Szakmai gyakorlat MTB

2015-03-26 MTB szakos hallgatók szakmai gyakorlata 2015

FELHÍVÁS

A Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Alapszak

SZAKMAI GYAKORLAT LETÖLTÉSÉRE

 

Tisztelt II. évfolyamos MTB tagozatos hallgatók!

 

 

            Ezúton tájékoztatom Önöket arról, hogy a II. évfolyam végén kötelezően letöltendő szakmai gyakorlaton kell részt venniük, melynek időtartama 4 hét. A szakmai gyakorlat teljesítése a szakdolgozat megvédésének, illetve a záróvizsgára való bocsátásnak az előfeltétele.

 

A szakmai gyakorlat letöltését az MTB-s hallgatók legkorábban a Munkajog II. című tantárgy aláírásának megszerzése után kezdhetik meg.

 

A szakmai gyakorlat letölthető:

bármely magyar gazdálkodó szerv, vagy költségvetési intézmény munkaügyekkel (humánpolitikai, személyzet) vagy társadalombiztosítási ügyekkel foglalkozó részlegénél.

 

A szakmai gyakorlat letöltésére irányadó szabályzat megtalálható a kar honlapján: www.jogikar.uni-miskolc.hu címen, „Hallgatói információk” link megnyitásával, „Szabályzatok” címszó alatt.

 

A hallgató a szakmai gyakorlat letöltésére szolgáló munkahelyet és a gyakorlat időpontját egyénileg szervezi meg.

Amennyiben a hallgató erre egyénileg nem talál lehetőséget, úgy a gyakorlatot felügyelő szakfelelőstől írásban kérheti a Kar segítségét a gyakorlati hely meghatározásában.

A kérelmet az 1. sz. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

 

* * *

 

Felhívom a hallgatók figyelmét arra, hogy aki a szakmai gyakorlatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal alá tartozó szerveknél szeretné letölteni, ez esetben (egyéni szervezésben) ne keresse meg az illetékes szervet a szakmai gyakorlat leegyeztetésével kapcsolatban, mert ebben az esetben a Kormányhivatal kérésére a Kar intézkedik a hallgatók szakmai gyakorlatának megszervezése felől! A B.A.Z. megyei Kormányhivatal alá tartozó szervekhez kérelmező hallgatóknak az egységes szervezés miatt be kell majd hozniuk, ill. alá kell írniuk (A/6.I.em.121.szoba) az alábbiakat:

-          önéletrajz;

-          motivációs levél, amely tartalmazza az elvégezett tanulmányokat, ha volt, az évfolyamdolgozat, szakdolgozat címét és értékelését, a jövőre vonatkozó elképzelések ismertetését, kérelmet arra vonatkozóan, hogy a kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott szervezeti egységek közül melyiknél szeretné a szakmai gyakorlatát eltölteni;

-          Foglalkoztatási engedély;

-          a hallgató által aláírt titoktartási nyilatkozat;

-          a hallgató által aláírt, a munka- és tűzvédelmi szabályok megismerésére irányuló nyilatkozatok;

 

A hallgatónak az 1. sz. mellékletben található bejelentési lapon azt kell feltüntetnie, hogy mely B-A-Z Megyei Kormányhivatal alá tartozó szervnél szeretné gyakorlatát tölteni, majd a Kar keresi meg a Kormányhivatal vezetőjét a további teendőkkel kapcsolatban.

 

* * *

 

Egyéb esetekben a hallgató önállóan gondoskodik a szakmai gyakorlat megszervezéséről.

 

A szakmai gyakorlat ajánlott időpontja: 2015. augusztus 11.– szeptember 4. (4 hét, 160 óra) A hallgató – egyéni egyeztetés alapján – ettől eltérő időpontban (legfeljebb 4x1 hét bontásban) is letöltheti a gyakorlatot. Ebben az esetben az eltérő időpontot fel kell tüntetni a jelentkezési lapon!

Aki a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatalnál szeretné gyakorlatát letölteni, annak a gyakorlat letöltésénél figyelembe kell vennie, hogy 2015. július 18. napjától augusztus 21. napjáig igazgatási szünet van. Illetve a Hivatal kérése alapján figyelemmel kell lennünk az Hivatal arányos terhelésére is.

 

A szakmai gyakorlat letöltésére a szabályzathoz csatolt 1. sz. melléklet kitöltésével lehet jelentkezni.

 

A jelentkezési kérelem leadásának határideje: 2014. április 15. A jelentkezési lapot személyesen dr. Mélypataki Gábor részére kell eljuttatni (Civilisztikai Tudományok Intézete, A/6. épület I. em. 121. szoba).

                                  

 

Önálló szervezés esetén a 2. sz. Megállapodást 2 példányban dr. Mélypataki Gábor részére kell leadni (A/6. épület I. em. 121. szoba).

 

A gyakorlatról készített munkanaplót és a teljesítmény-igazolást (3. sz. melléklet) a hallgató a szakmai gyakorlat letöltését követően 2014. szeptember 11. napjáig aláírva és lepecsételve köteles leadni dr. Mélypataki Gábor részére (A/6. ép. I. em. 121.sz.).

 

A szakmai gyakorlat letétele alól – kérelemre – mentesülhet az a hallgató, aki korábban bármely magyar gazdálkodó szerv, vagy költségvetési intézmény munkaügyekkel (humánpolitikai, személyzet) vagy társadalombiztosítási ügyekkel foglalkozó részlegénél igazoltan letöltött legalább 4 hét időtartamot. A felmentés iránti kérelemhez csatolni kell annak hitelt érdemlő igazolását (Szabályzat 20.§ (2) bek).

 

Miskolc, 2015. március 18.

 

 

Prof. Dr. Bíró György

szakfelelős

Vissza