Nyugdíjbiztosítási jog Záróvizsgatételsor

 

Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási BA Alapszak

Társadalombiztosítási szakirány

 

nyugdíjbiztosítási jog

 

Záróvizsga tételsor

2015/2016.

 

 1. A nyugdíjbiztosítás alapelvei. A nyugdíjbiztosítás igazgatási szervei és az ellátások rendszere.

 

 1. A társadalombiztosítási ellátások fedezeti rendszere.

 

 1. Az öregségi nyugdíj feltételei. A szolgálati idő.

 

 1. A korhatár előtti ellátás szabályai.

 

 1. Az öregségi nyugdíj számítása és mértéke.

 

 1. Az özvegyi nyugdíj, özvegyi járadék..

 

 1. Az árvaellátás és a szülői nyugdíj.

 

 1. A baleseti hozzátartozói ellátások rendszere, feltétele, mértéke.

 

 1. Jogalap nélkül kifizetett nyugellátás visszafizetésének és megtérítésének feltétele.

 

 1. A jogszerűen kifizetett nyugellátás megtérítése (foglalkoztatóval és harmadik személlyel szemben).

 

 1. Nyugellátás igénylése és folyósítása.

 

 1. Jogorvoslati eljárás a nyugdíjbiztosítási ellátások és megtérítési igény tekintetében.

 

 1. A rokkantsági ellátás feltétele, mértéke.

 

 1. A rehabilitációs ellátás szabályai.

 

 

Miskolc, 2016. február 03.

 

 

                                                                                  Agrár –és Munkajogi Tanszék

Vissza