Hallgatói pályázatok

Tisztelt Hallgató!

A Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége (http://www.mdksz.hu/) a hazai dohánytermék-kiskereskedők érdekképviseleti és szakmai szervezete. 2013-ban a jogalkotó úgy döntött, hogy a nemdohányzók érdekeinek védelme és a dohánytermékek ellenőrzött körülmények között való értékesítésének megteremtése érdekében szigorúan szabályozott állami monopolrendszerben teszi csak lehetővé a dohányáru értékesítését Magyarországon. Így jött létre a Nemzeti Dohányboltok hálózata, ami most már mintegy 18 ezer család megélhetését biztosítja hazánkban, emellett jelentős hozzájárulást ad az állami költségvetéshez az adóbevételek útján. A Nemzeti Dohányboltok szakszerű és jogszerű működtetése, illetve biztonságos üzemeltetése országos szintű elvárás, így hatalmas felelősség is egyben.

A dohánypiaci szektor – mind nemzetközi, mind hazai viszonylatban – egy különleges szakterület, sajátos működési logikával és egyedi szereplőkkel. Meglátásunk szerint a terület számos olyan kérdést tartogat, ami érdemessé teszi annak szakdolgozati keretek között való vizsgálatát, legyen szó akár szabályozási, jogi, gazdasági, akár műszaki, informatikai vagy kommunikációs és marketing területekről. Nagy örömünkre szolgál, ha tehetséges fiatal szakemberek foglalkoznak az általunk képviselt szektorral, és megosztják velünk meglátásaikat. Ennek érdekében pénzjutalommal díjazott pályázatot hirdetünk a hazai felsőoktatási intézmények azon hallgatóinak, akik a dohány-kiskereskedelmi szektorral vagy a dohánypiac bármely szegmensével kapcsolatos témában írnak szakdolgozatot.

Szakdolgozati pályázati felhívásunk 2019. évben elsőként került kiírásra, ugyanakkor tanulmányaikat a következő években befejező hallgatók számára is biztosítjuk majd ezt a lehetőséget.

Részletes pályázati felhívás

 


 

Mint-a-Parlament pályázati felhívás

Jelentkezési lap

 


 

 


 

Országos Közigazgatási Eljárási Jogi Jogesetmegoldó Verseny


 

Baker – The New Lawyer Challenge verseny

 

https://karrier.arsboni.hu/baker-the-new-lawyer-challenge-2019/

 


 


Pályázati felhívás

NEMZETi FELSŐOKTATÁSI (korábban köztársasági) ösztöndíjra

a 2018/2019. tanévre

 

A pályázat beadásának határideje:                                        2018. július 2. (hétfő) 12 óra

A pályázat benyújtásának helye:                                                           a kar/intézet dékáni/intézeti hivatala.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak:           a Miskolci Egyetem azon hallgatói, akik

  • államilag támogatott/állami ösztöndíjas illetve költségtérítéses/önköltséges, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben vesznek részt (az alapképzésüket júniusban befejező, mesterképzésben tanulmányaikat szeptemberben folytatni kívánó – fokozatváltó – hallgatók is pályázhatnak);
  • a jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditpontot megszereztek.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából azon hallgatók részesülhetnek, akik a 2017/2018-as tanév megfelelő oktatási időszakában

  • kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el; szakmai területükön kimagasló munkát végeztek; példamutató közösségi, sport, kulturális és egyéb tevékenységet folytattak.

A pályázatnak tartalmazni kell:

1.   A mellékletekkel ellátott pályázati szöveget, amely a tanulmányok eredményeit, a nyelvvizsgákat, a szakmai tevékenységet, a közéleti, sport és egyéb tevékenységek leírását tartalmazza, az oktatásért felelős miniszternek címezve – egy eredeti és egy másolati – összesen két példányban a kar/intézet Dékáni/Intézeti Hivatalába kell benyújtani, a fenti határidőig.

