Információs- és médiajogi gyakorlat II.

INFORMÁCIÓS ÉS MÉDIAJOGI GYAKORLAT

2017/2018. tanév, 2. félév, nappali tagozat

A tantárgy kódja: AJIMT272N4

Félévi óraszám: heti 2 óra előadás

Félév végi számonkérés típusa: Otthon elkészített beszámoló (házi dolgozat)

Tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkamennyiség kreditben: 1 kredit

Tantárgyfelelős tanszék: Információs és Médiajogi Tanszék

Oktatók: Dr. Majtényi László

Tantárgy felvételének előtanulmányi feltétele: Információs és médiajog 1.

 

A kurzus célja: A tárgy az Információs és médiajog II. című tantárgyhoz kapcsolódó gyakorlati tárgy, tartalma az információs alapjogi és médiajogi tematika gyakorlati feldolgozása, valamint jogesetmegoldás. A kurzus célja, hogy az absztrakt alkotmányos-alapjogi normáknak a 21. században – elsősorban az állandóan változó társadalmi viszonyok, valamint az új technológiák miatt – felmerülő új nehéz jogi esetekre való alkalmazását bemutassa a hallgatóknak.

 

A kurzus során feldolgozásra kerülő jogeset-témakörök:

 

J 201 / J 202 / J 203

 

 

2018.II.14.                 

2018.II.21.                 

2018.II.28.                

2018.III.7.                 

2018.III.14.               

2018.III.21.               

2018.III.28.               

2018.IV.4.                 

2018.IV.11.               

2018.IV.18.               

2018.IV.25.               

2018.V.2.                  

2018.V.9.                                          

2018.V.16.

                       

 

 

Bemutatkozó óra, követelmények ismertetése, módszertan

Direkt marketing adatkezelésekkel kapcsolatos esetek

Munkahelyi adatkezelésekkel kapcsolatos jogesetek

Állambiztonsági iratok sorsa

Genetikai adatokkal kapcsolatos esetek

Minősített adatokkal kapcsolatos esetek

Információszabadság-perek

Dékáni szünet

Médiajog és választási kampány, valóságshowk

Szólásszabadság és büntetőjog, felhasználói tartalmakkal kapcsolatos esetek

Az üzleti szféra titkaival kapcsolatos esetek

Közszereplők és közhatalom-gyakorlók, politikusok sérelmei a médiában

Zárthelyi dolgozat

Értékelés

 

 

     J 204

 

 

 

2018.II.15.                 

2018.II.22.                

2018.III.1.                 

2018.III.8.                 

2018.III.15.               

2018.III.22.               

2018.III.29.               

2018.IV.5.                 

2018.IV.12.               

2018.IV.19.               

2018.IV.26.               

2018.V.3.                  

2018.V.10.                                        

2018.V.17.

                       

 

 

Bemutatkozó óra, követelmények ismertetése, módszertan

Direkt marketing adatkezelésekkel kapcsolatos esetek

Munkahelyi adatkezelésekkel kapcsolatos jogesetek

Állambiztonsági iratok sorsa

Nemzeti ünnep

Genetikai adatokkal kapcsolatos esetek

Dékáni szünet

Minősített adatokkal kapcsolatos esetek, információszabadság-perek

Médiajog és választási kampány, valóságshowk

Szólásszabadság és büntetőjog, felhasználói tartalmakkal kapcsolatos esetek

Az üzleti szféra titkaival kapcsolatos esetek

Közszereplők és közhatalom-gyakorlók, politikusok sérelmei a médiában

Zárthelyi dolgozat

Értékelés

 

 

         

 

Értékelés:

A gyakorlati órán való részvétel kötelező, az összes óraszám 30%-át meghaladó hiányzás esetén a tárgy nem teljesítettnek tekintett. A gyakorlati óra értékelése a hallgató választása szerint az alábbi mód egyikén történik: i) otthon elkészített írásbeli esetelemzés alapján. Az elemzendő eseteket a félév során ismertetjük. Az esetelemzéseket elektronikus levélben kell elküldeni a félév során megadott elektronikus levélcímre. Az értékelés ötfokozatú gyakorlati jeggyel történik, melynek megállapítása során a hallgató félévközi, a gyakorlati órákon mutatott aktivitása és teljesítménye is beszámításra kerül. ii) a félév utolsó előtti gyakorlati óráján zárthelyi dolgozat megírása alapján. A zárthelyi dolgozat tárgya egy jogeset elemzése, melynek során a hallgató használhat nyomtatott formátumú jogszabály. Az értékelés ötfokozatú gyakorlati jeggyel történik, mely megállapítása során a hallgató félévközi, a gyakorlati órákon mutatott aktivitása és teljesítménye is beszámításra kerül. 

 

Tananyag:

Kötelező tananyag: Majtényi László-Szabó Máté Dániel. Információs- és Médiajog 2.

Ajánlott irodalom:

Majtényi László: Az információs szabadságok - adatvédelem és a közérdekű adatok nyilvánossága, CompLex, Budapest, 2006.

Jóri András: Adatvédelmi kézikönyv, Osiris, Budapest, 2005.

Gálik Mihály, Polyák Gábor: Médiaszabályozás, Budapest, 2005

Bayer Judit: A háló szabadsága, Új Mandátum, 2005

Hallin, Daniel C. - Mancini, Paolo: Médiarendszerek - A média- és politikai rendszerek három modellje, Gondolat, 2008

Lessig, Lawrence: Hogyan szabályozzuk a szólást az Interneten? Fundamentum 1999/15-34. old.

Jóri-Hegedűs-Kerekes (szerk.): Adatvédelem és információszabadság a gyakorlatban. Complex, Budapest, 2010.

The Global Encyklopaedia of Data Protection Regulation, Kluwer. Hague-London-Boston, 2000, Editors: Jan Holvast, Wayne Madsen, Paul Roth

Freedom of Information  - Experiences from Eastern Europe In: Freedom and Responsibility, OSCE Representetive on Freedom of the Media, Vienna, 2005,

Ann Florini (Editor) The Right to Know, Columbia University Press, (ISBN 978-0-231-14158)  2007, 368 p.

Peter Lunt, Sonia Livingstone: Media Regulation (ISBN 978-0-85702-569-2), SAGE, 216 p. 2012, London

The Media Freedom, OSCE, Vienna, 2004, 274 p.

 

 

Információs és Médiajogi Tanszék

Vissza