Szociális jog Záróvizsga tételsor

Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási BA Alapszak

munkaügyi kapcsolatok szakirány

Szociális jog

Záróvizsga tételsor

2015/2016.

 

 1. A társadalombiztosítási ellátások rendszere, alapelvei, alanyai és társadalombiztosítás szervezeti felépítése.

 

 1. Társadalombiztosítási ellátások fedezeti rendszere.

 

 1. Az egészségbiztosítási szolgáltatások rendszere, feltételei.

 

 1. Igényérvényesítés nyugellátás, egészségbiztosítási ellátás vonatkozásában. Az útiköltség térítés szabályai.

 

 1. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai I. – a táppénz

 

 1. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai II. – a csecsemőgondozási díj,       gyermekgondozási díj.

 

 1. Nyugdíjbiztosítási jog I. - Az öregségi nyugdíj feltételei. A szolgálati idő.

 

 1. Nyugdíjbiztosítási jog II - A korhatár előtti ellátás szabályai. Rokkansági járadék.

 

 1. Nyugdíjbiztosítási jog III. - Az öregségi nyugdíj számítása és mértéke

 

 1. Nyugdíjbiztosítási jog IV. - Az özvegyi nyugdíj, özvegyi járadék

 

 1. Nyugdíjbiztosítási jog V. – A szülői nyugdíj és az árvaellátás

 

 1. Nyugdíjbiztosítási jog VI.- Baleseti hozzátartozói nyugellátás feltétele, mértéke.

 

 1. A rehabilitációs ellátásra való jogosultság  feltétele, mértéke.

 

 1. A rokkantsági ellátás való jogosultság  feltétele, mértéke.

 

 1. Baleset, munkabaleset, üzemi baleset fogalma,elismerésének szabályai.

 

 1. Foglalkozási megbetegedés fogalma, megállapításának feltételei, eljárás rendje.

 

 1. A munkáltató, munkavállaló munkavédelemmel kapcsolatos feladatai, a munkabaleset, üzemi baleset kivizsgálásával kapcsolatos munkáltatói feladatok.

 

 1.  Baleseti ellátások rendszere, (a baleseti táppénz, baleseti egészségügyi szolgáltatás).

 

 1. Baleseti járadék.

 

 1. Jogalap nélkül kifizetett társadalombiztosítási ellátás visszafizetésének és megtérítésének feltétele.

 

 1. A megtérítési igény érvényesítése a jogszerűen kifizetett nyugellátás, és az egészségbiztosítási ellátás tekintetében (foglalkoztatók és harmadik személyes megtérítés)

 

Miskolc, 2017. február 03.

                                                                                   Agrár –és Munkajogi Tanszék

Vissza