Agárjog tételsor

TÉTELSOR

 

TÉTELSOR

 

AGRÁRJOG

2017/2018. tanév 2. félév

 

 1. Agrárjog elmélete: agrárium-vidék jelentősége, agrárjog meghatározása, agrárjog szabályozási tárgyai
 2. Agrárjog elmélete: agrárszabályozási kérdések a jogrendszer más normáiban
 3. A földforgalmi szabályozást befolyásoló jogon kívüli tényezők
 4. A földforgalmi szabályozást befolyásoló jogi környezet: emberi jogok, európai jog és más nemzetközi gazdasági együttműködések
 5. A földforgalmi rezsim általános bemutatása: jogszabályi alapok, szervezeti alapok, fogalmi alapok
 6. A földforgalmi rezsim tulajdonszerzési előírásai: alkalmazási kör, földforgalmat korlátozó jogintézmények (a földszerzési- és birtokmaximum, személyi kör, előzetes nyilatkozattételi rendszer, biztonsági okmány)
 7. A földforgalmi rezsim tulajdonszerzési előírásai: az elővásárlási jog, mint a földforgalmat korlátozó jogintézmény
 8. A földforgalmi rezsim tulajdonszerzési előírásai: a földtulajdonszerzés eljárási folyamata és hatósági jóváhagyása
 9. Mezőgazdasági földek tulajdonszerzésének eljárási szabályai: hatósági jóváhagyás
 10. Mezőgazdasági haszonbérlet
 11. Mezőgazdasági földek használatának egyéb jogcímei (feles bérlet, részesművelés, szívességi földhasználat, rekreációs célú földhasználat), a használat közigazgatási engedélyezése
 12. A földforgalmi rezsim előírásainak ellenőrzése és szankcionálási rendszere
 13. Mezőgazdasági vízjog, különös tekintettel a mezőgazdasági öntözésre
 14. A szőlők és gyümölcsösök tulajdonának és használatának speciális kérdései
 15. Az erdők használatának speciális szabályai
 16. Vadászati jog használatának speciális kérdései
 17. A vadászati kártalanítás szabályai (vadkár, vadászati kár, vadban okozott kár)
 18. A halgazdálkodás jogi alapjai
 19. Az ingatlan-nyilvántartás rendszere, részei, tárgya és tartalma. Az ingatlan-nyilvántartás elvei
 20. Az elsőfokú ingatlan nyilvántartási eljárás
 21. Jogorvoslati eljárások az ingatlan-nyilvántartásban, törlési és kiigazítási perek
 22. Földértékelési rendszerek, földhasználati nyilvántartás és földnyilvántartások a támogatások rendszerében (MEPAR, VINGIS)
 23. Szövetkezet alapítása és a szövetkezet szervei,
 24.  Vagyoni viszonyok a szövetkezetekben A szövetkezeti tagsági jogviszony, illetve a tag és a szövetkezet közötti viszony
 25. A szövetkezet szervezeti változásai, megszűnése, átalakulása
 26. Érdekképviseletek az agráriumban (szakmai és gazdasági kamarák és a hegyközség)
 27. A KAP 1. pillérének támogatásai: piacszabályozási és közvetlen támogatások
 28. A KAP 2. pillérének támogatásai: vidékfejlesztési támogatások
 29. A mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer
 30. Az élelmiszerlánc szabályozás szereplői, feladatok és az élelmiszerlánc közigazgatási intézményei
 31. Járványügyi intézkedésék és kártalanítások Az élelmiszerlánc szankciórendszere
 32. A szellemi tulajdon mezőgazdasági vetületei: növényfajta oltalom
 33. A szellemi tulajdon mezőgazdasági vetületei: földrajzi árujelzők és más minőséget jelölő árujelzők 

 

 

2018. január 31.

 

Vissza