Közigazgatás-szervezés és vezetés

Vizsgakérdések

Közigazgatás-szervezés és vezetés

Igazgatásszervező alapképzési szak

2015/2016. tanév I. félév

 

1. Az igazgatás és szervezés fogalma, tartalma 

2. Az igazgatás (szervezés) és vezetés kapcsolata

3.  Az igazgatás, a vezetés és az igazgatásszervezés összefüggései

4. Az igazgatás és a közigazgatás összefüggései          

5. A közigazgatás-szervezés és vezetés lényege

6. Az igazgatás (szervezés) kialakulásának okai és fejlődésének kezdetei

7. Az igazgatás (szervezés) továbbfejlődése közigazgatássá a nemzetségi társadalomban

8. A közigazgatás megszervezése és vezetése az ókori államokban I. (sumér-akkád, ókori egyiptomi)

9. A közigazgatás megszervezése és vezetése az ókori államokban II. (athéni állam, római állam, Kína)

10. A szervezéstudomány klasszikus irányzatai I. (a tudományos üzemvezetés)

11. A szervezéstudomány klasszikus irányzatai II. (igazgatás- és vezetéstan)

12. A szervezéstudomány klasszikus irányzatai III. (formalista szervezéselmélet és a Magyary-iskola)

13. Emberközpontú irányzatok

14. A japán szervezési megoldások sajátosságai         

15. Integrációs elméletek

16. A szervezet(ek)ről általában I. (a szervezet fogalma és típusai)

17. A szervezet(ek)ről általában II. (a szervezeti struktúrát meghatározó tényezők)

18. A szervezet(ek)ről általában III.  (a struktúra típusai – statikus, dinamikus)

19. A közigazgatási szerv I. (a közigazgatási szerv fogalma és elhatárolása, jogképessége, létrehozása és megszüntetése)

20. A közigazgatási szerv II. (a közigazgatási szerv szervezeti formája, vezetésének alaptípusai)

21. A közigazgatási szerv III. (a közigazgatási szervek belső szervezeti felépítése, belső igazgatása)

22. Általános szervezési módszertan

23. Az igazgatásszervezés általános elvei a közigazgatásban

24. Az igazgatásszervezés módszerei a közigazgatásban I. (struktúraszervezés)

25. Az igazgatásszervezés módszerei a közigazgatásban II. (folyamatszervezés)

26. Az igazgatásszervezés módszerei a közigazgatásban III. (munkahelyszervezés)

27. Az igazgatásszervezés módszerei a közigazgatásban IV. (szervezési helyzetképvizsgálat)

28. Az igazgatásszervezés módszerei a közigazgatásban V. (munkanap-fényképezés)

29. Az igazgatásszervezés módszerei a közigazgatásban VI. (ügymenetvizsgálat)

30. Az igazgatásszervezés módszerei a közigazgatásban VII. (szellemi alkotótechnikák)

31. Az igazgatásszervezés módszerei a közigazgatásban VIII. (teljesítményértékelés és minőségbiztosítás)

32. Vezetés a közigazgatásban I. (a vezetés értelmezése a közigazgatásban, a közigazgatási vezetés szintjei, célkitűzés)

33. Vezetés a közigazgatásban II. (döntés)

34. Vezetés a közigazgatásban III. (információgyűjtés és értékelés)

35. Vezetés a közigazgatásban IV. (tervezés)

36. Vezetés a közigazgatásban V. (koordináció)

37. Vezetés a közigazgatásban VI. (ellenőrzés)

38. Vezetői személyiség, a vezetési stílus

39. Humánerőforrás menedzsment a közigazgatásban 

40. A PCM alapjai a közigazgatásban I. (a PCM fogalma, jellemzői és alapelvei, a projekt létrehozása – a projekt meghatározás)

41. A PCM alapjai a közigazgatásban II. (a projekt kidolgozása, előzetes értékelése és a döntés)

42. A PCM alapjai a közigazgatásban III. (a projekt megvalósítása és lezárása)

 

 

Miskolc, 2015. november

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza