Agárjog tételsor

TÉTELSOR

 

AGRÁRJOG

2015/2016. tanév 2. félév

 

 1. Agrárjogi dogmatika Az agrár-üzemrendszer alapkérdései
 2. Mezőgazdasági földek tulajdoni és használati kérdései az Európai Unió és egyes európai államok jogában
 3. Mezőgazdasági földek tulajdonszerzésének anyagi jogi szabályai
 4. Mezőgazdasági földek tulajdonszerzésének eljárási szabályai: elővásárlási jog gyakorlásának menete
 5. Mezőgazdasági földek tulajdonszerzésének eljárási szabályai: hatósági jóváhagyás
 6. Mezőgazdasági haszonbérlet
 7. Mezőgazdasági földek használatának egyéb jogcímei (feles bérlet, részesművelés, szívességi földhasználat, rekreációs célú földhasználat), a használat közigazgatási engedélyezése és ellenőrzése,
 8. Az erdők használatának speciális szabályai
 9. Vadászati és halászati jog használatának speciális kérdései
 10. A vadászati kártalanítás szabályai (vadkár, vadászati kár, vadban okozott kár)
 11. A szőlő, a gyümölcsös és víz tulajdonának és használatának speciális kérdései
 12. Az ingatlan-nyilvántartás rendszere, részei, tárgya és tartalma. Az ingatlan-nyilvántartás elvei
 13. Az elsőfokú ingatlan nyilvántartási eljárás
 14. Jogorvoslati eljárások az ingatlan-nyilvántartásban, törlési és kiigazítási perek
 15. Földértékelési rendszerek, földhasználati nyilvántartás és földnyilvántartások a támogatások rendszerében (MEPAR, VINGIS)
 16. Szövetkezet alapítása és a szövetkezet szervei,
 17.  Vagyoni viszonyok a szövetkezetekben A szövetkezeti tagsági jogviszony, illetve a tag és a szövetkezet közötti viszony
 18. A szövetkezet szervezeti változásai, megszűnése, átalakulása
 19. Érdekképviseletek az agráriumban (szakmai és gazdasági kamarák és a hegyközség)
 20. Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások pénzügyi rendszere
 21. A piacszabályozás és a struktúrapolitika intézményi rendszere 
 22. A z élelmiszerlánc szabályozás szereplői, feladatok és az élelmiszerlánc közigazgatási intézményei
 23. Járványügyi intézkedésék és kártalanítások Az élelmiszerlánc szankciórendszere

 

2016. január 28.

Vissza