Igazságügyi igazgatási alapszak

Az igazságügyi ügyintéző főiskolai képzés 2002-ben indult levelező formában. 2006-tól az új képzés struktúrának megfelelően a szak a bolognai rendszer szerint átalakult, s a neve igazságügyi igazgatási alapszakra változott A 6 féléves képzés célja olyan szakemberek képzése, akik jogi alapismereteik, különösen az eljárásjogokban szerzett jártasságuk, valamint az igazságügy szervezetének és ügyvitelének ismerete birtokában alkalmasak arra, hogy közreműködjenek az igazságügyi döntések előkészítésében és végrehajtásában. A megszerezhető BA oklevél elhelyezkedést biztosít az igazságszolgáltatás (bíróságok, ügyészségek), és különösen a közigazgatás valamennyi területén (önkormányzat, rendőrség, földhivatal, adó- és vámhatóság, stb.). A képzés levelező tagozaton folyik, azonban a 2014/15. tanévtől meghirdetésre került nappali tagozatos formában is. Az ismeretek további bővítésére a közigazgatási mesterszakot ajánljuk hallgatóinknak, melynek elvégzésével magasabb szintű, mesterszakos diplomát vehetnek át.

 

- Kredit alapú MINTATANTERV A 2006/2007. tanév I. félévében kezdett hallgatókra érvényes

- Kredit alapú MINTATANTERV A 2005/2006. tanév I. félévében kezdett hallgatókra érvényes

- Igazságügyi igazgatási alapszak levelező tagozat mintatanterve 2014. szeptember 1-től

Igazságügyi igazgatási alapszak levelező tagozat mintatanterve 2017. szeptember 1-től

- Igazságügyi igazgatási alapszak nappali tagozat mintatanterve 2014. szeptember 1-től

Igazságügyi igazgatási alapszak nappali tagozat mintatanterve 2016. szeptember 1-től

Igazságügyi igazgatási alapszak nappali tagozat mintatanterve 2017. szeptember 1-től

- Jogi felsőoktatási szakképzettség esetén Alapszakon és jogász szakon beszámítható kreditek 2017

- Jogi asszisztens végzettség beszámítási tájékoztató 2017

Vissza