Közigazgatás-szervezés és vezetés záróvizsga

Záróvizsga tételek

Közigazgatás-szervezés és vezetés c. tantárgyból

2015/2016. tanév, II. félév

 

1.)    Az igazgatás és a közigazgatás összefüggései, ide értve a közigazgatás-szervezés és vezetés lényegét is

2.)    Az igazgatás kialakulásának okai, fejlődésének kezdetei, valamint továbbfejlődése közigazgatássá

3.)    A közigazgatás megszervezése és vezetése az ókori társadalmakban I. (a sumér-akkád és az egyiptomi közigazgatás kialakulása)

4.)    A közigazgatás megszervezése és vezetése az ókori társadalmakban II. (az athéni, a római és a kínai közigazgatás kialakulása)

5.)    A szervezés-tudomány klasszikus irányzatai

6.)    A szervezés-tudomány emberközpontú irányzatai

7.)    A szervezés-tudomány japán sajátosságai

8.)    A szervezés-tudomány integrációs elméletei

9.)    A szervezet fogalma és típusai

10.)  A szervezeti struktúra fogalma, meghatározó tényezői és a statikus struktúra típusai

11.)  A dinamikus struktúra-típusok

12.)  A módszer és a szervezési módszer fogalma, valamint az általános szervezési módszerek jellemzői

13.)  Az igazgatás-szervezés módszerei a közigazgatásban I.: a struktúra-szervezés, valamint a folyamat-szervezés

14.)  Az igazgatás-szervezés módszerei a közigazgatásban II.: a munkahely-szervezés, valamint a szervezési helyzetkép vizsgálat

15.)  Az igazgatás-szervezés módszerei a közigazgatásban III.: a munkanap-fényképezés és az időelemzés, valamint az ügymenet-vizsgálat (munka-fényképezés) és folyamat-elemzés

16.)  Az igazgatás-szervezés módszerei a közigazgatásban IV.: a szellemi alkotó-technikák, valamint a teljesítményértékelés és a minőségbiztosítás alkalmazása a közigazgatásban

17.)  A vezetés funkciói a közigazgatásban I: a célkitűzés és a döntés

18.)  A vezetés funkciói a közigazgatásban II: az információ-gyűjtés és a tervezés

19.)  A vezetés funkciói a közigazgatásban III: a koordináció és az ellenőrzés

20.)  A vezetői személyiség és a vezetői stílus jelentősége a közigazgatásban

21.)  A humán-erőforrás menedzsment szerepe a közigazgatásban

22.)  A PCM fogalma, jellemzői, alapelvei és a projekt-háromszög

 

 

Miskolc, 2016. február

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

Vissza