2.   A pályázat mellékletei:

  • 1. számú melléklet: Pályázati Adatlap – Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2018/2019. tanév – kitöltve, a tanulmányi eredmények a Hallgatói Központ (HK) által igazolva, a többi cella a Kar által igazolva, lepecsételve.
  •  2. számú melléklet: a szakmai, közösségi, sport, kulturális és egyéb tevékenységek igazolásának felsorolását tartalmazza. Az 1. és 2. számú melléklet letölthető az Egyetem honlapjáról.
  • Idegen nyelv ismeret hivatalos igazolása;
  • Szakmai és tudományos tevékenységek rövid ismertetése a referenciát adó személy véleményével és aláírásával;
  • Szakmai és tudományos publikációk rövid ismertetése a szerző, a cím, a megjelenés idejének és helyének megjelölésével;
  • Egyéb kiemelkedő kulturális, sport, közéleti, társadalmi tevékenység leírása a referenciát adó személy véleményével és aláírásával;
  • A sorszámmal ellátott mellékleteket a 2. számú mellékletben sorszám szerint kell feltüntetni.

A határidőn túl beérkezett vagy hiányos pályázatok elbírálására nincs lehetőség!

A pályázatokat a kari/intézeti Tanulmányi Bizottság rangsorolja. A rangsorolást követően a hallgatóknak lehetősége nyílik a felterjesztésre javasoltak sorrendjét 2018. július 5-én a kar/intézet hirdetőtábláján és/vagy honlapján megtekinteni.

Jogorvoslati kérelem 2018. július 13-án (péntek) 12 óráigírásos formában az oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási rektorhelyetteshez nyújtható be a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz címezve.

A pályázással kapcsolatos további részleteket az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 24. §-a és a Miskolci Egyetem SzMSz III. kötet Hallgatói Követelményrendszer 99-109. §-ai tartalmazzák.

 

Prof. Dr. Torma András

rektor

Tovább bővebb információk  (adatlapok,forgatókönyv stb.)   az Állam- és Jogtudományi Kar  honlapján a Hallgatói információk, Hallgatói ösztöndíjak menüben  is elérhetők. ÁJK Kari ügyintéző: Barva Beáta jogbea@uni-miskolc.hu, A/6. ép. fszt. 5. szoba


 
„Év információvédelmi szak- és diplomadolgozata – 2018" pályázat, határidő 2018. július 31. Részletek.

 

A Miskolci Egyetem Konfuciusz Intézet küldetése, hogy segítse a magyar-kínai kapcsolatok fejlődését; támogassa a Miskolci Egyetem oktatóit, kutatóit és hallgatóit. Az Intézet olyan megbízható partnerre támaszkodhat, mint a Pekingi Vegyipari Egyetem (Beijing University of Chemical Technology, BUCT). A BUCT nem csupán Kína, hanem egész Ázsia egyik dinamikusan fejlődő
felsőoktatási intézménye. A hat évtizedes működése során multidiszciplináris képzőhellyé alakult. Az Egyetemről további információk a csatolt fájlban, ill. az alábbi linken olvashatók: https://www.topuniversities.com/universities/beijing-university-chemical-technology.
 
Örömünkre szolgál, hogy ezúttal a pekingi társintézményünk ösztöndíjfelhívását továbbíthatjuk. Az ösztöndíj rövid és hosszabb idejű pekingi, oktatási-kutatási célú tartózkodáshoz nyújt támogatást. A kitöltött pályázati anyagot (Application Form és Önéletrajz) folyó év március 26-ig kérjük a china1@uni-miskolc.hu emailcímre megküldeni. A pályázati anyagokat a Konfuciusz Intézet egy csomagban küldi meg a kínai partner számára.

 


Debate Forum: The Mismanagement of the Migration Crisis - Who is Responsible?

