Igazgatásszervező alapszak

A képzés célja olyan igazgatásszervezők képzése, akik a közigazgatás módszertanának, céljainak és gyakorlati technikájának, továbbá az államtudományok, a jog alapjainak és a jogalkotás, jogalkalmazás módszereinek, a jogrendszer intézményei működésének, gazdálkodásának, valamint az igazgatásszervezés és a közigazgatási szervezői tevékenységhez kapcsolódó más társadalomtudományok alapjainak ismeretében alkalmasak igazgatási feladatok megoldására, közigazgatási döntések előkészítésére, végrehajtására, az önkormányzati és más közigazgatási szervek működésének szervezésére. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az alapfokozat birtokában az igazgatásszervezők alkalmasak:

– közszolgálati, humánpolitikai feladatok ellátására;

– költségvetési szervek gazdálkodási, pénzügyi feladatainak elvégzésére;

– közigazgatási felügyeleti, ellenőrzési és rendészeti feladatok ellátására;

– az EU szerveinél igazgatásszervezői feladatok elvégzésére.

A képzés nappali és levelező tagozaton folyik. Az alapdiploma megszerzését követően lehetőség van a közigazgatási mesterszakon második diploma megszerzésére.

 

Valamennyi alapszakon oklevelet szerzett hallgató végezhet további tanulmányokat a jogász szakon is. Ez esetben – eredményes felvételi eljárást követően – a korábban megszerzett vizsgáik közül beszámítjuk mindazokat, amelyek legalább 75 %-ban fedik a jogászképzésben előírt tantárgy tematikáját. Mindez lehetővé teszi a tanulmányok könnyítését, esetleg rövidítését is.

 

Igazgatásszervező nappali képzés mintatanterve 2009. szeptember 1.

Igazgatásszervező levelező képzés mintatanterve 2009. szeptember 1.

Vissza