Az Igazságügyi Minisztérium által támogatott kutatási és oktatásfejlesztési programok

Az Igazságügyi Minisztérium a „Jogászképzés színvonalának emelését célzó programok” keretében a 2016/2017-es tanévben a következő oktatói – hallgatói közös kutatás és oktatásfejlesztési programok megvalósításához nyújt támogatást:

 

 

1.

Miskolci Egyetemi Jogi Kari Jogklinika program

2.

„Herbstakademie” – „Őszi Akadémia” komplex nemzetközi szakmai program, tanulmánykötet megjelentetése és on-line folyóirat alapítása

3.

„Bruckner Győző Tehetséggondozó Szakkollégium” létrehozása és működtetése

4.

Az európai büntetőjog aktuális kérdései

5.

Büntetőjogi jogeset- és feladattár megalkotása és kapcsolódó szakmai rendezvény szervezése

6.

Sajátos érdekviszonyok a polgári jogban

7.

Polgári eljárásjog e-tananyagfejlesztés

8.

A pénzmosás elleni fellépés nemzeti eszközrendszere a nemzetközi és európai uniós elvárások tükrében

9.

Tananyagfejlesztés: Az Információs és Médiajog I. című tankönyv frissítése

10.

Római jogi feladatgyűjtemény - tananyagfejlesztés

11.

Kriminológia mesterképzési szak indítása és koordinálása

12.

Új kihívások a XXI. század magánjogi felelősségében

13.

Európai Unió egységes belső piacának működését szabályozó uniós normarendszer átfogó kutatása, illetve vizsgálata

14.

Az új polgári perjogi kódex – Hagyományok és újítások a polgári eljárásjogban

Vissza