Hallgatói pályázatok

 A Klímaváltozás elleni küzdelem című bilaterális kapcsolatok erősítését támogató  és a Nemek közti egyenlőség című bilaterális kapcsolatok erősítését támogató pályázatokról bővebbet olvashatnak a www.norvegalap.hu oldalon.

Gyakorlat a Baker & McKenzie ügyvédi irodánál

A Baker & McKenzie idén ismét meghirdet 10 gyakorlati helyet legalább négy évet sikeresen teljesítő joghallgatók és frissen végzett jogászok számára. A jelentkezés, a két ajánlás, illetve a szükséges dokumentumok leadási határideje: december 20.

A HBLF-ROMASTER Alapítvány pályázata hátrányos helyzetű, magukat cigánynak valló felsőoktatásban tanuló hallgatók részére

A Programba kizárólag azok diákok jelentkezhetnek, akik diplomát adó felsőoktatási képzésen vesznek részt (alapképzés, osztatlan mesterképzés, mesterképzés), gazdasági, műszaki, jogi, informatikai vagy egészségügyi szakokon, nappali tagozaton. A tanulmányi támogatás mértéke havonta 24.000 Ft (évi 12 alkalommal, a tanulmányok teljes időtartamára, azaz előreláthatóan 1-5 évre). A benyújtás határideje folyamatos.

Dr. Nagy László Magánjogi Érvelési Verseny

A Dr. Nagy László Alapítvány negyedik alkalommal hirdeti meg a Dr. Nagy László Magánjogi Érvelési Versenyt. A Versenyre 2017. október 25-ig lehet jelentkezni az info@drnagylaszloalapitvany.hu e-mail címen. A jelentkezéshez a jelentkezőnek csatolnia kell (i) magyar nyelvű, az elérhetőségi adatokat is tartalmazó szakmai életrajzát, (ii) a joghallgatói jogviszonyt igazoló érvényes diákigazolványa másolatát és (iii) a beugró feladat megoldását.

A Miniszterelnökség pályázati felhívása Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása. Az MKÖ Program várható időtartama: 2018. március 1. – 2018. december 31. Pályázni csak elektronikus formában, a w ww.osztondijjelentkezes.kor many.h u oldalon lehet, a benyújtás határideje 2017. november 15.

A Magyar Ügyvédi Kamara Dr. Kiss Daisy emlékére kiírt polgári eljárásjogi pályázata

A páylázaton részt vehet minden magyar egyetem állam- és jogtudományi karán tanuló nappali tagozatos hallgató, a megadott témákban. Beadási határidő: 2017. október 30.

IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj

Az Igazságügyi Minisztérium 2016-ban indított jogászképzés színvonalát emelő, a jogászhallgatók ösztöndíj alapú támogatását célzó programja a 2017/18-es tanév I. félévében is meghirdetésre kerül a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíja a nappali tagozatos államilag finanszírozott és önköltséges jogászhallgatók számára egyaránt meghirdetésre kerül. A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán az évfolyamok legkiválóbb hallgatói kaphatják meg a félévente elnyerhető juttatást az első évfolyam első félévétől kezdve, 5 hónapon keresztül havi 50.000 Ft összegű ösztöndíj formájában.

Fulbright Oktatói ösztöndíjak

Oktatási lehetőség a 2018-2019-es tanévben bármely tudományterületen vagy művészeti ágban. Alapfeltétel a pályázott témában 2017. december 1-ig megszerzett PhD/DLA oklevél és az amerikai egyetem meghívólevele. Az ösztöndíjidőtartama 1 vagy 2 szemeszter. Pályázat beadási határidő: 2017. október 9. Az online jelentkezés megkezdése előtt kérjük olvassa el az alábbiakat: Fulbright Oktatói ösztöndíjak

Fulbright Kutatói ösztöndíjak

Kutatási lehetőség a 2018-2019-es tanévben bármely tudományterületen vagy művészeti ágban. Alapfeltétel a pályázott témában 2017. december 1-ig megszerzett PhD/DLA oklevél és az amerikai akkreditált intézmény meghívólevele. Az ösztöndíj időtartama 3 – 5 hónap. Pályázat beadási határidő: 2017. október 9. Az online jelentkezés megkezdése előtt kérjük olvassa el az alábbiakat: Fulbright Kutatói ösztöndíjak

(AÖU) Kuratóriumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2017. évre

 

 
Vissza