Társadalombiztosítás nemzetközi kérdései szeminárium kiselőadás tematika J2Tb2

TB nemzetközi szemináriumok tematikája

2014/2015/1

J2Tb2

(19 fő)

 

 

Dátum

Kedd

12-14

A/1 309

Téma

Kiselőadást tartja

2014. 09. 09.

Bevezető óra, technikai részletek

---------------------------------

2014. 09. 16.

Bevezetés a nk-i jogba, TB alapvetés. A magyar társadalombiztosítási rendszer körvonalainak megismerése. Elhatárolása más jogágaktól és jogterületektől

---------------------------------

2014. 09. 23.

Az Európa Tanács Szociális jogalkotása. Az Európai Szociális Charta és szociális tárgyú rendelkezései általánosságban:

Quesada, Luis Jimena - Szilágyi István: Szociális jogok Európában: Az Európai Szociális Charta, in: Esély : társadalom- és szociálpolitikai folyóirat, 1996/ 2. sz. 66-79. old.

 

Szamel Katalin: Európai szociális jogok Magyarországon, in Fundamentum 1998/ 3. sz. 15-22. old.

 

 

 

 

Papp Éva

 

 

 

Leskó Noémi

 

2014. 09. 30.

Az Európai Szociális Karta egyes rendelkezései: (Erre az órára mindenki hozza magával a Módosított Európai Charta egy példányát kinyomtatva)

A dolgozó nők védelemhez való joga (8. cikk)

Az egészség védelméhez való jog (11. cikk)

A szociális biztonsághoz való jog (12. cikk)

A szociális segítségről szóló szabályok (13. és 14. cikk)

A fogyatékkal élők jogai (15. cikk)

 

 

 

Vaik Mercédesz

 

Kiss Andrea

2014. 10. 07.

A család joga, a szociális, jogi és gazdasági védelemhez (16. cikk)

Az anyák, gyermekek és fiatalok védelme (17. cikk)

Az idősek jogai (Kiegészítő jegyzőkönyv 4. cikk, Módosított Karta 23. cikk)

Családi kötelezettségekkel rendelkező dolgozók jogát

 A szociális és egészségügyi  segítségre való jog

 

Budai Biankia

 

 

Demeter Dóra

 

 

2014. 10. 14.

Az ILO. 102. sz egyezménye ellátásainak részletesebb bemutatása, honi érvényesülése (Záró tanulmány az ILO 102-höz, kijelölt részek)

4 tetszőleges rész

 

Henczel Alexandra

Guth Kinga

Nádas Edina

 

Pallai Ádám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

. X. 21.

Dékáni Szünet

--------------------------------

X. 28.

Zárthelyi dolgozat

 

 

XI. 4.

 Az ENSZ egyezménye a szociális jogokról:

Bán Tamás: Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet együttműködése az emberi jogok nemzetközi védelmében Acta humana : emberi jogi közlemények, 1996./ 22-23. no. 63-73. old

 

 

Veres Lilla

 

 

XI. 11.

Az Eu szociális jogának fejlődése:

Jakab Nóra: Az Európai Unió szociálpolitikájának alapjai az elsődleges és másodlagos jogforrásokban, avagy az Európai Unió szociálpolitikájának fejlődése, in: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica, 2007. Tomus 25/1 337-354. old.

Kardos Gábor: A szociális jogok az EU-ban, különös tekintettel a magyar csatlakozásra, in: Esély : társadalom- és szociálpolitikai folyóirat, 2004. (15. évf.) 2. sz. 84-106. old.

 

Varga Zoltán: Az Európai Unió szociális biztonságra vonatkozó szabályozása, In: Torma András (szerk.) Ünnepi tanulmányok prof. Dr. KalasTibor egyetemi tanár Oktatói Munkásságának tiszteletére, Miskolc: Z-Press Kiadó, 2008. pp. 323-349.

 

 

 

Boncsér Bence

 

 

 

Veszprémi Máté

 

 

 

 

Kahancz Bettina

XI. 18.

A társadalombiztosítás koordinációja és a hozzá kapcsolódó esetjog: Alapkérdések

A társadalombiztosítás koordinációja és a hozzá kapcsolódó esetjog: Nyugdíj:

 

Varga Zoltán: A nyugdíjbiztosítás koordinációja az Európai Unióban, in: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Juridica et Politica, 2008. 2. sz. 721-744. old.

A társadalombiztosítás koordinációja és a hozzá kapcsolódó esetjog: Betegmobilitás:

Berki Gabriella: A betegmobilitás közösségi jogi keretei az Európai Unióban a szociális biztonsági koordináció nézőpontjából, in: A Munkajogi és Szociális Jogi Doktoranduszok és Pályakezdő Oktatók negyedik konferenciája, Szeged, 2011, 9-33. old

 

 

 

 

 

 

Tóth Bernadett

 

 

 

 

Hajdu Mariann

 

 

 XI. 25.

Európai Bírósági esetjog feldolgozása

László Renáta

Fükő László

 

 

. XII. 1

Európai bírósági esetjog feldolgozása

 

XII. 8.

Aláíráspótlás

 

Vissza