Információs és médiajog I.

Követelmények és tantárgyi program

 

Információs és médiajog I. tantárgyból

Tárgykód: AJIMT273L3 és AJIMT273D3

Jogász szak levelező tagozat

2016/2017. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Majtényi László egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet/Információs és Médiajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Majtényi László egyetemi tanár

Előtanulmányi kötelezettség: nincs

Egyidejű felvétel: nincs

Óraszám: 12 óra

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

Tanegység célja:

A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal a nyilvánosság és a bizalmasság jogi alapjait, az adatvédelem és az információszabadság alapintézményeit.

 

Az előadások tematikája:

 

2016.09.23. P 13.20 - 18.20 >6o XVIII előadó

             

Bemutatkozás, követelmények ismertetése. Az alapjogvédelem és az információs jogok. Alapfogalmak. Átlátható állam, átláthatatlan polgár.

 

Az információszabadság és az adatvédelem történelmi alapjai a felvilágosodásban. 
A felvilágosult abszolutizmus. A "közpénzek" problémája, az adóztatás joga.
Az információszabadság modern eszméi, az aktanyilvánosság. Információszabadság és sajtószabadság.

 

Az univerzális nemzetközi egyezmények. FOI törvények, az információszabadság helyzete ma Európában, az USÁ-ban és Kanadában. Az információs jogok védelmének fogalmi modelljei USA, Kanada, Németország, és Franciaország példáján.

 

A személyiségi jogok és az adatvédelem. Az ember és a jogi személy személyiségének védelme. Privacy és adatvédelem. Az információs hatalommegosztás. Az Európai Emberi Jogi Bíróság joggyakorlata

 

2016.10.22. So 12.20 - 17.20 >6o XIX előadó

 

A magyar adatvédelmi törvény fogalmai, a jogszerű adatkezelés feltételei. Az érzékeny vagy különleges adat problémái. Az információs önrendelkezés további törvényi garanciái.

 

Az Alkotmánybíróság a személyes adatok védelméről és az információszabadságról, a bírósági gyakorlat. Az adatvédelmi nyilvántartás és a NAIH adatvédelmi hatáskörei. A bírói jogvédelem.

 

 

Az információs szabadságjogok és a magyarországi rendszerváltás. Az információszabadság a magyar jogban. Az információszabadság ára, társadalmi hasznai. A NAIH mint az információszabadság védnöke. A személyes adatok védelme és az információszabadság konfliktusa. A közfeladatot ellátó személyek és a közszereplők problémája.

 

Tananyag, ajánlott irodalom:

 

Majtényi László: Információs és médiajog I.

Konzultációkon elhangzott további ismeretek

Ajánlott jogszabályok, alkotmánybírósági határozatok, adatvédelmi biztosi ajánlások

Különösen: az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 

Vizsga: írásbeli kollokvium, amelynek értékelése ötfokozatú skálán (jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen) történik.

                                                   

A vizsgára való felkészülést segítő ellenőrző kérdések, témakörök

 

1.         Az alapjogvédelem és az információs jogok. Alapfogalmak. Átlátható állam, átláthatatlan polgár.

2.         Az információszabadság és az adatvédelem történelmi alapjai a felvilágosodásban.  A felvilágosult abszolutizmus. A "közpénzek" problémája, az adóztatás joga. Az információszabadság modern eszméi, az aktanyilvánosság. Információszabadság és sajtószabadság.

3.         Az információs jogok védelmének fogalmi modelljei USA, Kanada, Németország, és Franciaország példáján. A privacy különböző jelentései.

4.         Az információs szabadságjogok és a magyarországi rendszerváltás.

5.         A személyiségi jogok és az adatvédelem. Az ember és a jogi személy személyiségének védelme.

6.         Privacy és adatvédelem. Az információs hatalommegosztás.

7.         Az Európai Emberi Jogi Bíróság joggyakorlata

8.         Az információs önrendelkezési jog, az NSzK Alkotmánybíróságának 1983-as határozata a népszámlálásról.

9.         Az adatvédelem alapelvei: az OECD adatvédelmi irányelvei, az Európa Tanács 1981-es Adatvédelmi Egyezménye.

10.       Az Európai Unió 1995-ös Adatvédelmi Irányelve. Határokat átlépő adattovábbítások.

11.       A személyes adatok védelmének eszközei Európán kívül

12.       A jogszerű adatkezelés feltételei. Az érintett beleegyezése

13.       Az adatvédelmi törvény személyi és területi hatálya

14.       A személyes adat

15.       Az érzékeny vagy különleges adat problémái.

16.       Az adatvédelmi törvény területi hatálya, adattovábbítás külföldre

17.       Az adatok minősége

18.       Az adatkezelés, az adatkezelő

19.       Az adatfeldolgozás, az adatfeldolgozó,

20.       Az Alkotmánybíróság a személyes adatok védelméről., a bírósági gyakorlat.

21.       Az adattovábbítás külföldre, az adatbiztonság, automatizált egyedi döntés.

22.       A tiltakozási jog

23.       Bírósági jogérvényesítés, kártérítés az adatvédelem területén

24.       Közérdekű adat

25.       Proaktív nyilvánosság

26.       Adatigénylés, a nyilvánosság jogi garanciái

27.       Információszabadság-jogérvényesítés: információszabadság-perek.

28.       Az információszabadság korlátai.

29.       Az adatvédelmi hatóság funkciói. Ombudsmani jogvédelem

30.       Az adatvédelmi hatóság eljárásai és intézkedései

31.       Az adatvédelmi nyilvántartás.

32.       Statisztikai célú adatkezelés,

33.       Terrorfenyegetés: az adatvédelem és az információszabadság korlátozása

 

Vissza