Szociális jog jogász tételsor 2016/17/1

Szociális jogi tételek

IV. évf. - 2016/2017. tanév 1. félév

 

 

 1. A foglalkoztatáspolitikai intézmények fedezeti rendszere, a Munkaerőpiaci Alap működésének legfontosabb szabályai.
 2. A foglalkoztatáspolitika aktív eszközei.
 3. A foglalkoztatáspolitika passzív eszközei.
 4. A munkavédelmi törvény személyi hatálya, és tárgyi hatálya. Kollektív munkavédelmi intézmények a munkavédelem területén.
 5. A munkavédelmi és munkaügyi felügyelőség jogköre, a munkaügyi ellenőrzés szabályai.
 6. A munkáltató, munkavállaló munkavédelemmel kapcsolatos feladatai
 7. Szociális jog, szociális védelem fogalma. A magyar társadalombiztosítási rendszer kialakulása, fejlődésének főbb állomásai
 8. A társadalombiztosítás rendszere, alapelvei (általános, nyugdíj és egészségbiztosítási)
 9. A társadalombiztosítás alanyai (foglalkoztatók és biztosítottak)
 10. A társadalombiztosítás szervezeti felépítése.  A biztosítási jogviszony keletkezése, megszűnése szünetelése.
 11. Társadalombiztosítási ellátások fedezeti rendszere.
 12. Az egészségbiztosítási szolgáltatások rendszere, igénybevétel feltétele (térítésmentesen igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások; árhoz nyújtott támogatással igénybe vehető szolgáltatások; részleges térítés mellett igénybe vehető ellátások)
 13. Méltányosságból igénybe vehető szolgáltatások; az úti költségtérítésre való jogosultság, külföldön történő gyógykezeléssel kapcsolatos rendelkezések
 14. A társadalombiztosítás egyes ellátásaira jogosultak
 15. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai I. – a táppénz
 16. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai II. – csecsemőgondozási díj, a      gyermekgondozási díj.
 17. Az öregségi nyugdíj feltételei. A szolgálati idő.
 18. A korhatár előtti ellátás szabályai.
 19. Az öregségi nyugdíj számítása és mértéke
 20. Az özvegyi nyugdíj.
 21. Az árvaellátás és a szülői nyugdíj.
 22. A rokkantsági ellátások feltétele, mértéke
 23. Baleset fogalma, üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés fogalma.
 24. A munkabaleset, üzemi baleset kivizsgálásával kapcsolatos munkáltatói feladatok.
 25. Baleseti ellátások rendszere, a baleseti táppénz, baleseti egészségügyi szolgáltatás, baleseti járadék.
 26. A baleseti hozzátartozói ellátások rendszere, feltétele, mértéke.
 27. A rehabilitációs ellátás szabályai.
 28. Igényérvényesítés nyugellátás, egészségbiztosítási ellátás vonatkozásában A jogorvoslati eljárás az egészségbiztosítási és a nyugdíjbiztosítási ellátások és a megtérítési igény tekintetében.
 29. Jogalap nélkül kifizetett társadalombiztosítási ellátás visszafizetésének és megtérítésének feltétele.
 30. A megtérítési igény érvényesítése a jogszerűen kifizetett nyugellátás, és az egészségbiztosítási ellátás tekintetében (foglalkoztatók és harmadik személyes megtérítés)
 31. A társadalombiztosítás koordinációja az EU-ban. (alapelvek, hatály, szolgáltatások, stb.)
 32. Családtámogatási ellátások (családi pótlék, gyermekgondozási támogatások, anyasági támogatás)

 

Miskolc, 2016. Novemberr 28,

                                                                                  Agrár –és Munkajogi Tanszék

 

Vissza