 

 If you are interested in the issue of migration and are willing to participate in an international project of the European Union, you are welcome to join a debate and discussion about related EU policies and possible ways of improving the current systems.

On 5-6th March 2018, a debate forum, wrap up meetings, and civic initiatives will take place at the Eötvös Loránd University, Faculty of Law, with the involvement of nearly thirty Hungarian students and the same number of international participants from all around the EU. Students may apply from every university, regardless of faculty. The program provides you with the chance to gain experience in a diverse, multi-disciplinary environment, as well as to develop researching, analytical, and argumentative skills.

Taking part in the event and the receptions is free of charge; accommodation may be provided on request.

The project is organised by the European university college Association (EucA) and the Bibó István College of Advanced Legal Studies, in cooperation with the ELTE Faculty of Law, Department of International Law. It is co-funded by the Europe for Citizens programme of the European Union.

For application and detailed information about the program, please take a look at the following google form: https://docs.google.com/forms/d/1tpd81biO56OeP55BVmlwVuk6zLDBKtXihbvJXyWeqbM/viewform?ts=5a759fbd&edit_requested=true
Deadline for application is: 18th of February (24.00).

More information about the project can be found on: http://www.euca.eu/en/evt/message-to-europeans-30.aspx
Should you have any question, please contact: bibokoll@bibokoll.elte.hu

A világtörténelem során először Budapesten 2018. február 23-25. között kerül megrendezésre a Global Legal Hackathon elnevezésű esemény, mely a világ legnagyobb ügyvédi irodáit, vállalatait és technológiai innovátorait hozza össze azzal a céllal, hogy ösztönözze a technológiai megoldások gyors innovációját, előmozdítsa a jogi ágazat fejlődését, valamint hozzájáruljon a joggyakorlat és a jogi szolgáltatások egyre szorosabb kapcsolatának kialakításához.

A tervek szerint évente megrendezésre kerülő esemény célja összehozni a LegalTech terén érdekelt szakembereket, döntéshozókat egy intenzív, 54 órás fejlesztési sprint során, amelynek végén az elkészült MVP-ket (Minimum Viable Product) először a helyi zsűri szemlézi, majd győztest hirdet és nevezi a globális fordulóba. A globális fordulót követően a döntős csapatok meghívást kapnak az áprilisban, New Yorkban tartandó díjkiosztó gálára, ahol bemutathatják magukat, ötletüket, alkotásukat a világ előtt.

Résztvevő csapatok tagjaiként az 54 órás fejlesztési sprintben kihívást találhatnak a fejlesztés elkészítésében és prezentálásában a New York-ban tartandó döntőn való részvétel reményében.

A mentori tisztség szorosabb kapcsolatot jelent a csapatokkal való együttműködés során, ám nem követeli meg a teljes személyes jelenlétet a rendezvény ideje alatt. Elegendő elérhetőséget biztosítani, melyre a Cadence Event App  alkalmazást biztosítja a szervező.

A zsűri számára elegendő a második nap végén, délután személyesen megjelenni a helyszínen, amikor a résztvevők bemutatják az általuk elképzelt és ezen idő alatt megvalósított mini projekteket, lehetőség lesz valamennyi csapat által prezentált elképzelésről kérdésekkel is informálódni. A zsűri végül mindent összevetve, meghatározott szempontok szerint választja ki a legmeggyőzőbb prezentációt és juttathatja tovább a nemzetközi fordulóba az est folyamán.


A Baker McKenzie Ügyvédi Iroda három fordulóból álló megmérettetése során ízelítőt szeretne adni a hallgatóknak abból, hogy az innováció kora, milyen kihívások elé állítja a fiatal jogászokat, illetve mik azok azinnovatív eszközök, amik segítik a munkavégzést. Az első forduló, ami egy online teszt lesz, február 12-én indul. Február 26-ig van lehetőségük a diákoknak kitölteni a tesztet és ezzel jelentkezni a  versenyre.

