Szociális jog MTB tételor 2016/2017/1

Szociális jogi tételek

2016/2017. tanév 1. félév

MTB III. évfolyam

 

 1. Szociális jog, szociális védelem fogalma. A magyar társadalombiztosítási rendszer kialakulása, fejlődésének főbb állomásai.
 2. A társadalombiztosítás rendszere, alapelvei. (általános, nyugdíj és egészségbiztosítási)
 3. A társadalombiztosítás alanyai (foglalkoztatók és biztosítottak).
 4. A társadalombiztosítás szervezeti felépítése.  A biztosítási jogviszony keletkezése, megszűnése szünetelése.
 5. Társadalombiztosítási ellátások fedezeti rendszere.
 6. Az egészségbiztosítási szolgáltatások rendszere, igénybevétel feltétele (térítésmentesen igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások; árhoz nyújtott támogatással igénybe vehető szolgáltatások; részleges térítés mellett igénybe vehető ellátások)
 7. Méltányosságból igénybe vehető szolgáltatások; az úti költségtérítésre való jogosultság, külföldön történő gyógykezeléssel kapcsolatos rendelkezések
 8. A társadalombiztosítás egyes ellátásaira jogosultak.
 9. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai I. – a táppénz
 10. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai II. – csecsemőgondozási díj, a      gyermekgondozási díj.
 11. Az öregségi nyugdíj feltételei. A szolgálati idő. (1997:LXXXI. tv. 18. §., 37-43/A.§§)
 12. A korhatár előtti ellátás szabályai.
 13. Az öregségi nyugdíj számítása és mértéke
 14. Az özvegyi nyugdíj. (1997:LXXXI. tv. 44. -53/A.§§)
 15. Az árvaellátás és a szülői nyugdíj.
 16. A rokkantsági ellátások feltétele, mértéke
 17. Baleset fogalma, üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés fogalma.
 18. A munkabaleset, üzemi baleset kivizsgálásával kapcsolatos munkáltatói feladatok.
 19. Baleseti ellátások rendszere, a baleseti táppénz, baleseti egészségügyi szolgáltatás, baleseti járadék.
 20. A baleseti hozzátartozói ellátások rendszere, feltétele, mértéke.
 21. A rehabilitációs ellátás szabályai.
 22. Igényérvényesítés nyugellátás, egészségbiztosítási ellátás vonatkozásában A jogorvoslati eljárás az egészségbiztosítási és a nyugdíjbiztosítási ellátások és a megtérítési igény tekintetében. Jogalap nélkül kifizetett társadalombiztosítási ellátás visszafizetésének és megtérítésének feltétele.
 23. A megtérítési igény érvényesítése a jogszerűen kifizetett nyugellátás, és az egészségbiztosítási ellátás tekintetében (foglalkoztatók és harmadik személyes megtérítés)
 24. A társadalombiztosítás koordinációja az EU-ban. (alapelvek, hatály, szolgáltatások, stb.)

 

Miskolc, 2016. November 28,

                                                                                  Agrár –és Munkajogi Tanszék

 

Vissza