Vidékfejlesztési politika tételsor 2011

  1.  Vidékfejlesztés alapfogalmai, helye az agrárpolitikában

2.A programozás, tervezés módszerei

3.A támogatást segítő technikák

4. A vidékfejlesztés előzményei a magyar agrárpolitikában

5. A földminősítés rendszerei

6. A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program

7. A Közös Uniós támogatáspolitika 2000-2012 Az uniós költségvetés

8.  A  KAP reformjai a XXI. században

9. Az agrártámogatások pénzügyi és intézményi rendszere

10. A SAPARD és kialakulása Magyarországon

11.Az első támogatási időszak vidékfejlesztési támogatásai Magyarországon

12. A vidékfejlesztési támogatások eljárása,

13. A jogosulatlanul igényelt támogatások jogkövetkezményei

14. A jogosulatlanul igényelt támogatások jogkövetkezményeA versenyjog és a támogatások összefüggései

15 A fenntartható fejlődés és a támogatások 

16. Az EMVA első tengelyének célja, támogatási fajtái általános előírásai

17. A növénytermesztési, állattenyésztési és meliorációs vidékfejlesztési támogatások

18. A gépbeszerzés, a fiatal mezőgazdasági termelők, és energetikai célú támogatások

19. A fenntarthatóság és az AKG A jó üzem követelményei

20. EMVA AKG általános szabályai

21. EMVA AKG különös és eljárási szabályai

21. A diverzifikáció az ÚMVP-ben, kapcsolódódó támogatásai

23. A divezifikáció az NDP-ben, támogatásai

24. LEADER tengely és támogatásai

Vissza