Szociális jog Záróvizsga tételsor

Szociális jog Záróvizsga tételsor

Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási BA Alapszak munkaügyi kapcsolatok szakirány

2017/2018.

 

  1. 1.     A társadalombiztosítási ellátások rendszere, alapelvei, alanyai és társadalombiztosítás szervezeti felépítése.

 Tbj. 2-3.§; 4.§ a) és r) pont; 5-6.§; 14.§; 15-17.§

Tny. 1-2.§

Ebtv. 2-5.§

  1. 2.     Társadalombiztosítási ellátások fedezeti rendszere.

Tbj. 18-39/B. §§

3.  Az egészségbiztosítási szolgáltatások rendszere, feltételei.

Ebtv. 10-28. §

4. Igényérvényesítés nyugellátás, egészségbiztosítási ellátás vonatkozásában. Az útiköltség térítés szabályai.

Ebtv. 29. §;  22. §

Tny. 64.§

5. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai I. – a táppénz

   Ebtv. 43-49. §§

 6. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai II. – a csecsemőgondozási díj,       gyermekgondozási díj.

   Ebtv. 40-42. §§

7.  Nyugdíjbiztosítási jog I. - Az öregségi nyugdíj feltételei. A szolgálati idő.

    Tny. 18.§; 37-42. §§; 82-83. §§

8. Nyugdíjbiztosítási jog II. - Az öregségi nyugdíj számítása és mértéke

 Tny. 20-22. §§

9. Nyugdíjbiztosítási jog III. - Az özvegyi nyugdíj, özvegyi járadék

Tny. 45-53.§§; 61/A §

10. Nyugdíjbiztosítási jog IV. – A szülői nyugdíj és az árvaellátás. Baleseti hozzátartozói nyugellátás feltétele, mértéke

Tny. 54-59. §§.; 60-61. §§

11. A rehabilitációs ellátásra való jogosultság  feltétele, mértéke.

 2011:CXCI. tv. 6-10. §§

12. A rokkantsági ellátás való jogosultság  feltétele, mértéke.

 2011:CXCI. tv. 11-13. §§

13. Baleset, munkabaleset, üzemi baleset foglalkozási megbetegedés fogalma, elismerésének szabályai.

Ebtv. 51-53. §§

Mvt. 87.§ 1/A, 3. pontok (súlyos munkabaleset is!)

 14. A munkáltató, munkavállaló munkavédelemmel kapcsolatos feladatai, a munkabaleset, üzemi baleset kivizsgálásával kapcsolatos munkáltatói feladatok.

 Mvt. 64-69. §§

15.  Baleseti ellátások rendszere (a baleseti táppénz, baleseti egészségügyi szolgáltatás, baleseti járadék).

Ebtv. 54-60. §§

 16. Jogalap nélkül kifizetett társadalombiztosítási ellátás visszafizetésének és megtérítésének feltétele.

     Ebtv. 66.§

     Tny 84-86. §§

    

17. A megtérítési igény érvényesítése a jogszerűen kifizetett nyugellátás, és az egészségbiztosítási ellátás tekintetében (foglalkoztatók és harmadik személyes megtérítés)

Ebtv. 67-68. §§

     Tny 87-88. §§

 

Vissza