöléssel.”


ÜGYVÉDJELÖLTI ÁLLÁS MISKOLCON

Széleskörű – elsősorban polgári jogi és a gazdasági jogi - tevékenységet folytató, miskolci székhelyű ügyvédi iroda ügyvédjelöltet keres. 

 Követelmények:

 • jogi egyetemi végzettség,
 • tényleges jogismeret,
 • precizitás,
 • önálló munkavégzési képesség, 
 • felelősségteljes személyiség,
 • irodai szoftverek (alkalmazások) felhasználó szintű ismerete.

 Amit nyújtunk:

 • változatos jogi ügyek,
 • folyamatos szakmai fejlődési lehetőség,
 • stabilitás, kiszámíthatóság,
 • jó hangulatú, támogató munkahelyi környezet,
 • korrekt jövedelem.

Jelentkezni e-mailben – önéletrajzzal és motivációs levéllel - a berczes.tamas@hronszky.hu elektronikus levélcímen lehet.


JOGI ASSZISZTENSI ÁLLÁS MISKOLCON

Széleskörű jogi tevékenységet folytató, miskolci székhelyű ügyvédi iroda jogi asszisztenst keres.

Követelmény:

 • - jogi asszisztensi végzettség,
 • - tényleges jogismeret,
 • - önálló munkavégzési képesség,
 • - felelősségteljes személyiség,
 • - irodai szoftverek (alkalmazások) felhasználó szintű ismerete.

Előnyt jelent:

Felsőoktatásban (főiskolai képzésben) megszerzett jogi asszisztensi szakképesítés.

Amit nyújtunk:

 • - változatos jogi ügyek,
 • - folyamatos szakmai fejlődési lehetőség,
 • - stabilitás, kiszámíthatóság,
 • - jó hangulatú, támogató munkahelyi környezet,
 • - korrekt jövedelem.

Jelentkezni e-mailben – önéletrajzzal és motivációs levéllel - a berczes.tamas@hronszky.hu elektronikus levélcímen lehet.


Ügyvédjelölti álláshely

Miskolci ügyvédi iroda keres határozott fellépésű, önálló munkavégzésre alkalmas ügyvédjelölt és alkalmazott ügyvéd kollégát. Az ügyvédi iroda főként polgári, közbeszerzési és gazdasági ügyekkel foglalkozik. Jelentkezni 2017. november 3-ig fényképes önéletrajz megküldésével lehet a deme.laszlone@freemail.hu email címen. Részletekért lásd.


Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Klímavédelmi Hatóság Főosztály

klímavédelmi hatósági referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1011 , Iskola utca 13.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az anyagi és eljárási jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével a 14/2015. Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti, a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság által üzemeltetett Klímagáz Adatbázis és az abban működő valamennyi nyilvántartást biztosító hatósági modul és monitoring rendszer kezelése, működtetése. Hatósági nyilvántartások vezetése. Polgári, szabálysértési és büntetőjogi eljárások kezdeményezéshez szükséges dokumentumok kiadmányozásra történő előkészítése. A más szervek által közigazgatási egyeztetésre megküldött jogszabályok, szabványok és előterjesztések tervezeteinek véleményezése. Szerződések, megállapodások tervezetének előkészítése. Kapcsolattartás a hatósági tevékenység alá tartozó ügyfelekkel, ügyfélmegkeresések kiszolgálása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, jogász szakképzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Hatósági területen szerzett szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

•         Önálló munkavégzés,

•         Csapatban való munkavégzés,

•         Rugalmasság,

•         Pontosság, precizitás, megbízhatóság,

•         Felelősségtudat, problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata,

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

•         Magyar nyelvű motivációs levél (egy oldal terjedelemben),

•         Végzettséget igazoló okirat(ok) fénymásolata,

•         Szakmai önéletrajz (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (4) bekezdésében hivatkozott 5. melléklete alapján),

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Belány Mariann nyújt, a 06-1-795-69-21 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság címére történő megküldésével (H-1011 Budapest, Iskola u. 13.) vagy

•         Elektronikus úton Ilyésné dr. Fetter Anna részére az anna.fetter.ilyesne@nfm.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30. 

 

 


 

 

 

BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI PÁLYÁZATOK

 

 

A bíróságok felvételt hirdetnek bírósági fogalmazói álláshelyekre.

