Infokommunikációs jogi gyakorlat

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Infokommunikációs jog gyakorlat c. tantárgyból

 tárgykód: AJKOI279N9

jogász szak nappali tagozatos hallgatói számára

2017/2018. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Torma András, egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet / Közigazgatási Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója:  dr. Cseh Gergely

Óraszám/hét: 2 / hét

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.    A tantárgy feladata és célja

       A tárgy oktatásának célja az, hogy megismertesse a hallgatókkal az infokommunikációs jog gyakorlati kérdéseit, a jogi informatika egyes főbb szakterületeit (közigazgatás, országgyűlés, bíróság, ügyészség, rendőrség, számítógépes jogszabály-nyilvántartás) továbbá az adatvédelem és az információs társadalom jogi aspektusait.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1. Informatikai alapfogalmak
 2. Alapvető információs rendszerek megismerése
 3. SZEÜSZ
 4. Jogszabály nyilvántartások (Opten)
 5. Jogszabály nyilvántartások (Opten)
 6. Jogszabály nyilvántartások (Complex)
 7. Jogszabály nyilvántartások (Complex)
 8. Jogszabály nyilvántartások (Eurlex)
 9. Magyarorszag.hu, Ügyfélkapu
 10. Birosag.hu (bírósági ítéletek megismerése, civil szervezetek nyilvántartása), Céginformációs portál
 11. Közigazgatási ügyvitel
 12. E-szigno
 13. Beszámoló/záró konzultáció

 

3.    A gyakorlat elfogadásának feltételei és a számonkérés követelményei

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval, továbbá az elektronikus leckekönyvbe történő bejegyzéssel kell. Az aláírás megszerzésének feltétele az, hogy a szemeszter során legfeljebb két alkalommal hiányzott a hallgató. A gyakorlaton egy gyakorlati feladatlap megírására kerül sor, amelynek értékelése 0 – 30 pontig történik. A megszerzett pontok összege az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

 

Elégtelen: 0 – 15 pontig

Elégséges: 16 – 18 pontig

Közepes: 19 – 22 pontig

Jó: 23 – 26 pontig

Jeles: 27 – 30 pontig

 

 

 

5.    Kötelező tananyag

 1. Veszprémi Bernadett - Czékmann Zsolt: Az e-közigazgatás szakigazgatási alapjai In.: Közigazgatási jog Fejezetek szakigazgatásunk köréből szerk.: Lapsánszky András COMPLEX Kiadó Budapest, 2013 ISBN: 978 963 295 319 9
 2. Torma András: Az információ jelentősége a közigazgatásban, Virtuóz Kiadó Budapest 2002.
 3. CSÁKI Gyula Balázs: Az elektronikus közigazgatás tartalma és egyes gyakorlati kérdései. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2010. megjelölt részei
 4. Frank WEBSTER: Theories of the Information Society. London: Routledge 20026.
 5. A gyakorlatokon elhangzottak

 

6.    Ajánlott irodalom

 1. Balogh Zsolt György: Jogi informatika, Dialóg - Campus Kiadó, Pécs - Budapest, 1998.
 2. Infokommunikáció és jog c. folyóirat Dialóg-Campus Kiadó Budapest-Pécs számai
 3. PINTÉR Róbert (szerk.): Az információs társadalom, Gondolat – Új Mandátum Budapest, 2007.
 4. Daniel BELL: The Coming of Post-Industrial Society. New York, Basic Books, 1976

 

Egyéb tudnivalók:

 

Időpont

Helyszín

Tankör

Oktató

Hétfő

08.00-10.00

C2F208.

504

Cseh Gergely

Hétfő

10.00-12.00.

C2F208.

503

Cseh Gergely

Kedd

14.00-16.00.

C2F208.

502

Cseh Gergely

Kedd

16.00-18.00.

C2F208.

501

Cseh Gergely

 

 

Miskolc, 2017. szeptember

Közigazgatási Jogi Tanszék

 

Vissza