Egészségbiztosítási jog Záróvizsgatételsor

Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási BA Alapszak

Társadalombiztosítási szakirány

 

egészségbiztosítási jog

 

Záróvizsga tételsor

2015/2016.

 

 1. Az egészségbiztosítás alapelvei, a biztosított és a foglalkoztató fogalma
 2. Az egészségbiztosítási szolgáltatások rendszere, csoportosításuk, igénybevétel feltétele.
 3. Méltányosságból igénybe vehető szolgáltatások; az úti költségtérítésre való jogosultság, külföldön történő gyógykezeléssel kapcsolatos rendelkezések
 4. A társadalombiztosítás egyes ellátásaira jogosultak.
 5. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai I. – a táppénz.
 6. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai II. – csecsemőgondozási díj a       gyermekgondozási díj.
 7. Jogalap nélkül kifizetett egészségbiztosítási ellátás visszafizetésének és megtérítésének feltétele.
 8. A jogszerűen kifizetett egészségbiztosítási ellátás megtérítése (foglalkoztatóval és harmadik személlyel szemben) .
 9.  Egészségbiztosítási ellátás igénylése és folyósítása, egészségbiztosítási igazgatási szervek.
 10. A jogorvoslati eljárás az egészségbiztosítási ellátás és a megtérítési igény tekintetében.
 11. Baleset fogalma, munkabaleset, üzemi baleset, fogalma, elismerése.
 12. Foglalkozási megbetegedés fogalma, megállapításának feltételei, eljárás rendje
 13. A munkabaleset, üzemi baleset kivizsgálásával kapcsolatos munkáltatói feladatok.
 14. A munkáltató, munkavállaló munkavédelemmel kapcsolatos feladatai
 15. Baleseti egészségbiztosítási ellátások /eü.szolg., baleseti táppénz/
 16. Baleseti járadék

 

 

Miskolc, 2016. február 03.

                                                                                  Agrár –és Munkajogi Tanszék

Vissza