Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi TDK

2013-11-21 Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi TDK

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt a Tudományos Diákköri Dolgozatok Versenye
Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Szekció ülésére!

 

Helye és időpontja: 2013. november 27. szerda 14-17-ig; Dékáni Tanácsterem (A/6 fsz. 31. sz. terem)

 

 A dolgozatok:

1. Farkas Georgina, ÁJK-CTI, IV. évfolyam J-402

Az utaló magatartással okozott károk megtérítése

Konzulens: Dr. Pusztahelyi Réka, PhD, tanársegéd

 

2. Fogarasi Eszter, ÁJK-CTI, III. évfolyam J-301

Az előszerződés többet jelent tárgyalási kizárólagosságnál - avagy a jogintézmény vizsgálata jogi relevanciája tekintetében

Konzulens: Dr. Leszkoven László, PhD, egyetemi docens

 

3. Kriston Edit, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-501
Adós fizess?! – avagy a devizahitel-szerződések érvénytelensége a polgári jog szemszögéből

Konzulens: Dr. Barzó Tímea, PhD, egyetemi docens

 

4. Simon Eszter, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-503

Apa csak egy van, avagy bizonyítás a származási perekben

Konzulens: Dr. Nagy Andrea, PhD, adjunktus

 

5. Szántó Krisztina, ÁJK-CTI, V. évfolyam J-502

Felelősség a veszélyes állatok általi károkozásért

Konzulens: Dr. Leszkoven László, PhD, egyetemi docens

 

6. Szekeres Bernadett, ÁJK-CTI, IV. évfolyam J-405

A szerződések érvénytelenségének jogkövetkezményei, különös tekintettel az eredeti állapot helyreállítására

Konzulens: Dr. Pusztahelyi Réka, PhD, tanársegéd


A dolgozatok előadásának sorrendjét az ülés kezdetén határozzuk meg, figyelembe véve a beérkezett kéréseket.

 

Polgári Jogi Tanszék

Vissza