Munkajog II.

Munkajog II.

Tételek III. évf.

2016/2017. tanév 2. félév

Az egyes tételekre vonatkozó európai munkajog ismerete is kötelező

 

  1. A kollektív munkaügyi vita. (Mt., Kjt.)
  2. A munkaügyi jogvita (Mt., Kjt., Kttv.).
  3. Az atipikus munkavégzési viszonyok eltérő szabályai. I. (határozott idejű, részmunkaidős foglalkoztatás, munkavégzés behívás alapján, munkakör megosztás)
  4. Az atipikus munkavégzési viszonyok eltérő szabályai. II. (egyszerűsített foglalkoztatás, vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályok)
  5. Az atipikus munkavégzési viszonyok eltérő szabályai III. (cselekvőképtelen munkavállalók jogviszonyai, köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony)
  6. A munkaerő kölcsönzés szabályai: a kölcsönbeadó és a kölcsönbevevő közötti jogviszonyra vonatkozó rendelkezések.
  7. A munkaerő kölcsönzés szabályai: A kölcsönbeadó és munkavállaló, a kölcsönbevevő és munkavállaló közötti jogviszony szabályai.
  8. A távmunka szabályai.
  9. Munkaviszonyhoz kapcsolódó egyéb megállapodások (versenytilalmi megállapodás, tanulmányi szerződés)

10. A munkáltató személyében bekövetkező változás (a munkajogi jogutódlás) fogalma, szabályai , a munkáltató fizetésképtelensége

11. A munkavállaló kártérítési felelőssége (vétkességi alakzat)

12. A munkavállaló kártérítési felelőssége (vétkességre tekintet nélküli alakzat)

13. A munkáltató kártérítési felelőssége

14.A munkaviszony megszűnésének illetve megszüntetésének rendszere. A közös megegyezéses munkaviszony megszüntetés,.

15.A felmondás elvei és általános szabályai

16.Azonnali hatályú felmondás elvei és szabályai

17.A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok (Mt.)

18.. A végkielégítés. Eljárás a munkaviszony megszűnése és a megszüntetése esetén..

19.A munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei (Mt).

20. A közalkalmazotti jogviszony megszűnése és megszüntetése

21. A közszolgálati jogviszony megszűnése és megszüntetése

22. A fegyelmi felelősség ( Kttv.)

23. A munkaügyi kapcsolatok (kollektív munkajog) fogalma, alapvető intézményének rendszere.

24. A szakszervezet fogalma és a szakszervezeti jogosítványok (Mt.)

25. A sztrájk és a lockout.

26. A kollektív szerződés jogi jellege, tartalma és megkötésének szabályai (Mt)

27. .A kollektív szerződés hatálya, a hatályának kiterjesztése, a kollektív szerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése (Mt.)

  1. 28.  A munkavállalók részvételi jogainak fogalma. Az üzemi tanács megválasztásának szabályai.

29. Az üzemi tanács működése és jogosítványai. Az üzemi megállapodás.

30. Az üzemi tanács, a tanácsi tagság megszűnésének kérdései. Az ideiglenes üzemi tanács.

 

Miskolc, 2016. november 28.

 

 

                                                                                   Agrár –és Munkajogi Tanszék

Vissza