A verseny nyertese a Baker McKenzie amszterdami irodájában vehet részt egy három napos kirándulással összekötött képzésen.  A további helyezettek pénznyereményhez és karrierlehetőséghez juthatnak.

A verseny elektronikusan terjeszthető linkje:


A Budapesti Jogászbál szervezői számára rendkívüli fontossággal bír a hagyományok tiszteletén túl a saját területükön kiemelkedő teljesítmények elismerése. Erre a célra alapították meg a szervezők 2015-ben, a 10 éves kihagyást követően újraindult fővárosi jogászbál esetében a Praesens-díjat, melyben többek között életműdíjak és pályázható, elnyerhető elismerések is szerepelnek. Így nemcsak ügyvéd, ügyész, bíró, közjegyző, de jogtanácsos, ügyvédjelölt és joghallgatói kategóriában is fogadja a szervezőbizottság a pályázati anyagokat, melyeknek a leadási határideje: 2018. február 10. A díjról valamennyi információ megtalálható a hivatalos honlapon. Az ünnepélyes díjátadó a bál estéjén, 2018. február 17-én, 19:20-tól veszi kezdetét, melyre a nyertes pályázók díszvendégi keretben érkezhetnek.


A Kazinczy–díj Alapítványi Bizottság, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ esztergomi képzési helyszínén meghirdeti a 2017/2018-as tanévre a felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyét, amelynek célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése.

Részletes felhívás és jelentkezési lap


A HBLF-ROMASTER Alapítvány pályázata hátrányos helyzetű, magukat cigánynak valló felsőoktatásban tanuló hallgatók részére

A Programba kizárólag azok diákok jelentkezhetnek, akik diplomát adó felsőoktatási képzésen vesznek részt (alapképzés, osztatlan mesterképzés, mesterképzés), gazdasági, műszaki, jogi, informatikai vagy egészségügyi szakokon, nappali tagozaton. A tanulmányi támogatás mértéke havonta 24.000 Ft (évi 12 alkalommal, a tanulmányok teljes időtartamára, azaz előreláthatóan 1-5 évre). A benyújtás határideje folyamatos.

 

 

 

A Miskolci Egyetem Konfuciusz Intézet küldetése, hogy segítse a magyar-kínai
kapcsolatok fejlődését; támogassa a Miskolci Egyetem oktatóit, kutatóit és
hallgatóit. Az Intézet olyan megbízható partnerre támaszkodhat, mint a
Pekingi Vegyipari Egyetem (Beijing University of Chemical Technology, BUCT).
A BUCT nem csupán Kína, hanem egész Ázsia egyik dinamikusan fejlődő
felsőoktatási intézménye. A hat évtizedes működése során multidiszciplináris
képzőhellyé alakult.
Az Egyetemről további információk a csatolt fájlban, ill. az alábbi linken
olvashatók:https://www.topuniversities.com/universities/beijing-university-c
hemical-technology.
Örömünkre szolgál, hogy ezúttal a pekingi társintézményünk
ösztöndíjfelhívását továbbíthatjuk. Az ösztöndíj rövid és hosszabb idejű
pekingi, oktatási-kutatási célú tartózkodáshoz nyújt támogatást.
Dékán Asszony/Úr szíves közreműködését a kari kollégák tájékoztatásában
kérjük, hogy Egyetemünk vezető oktatói tudomást szerezzenek a lehetőségről.
A kitöltött pályázati anyagot (Application Form és Önéletrajz) folyó év
március 26-ig kérjük a china1@uni-miskolc.hu emailcímre megküldeni. A
pályázati anyagokat a Konfuciusz Intézet egy csomagban küldi meg a kínai
partner számára.
Fáradozását megköszönjük!
További információkkal és programokkal állunk rendelkezésre!

Tisztelettel:

Prof. Dr. Liu Jie        és Dr. Kuttor Dániel sk.

Vissza