Helyi önkormányzatok

 

Helyi önkormányzatok tételsor

Igazgatásszervező alapszakos hallgatók számára

2014/2015. tanév I. félév

 

 

1. tétel: Az önkormányzás mint szervezési elv. Az önkormányzatok típusai.

             Az állam hivatalos területi beosztása. 

2. tétel: Az önkormányzás alkotmányos fogalma. A helyi önkormányzati választások.

             Települési és területi szint.

3. tétel: A helyi önkormányzati rendszer kialakulásának történeti előzményei.

             Az önkormányzati rendszer kialakulásának társadalmi-politikai körülményei.

             A decentralizáció és a dekoncentráció. Irányítás és felügyelet.

4. tétel: A helyi önkormányzatok alkotmányos alapjai.

5. tétel: Az önkormányzati alapjogok mint alkotmányosan védett hatáskörök:

             Az önkormányzati alapjogok védelme az Alkotmánybíróság értelmezése alapján.

             Az egyes alapjogok az Alkotmány és az önkormányzati törvény alapján.

6. tétel: Az önkormányzati feladatok rendszere. A helyi közügy fogalma.

7. tétel: A települési és a megyei önkormányzat kötelező feladatai.

8. tétel: A települési és megyei önkormányzatok önként vállalt feladatai. A fakultatív 

             feladatok korlátjai.

9. tétel: Az önkormányzatok normatív döntései. A rendeletalkotás. Az önkormányzati

             feladat- és hatáskörök gyakorlása.

10. tétel: Az önkormányzatok szervezete. A települési önkormányzat szervei. A főváros 

               kétszintű önkormányzati rendszere, valamint három szintű feladatai.

11. tétel: A megyei és a megyei jogú városi önkormányzata. Az önkormányzatok 

               működése. A szervezeti és működési szabályzat. Részönkormányzat.

12. tétel: Az önkormányzatok közötti együttműködés formái. A társulások szabályai.

               Társulási formák az önkormányzati törvény alapján.

13. tétel: Az önkormányzati és a központi állami szervek közötti kapcsolatrendszer. Az

               önkormányzatok törvényességi ellenőrzése.

14. tétel: Az önkormányzatok gazdasági alapjai. Az önkormányzati vagyon.

               Az önkormányzatok gazdálkodása és központi támogatásuk.

 

Miskolc-Egyetemváros, 2014. december 1.

Alkotmányjogi Tanszék

 

Vissza