 

 

 

2017. II. félévben az alábbi álláshelyek kerülnek meghirdetésre:

 

 

Bíróság

Álláshelyek száma

Fővárosi Törvényszék

10

Balassagyarmati Törvényszék

Balassagyarmati Járásbíróság

1

Salgótarjáni Járásbíróság

 

1

Budapest Környéki Törvényszék

 

2

Debreceni Törvényszék

1

Győri Törvényszék

Győri Járásbíróság

2

Gyulai Törvényszék

Békéscsabai Járásbíróság

 

1

Gyulai Járásbíróság

 

1

Kaposvári Törvényszék

 

Siófoki Járásbíróság

1

Kecskeméti Törvényszék

Kecskeméti Járásbíróság

1

Miskolci Törvényszék

Miskolci Járásbíróság

2

Mezőkövesdi Járásbíróság

 

1

Szegedi Törvényszék

Szegedi Járásbíróság

1

Székesfehérvári Törvényszék

Dunaújvárosi Járásbíróság

 

1

Székesfehérvári Járásbíróság

 

2

Szolnoki Törvényszék

Szolnoki Járásbíróság

1

Tatabányai Törvényszék

Tatai Járásbíróság

1

Tatabányai Járásbíróság

1

Veszprémi Törvényszék

Veszprémi Törvényszék

1

Ajkai Járásbíróság

 

1

Összesen

 

33

 

 

A pályázatok beérkezésének határideje:

2017. augusztus 24. napja 16 óra 30 perc.

 

Írásbeli versenyvizsga időpontja:

2017. szeptember 7. napja.

 

Szóbeli versenyvizsga időpontja:

2017. szeptember 19. napja.

 

A pályázatok elbírálásának határideje:

2017. október 24. napja.

 

Az állások betöltésének időpontja:

2017. november 2. napja.

 

A pályázatot az Országos Bírósági Hivatalhoz (1055 Budapest, Szalay u. 16.) kell 1 példányban postai úton vagy személyesen, igazságügyi alkalmazott esetében a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyidejű tájékoztatásával benyújtani, olyan időben, hogy az legkésőbb a pályázati határidő utolsó napján megérkezzen.

 

 

A bírósági fogalmazói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók

 

A bírósági fogalmazói állásokat az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14. § (6) bekezdése értelmében nyilvános pályázat útján kell betölteni.

 

A bírósági fogalmazói állásokra azok a cselekvőképes magyar állampolgárok pályázhatnak, akik legkésőbb a szóbeli versenyvizsga időpontjában egyetemi állam- és jogtudományi diplomával rendelkeznek, és hatósági bizonyítvánnyal igazolják azt a tényt, hogy az Iasz. 11. §-a (4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmény velük szemben nem áll fenn.

 

A pályázó a kiírt álláshelyet a jelentkezési lap és mellékletei benyújtásával pályázhatja meg. A motivációs levél terjedelme legfeljebb kettő – 12-es betűmérettel, géppel írott – A/4-es oldal lehet.

 

A pályázathoz a benyújtással egyidejűleg csatolni kell:

 • a kitöltött jelentkezési lapot és mellékletét (a nyomtatványok a http://mia.birosag.hu honlapról letölthetők),
 • motivációs levelet,
 • a pályázó önéletrajzát,
 • a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát, ennek hiányában az abszolutóriumot vagy az államvizsgát megelőző utolsó félév eredményes befejezését tanúsító egyetemi igazolást,
 • a kiállításától számított kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, ennek hiányában a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának kezdeményezését tanúsító okiratot.

 

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a más törvénynek való megfelelés rovatban az Iasz. 11.§ (4) és (5) bekezdését kell megjelölni, a kizárólag a büntetlen előéletet igazoló bizonyítvány nem fogadható el. A „Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on a bizonyítvány címzettjeként a pályázó helyett az Országos Bírósági Hivatal is megjelölhető, amely szerv az Iasz. 37/B. §-ának (3)-(4) bekezdésében megjelölt törvényi rendelkezések alapján jogosult az adatok kezelésére.

