Vidékfejlesztési politika gyakorlat levelező

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Vidékfejlesztési politika gyakorlat c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU159MTL3

MTB BA alapszak levelező tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Olajos István, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Olajos István, egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 4 óra/félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A gyakorlat keretében a hallgató megismerheti a támogatások igénylésének, és elbírálásának legfontosabb gyakorlati ismereteit.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

2017. X. 28. (szombat) 8.30-11.50-ig – A/1. 308. – Dr. Olajos István e. docens

A vidékfejlesztési támogatások gyakorlata

A programozás, tervezés módszerei 

A támogatást segítő technikák

A vidékfejlesztési pályázat értelmezése

A vidékfejlesztési támogatások eljárása

A pénzügyi tervezés és költségszámítás

A vidékfejlesztés és a hitelezés kapcsolata

A pénzügyi lehívás

Gyakorlati jegy megszerzése

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele a konzultáción való megjelenés.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A Vidékfejlesztési politika gyakorlat tantárgy keretein belül a hallgatók az előadáson elhangzott anyagból zárthelyi dolgozatot írnak.

 

A hallgatók a Vidékfejlesztési politika gyakorlat tantárgy anyagából írásbeli beszámolót tesznek a gyakorlat időpontjában.

Teljesítményértékelés: 100 %-os a zárthelyi dolgozat anyaga (60%-tól megfelelt). Értékelés 1-5 fokozatú gyakorlati jegy.

 

5.    Kötelező tananyag

Olajos István: Támogatási rendszereink és a megújuló energiák, II. része (Vidékfejlesztési rész), Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2012.

Csák Csilla (szerk.): Agrárjog – A magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között, Novotni Kiadó, Miskolc, 2010.

Christoph Rodgers: Rural Development Policy and Environmental Protection: Reorienting English Law for a Multifunctional Agriculture, 14 Drake J. Agric. L. 259, 2009.

 

6.    Ajánlott irodalom

Lomnici Zoltán (szerk.): Gyakorló jogászként az Európai Unióban. HVG-Orac, Budapest, 2004.

Olajos István: Vidékfejlesztési jog, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013.

Marius Spiridon: Rural Development and Agricultural Policy int he Context of Negotiating the European Union Acquis, 5 Romanian J. Eur. Aff. 93, 2005.

Olajos István: Támogatási rendszereink és a megújuló energiák, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2012.

Roland Norer: Handbuch des Agrarrechts, Verlag Österreich, Wien, 2012

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2017. augusztus 23.

                                                                                                Agrár- és Munkajogi Tanszék

 

Vissza