Kollektív tárgyalások és megállapodások Záróvizsgatételsor

Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási BA Alapszak

Munkaügyi Kapcsolatok szakirány

Kollektív tárgyalások és megállapodások

 

Záróvizsga tételsor

2016/2017.

 

 1. A kollektív tárgyalás általános szabályai (fogalmi elhatárolás, kialakulás, fejlődés, alapvető feltételei.)

 

 1. A kollektív tárgyalás alanyai, az állam szerepe a kollektív tárgyalásokban, a kollektív tárgyalások szintjei.

 

 1. A kollektív alku koordinációs mechanizmusa. A kollektív tárgyalás gyakorlata

 

 1. A kollektív szerződés jogi természete (külföldi és magyar felfogás, jogdogmatikai viták külföldön).

 

 1. A kollektív szerződés alanyai, a kollektív szerződéskötési képesség és annak problémái. A kollektív szerződés személyi hatálya (kötelmi és normatív rész személyi hatálya, személyi hatály a munkáltató jogutódlása esetén).

 

 1. A kollektív szerződés kötelmi része (békekötelem, befolyásolási kötelesség, egyéb tartalmi elemek). A kollektív szerződés normatív része (külföldi és magyar szabályok, a normatív rész viszonya más vonatkozó szabályokhoz).

 

 1. A kollektív szerződés megkötése (külföldi és magyar megoldások). A kollektív szerződés időbeli hatálya, kiterjesztése

 

 1. A kollektív szerződés megkötése, megszűnése és megszüntetése a magyar jogban.

 

 1. A közalkalmazottak kollektív jogai

 

 1. A kormányzati szolgálati jogviszonyban állók kollektív jogai

 

 1. A közszféra munkaügyi kapcsolataira vonatkozó nemzetközi szabályok I. (ILO Egyezmények)

 

 1. A közszféra munkaügyi kapcsolataira vonatkozó nemzetközi szabályok II. (Európai Szociális Karta 5. és 6. cikke)

 

 1. A kollektív tárgyalások fő tendenciái napjainkban (Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács)

 

 1. A kollektív tárgyalások fő tendenciái napjainkban (ágazati párbeszéd bizottságok)

 

 1. Kollektív tárgyalások az Európai Unióban

 

2017. március 20.

 

Agrár- és Munkajogi Tanszék

Vissza