 

 

 

 

A pályázathoz – amennyiben a pályázó többletpontokat kíván elérni – csatolni kell:

 • az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt legalább 6 hetes szakmai gyakorlat bíróságon történő eltöltéséről, a bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt igazolást,
 • a bíróságon eltöltött egyéb legalább 6 hetes szakmai gyakorlatról az adott bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt igazolást,
 • az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt szakmai gyakorlat bíróságon és egyéb területen történő eltöltéséről, amennyiben a bírósági gyakorlat időtartama legalább 3 hét, az adott bíróság elnöke (szakmai gyakorlóhely vezetője) által aláírt és lepecsételt igazolást,
 • a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt és lepecsételt igazolást bírósági ügyintézőként igazságügyi szolgálati jogviszonyban töltött idejéről;
 • a diploma mellékletének közjegyző által hitelesített másolatát, amennyiben a diploma „summa cum laude” („praeclare”) vagy „cum laude” minősítése abban szerepel,
 • a kiküldő egyetem által kiállított magyar nyelvű igazolást a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához kötődő, minimum 2 hónap időtartamú külföldi tanulmányútról,
 • az OTDK-n elért 1., 2., 3. helyezést igazoló okirat másolatát,
 • a jogi diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát,
 • a jogi diploma megszerzéséhez szükséges középfokú nyelvvizsgán túl megszerzett középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát.

 

Amennyiben a pályázó az Országos Bírósági Hivatal által meghirdetett tudományos pályázaton 1., 2. vagy 3. helyezést ért el vagy különdíjat kapott, elegendő e tényre a jelentkezési adatlap megfelelő rovatának kitöltése útján hivatkoznia, okiratának másolatát csatolnia nem kell.

 

Személyesen vagy postai úton legkésőbb a központi szóbeli versenyvizsga időpontjában is érvényesen benyújtható

 • a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata
 • a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány és
 • amennyiben a pályázó a pályázati határidő lejártát követően szerez jogosultságot többletpontra, az ezt igazoló dokumentum

úgy, hogy az legkésőbb a szóbeli vizsga megkezdésének időpontjáig rendelkezésre álljon.  

 

 

Amennyiben a pályázó több álláshelyre kíván pályázni, úgy a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie ezek sorrendjét.

 

A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázat érvénytelen, ebben az esetben versenyvizsga nem tehető.

 

A sikeres fogalmazói vizsgán elért pontszám egymagában nem elegendő és nem egyedüli feltétele a fogalmazói kinevezésnek.

 

A bírósági fogalmazói kinevezésre pályázók a pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozóan a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről szóló, többször módosított 11/1999. (X. 6.) IM rendelet rendelkezéseiből és – a http://www.birosag.hu weboldalon megtalálható - a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzatból (3/2016. (II.29.) OBH utasítás) tájékozódhatnak.

 

 

 

 

A bírósági fogalmazó illetményére az Iasz. rendelkezései, az egyéb juttatásokra a bíróságok az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló  szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 26.) OBH utasítás rendelkezései az irányadók. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1011 , Iskola utca 13.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az anyagi és eljárási jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével a 14/2015. Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti, a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság által üzemeltetett Klímagáz Adatbázis és az abban működő valamennyi nyilvántartást biztosító hatósági modul és monitoring rendszer kezelése, működtetése. Hatósági nyilvántartások vezetése. Polgári, szabálysértési és büntetőjogi eljárások kezdeményezéshez szükséges dokumentumok kiadmányozásra történő előkészítése. A más szervek által közigazgatási egyeztetésre megküldött jogszabályok, szabványok és előterjesztések tervezeteinek véleményezése. Szerződések, megállapodások tervezetének előkészítése. Kapcsolattartás a hatósági tevékenység alá tartozó ügyfelekkel, ügyfélmegkeresések kiszolgálása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, jogász szakképzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Hatósági területen szerzett szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

•         Önálló munkavégzés,

•         Csapatban való munkavégzés,

•         Rugalmasság,

•         Pontosság, precizitás, megbízhatóság,

•         Felelősségtudat, problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata,

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

•         Magyar nyelvű motivációs levél (egy oldal terjedelemben),

•         Végzettséget igazoló okirat(ok) fénymásolata,

•         Szakmai önéletrajz (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (4) bekezdésében hivatkozott 5. melléklete alapján),

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Belány Mariann nyújt, a 06-1-795-69-21 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság címére történő megküldésével (H-1011 Budapest, Iskola u. 13.) vagy

•         Elektronikus úton Ilyésné dr. Fetter Anna részére az anna.fetter.ilyesne@nfm.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30. 

 

Vissza