Igazgatásszervező alapszak

A képzés célja olyan igazgatásszervezők képzése, akik a közigazgatás módszertanának, céljainak és gyakorlati technikájának, továbbá az államtudományok, a jog alapjainak és a jogalkotás, jogalkalmazás módszereinek, a jogrendszer intézményei működésének, gazdálkodásának, valamint az igazgatásszervezés és a közigazgatási szervezői tevékenységhez kapcsolódó más társadalomtudományok alapjainak ismeretében alkalmasak igazgatási feladatok megoldására, közigazgatási döntések előkészítésére, végrehajtására, az önkormányzati és más közigazgatási szervek működésének szervezésére. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az alapfokozat birtokában az igazgatásszervezők alkalmasak:

– közszolgálati, humánpolitikai feladatok ellátására;

– költségvetési szervek gazdálkodási, pénzügyi feladatainak elvégzésére;

– közigazgatási felügyeleti, ellenőrzési és rendészeti feladatok ellátására;

– az EU szerveinél igazgatásszervezői feladatok elvégzésére.

A képzés nappali és levelező tagozaton folyik. Az alapdiploma megszerzését követően lehetőség van a közigazgatási mesterszakon második diploma megszerzésére.

 

Valamennyi alapszakon oklevelet szerzett hallgató végezhet további tanulmányokat a jogász szakon is. Ez esetben – eredményes felvételi eljárást követően – a korábban megszerzett vizsgáik közül beszámítjuk mindazokat, amelyek legalább 75 %-ban fedik a jogászképzésben előírt tantárgy tematikáját. Mindez lehetővé teszi a tanulmányok könnyítését, esetleg rövidítését is.

 

Igazgatásszervező nappali képzés mintatanterve 2010. szeptember 1.

Igazgatásszervező levelező képzés mintatanterve 2010. szeptember 1.

Igazgatásszervező nappali képzés mintatanterve 2009. szeptember 1.

Igazgatásszervező levelező képzés mintatanterve 2009. szeptember 1.

 

Vissza