Interkulturális kommunikáció

Interkulturális kommunikáció

AJJOE512ML1

2013/14. tanév I. félév

 

1. Az oktatás célja:

Az alapképzésben megszerzett kulturális és kommunikációs ismeretek elmélyítése és felkészültség növelése; a kulturális különbözőségből eredő kommunikációs nehézségek tudatosítása, ezek okának magyarázata és a kezelésükre való felkészítés. Ennek során külön hangsúlyt kap az a szervezeti kontextus – és annak következménye –, amelybe beágyazódik az eltérő társadalmi-kulturális csoportokhoz tartozó személyek kommunikációja a jogi-közigazgatási ügyek intézése során; továbbá az interneten keresztül történő kommunikáció elterjedésének következményei.

 

2. A konzultáció:

A félév során az órarendben megadott időpontban és időkeretben kerül sor konzultációra. A konzultációkon való részvétel ajánlott. A konzultációk feladata az e-learninges tananyag feldolgozása, s a megadott szakirodalom önálló feldolgozásának elősegítése. A tananyag tematikus elemei:

1. A kommunikáció alapfogalmai és csatornái – áttekintés;

2. A szervezeti kommunikáció sajátosságai;

3. A kultúraközi kommunikáció – áttekintés;;

4. A kulturális különbségek;

5. Az interkulturális kommunikáció alapfogalmai;

6. Interkulturális kommunikációs csapdák; kultúra-specifikus konfliktusok;

7. Kommunikáció az interneten;

 

3. A számonkérés:

A kötelező tananyag számonkérése írásbeli kollokvium keretében történik. A vizsgaidőszakban előzetesen megadott vizsgaidőpontok állnak rendelkezésre a vizsgára, illetve a sikertelen vizsga pótlására.

 

4. A tananyag:

Kötelező tananyag:

A [http://miskolc.infotec.hu/] címen elérhető e-learninges tananyag („E-kormányzat” témakör 28. modul: „Szervezeti, elektronikus és interkulturális kommunikáció”)

 

Ajánlott irodalom:

Buda B. – Sárközy E.: Közéleti kommunikáció. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2001

Falkné Bánó K.: Kultúraközi kommunikáció. Budapest: Püski, 2002

Hall, E. T. – Hall, M. R.: Understanding Cultural Differences. Yarmouth, Maine: Intercultural Press, 1990

Hall, E. T.: Rejtett dimenzók. Budapest: Gondolat, 1980

Hofstede, Geert – Hofstede, Gert Jan: Kultúrák és szervezetek. Az elme szoftvere. Pécs: VHF Kft., 2009.

Lakoff, R. T.: The Language War. Berkeley etc.: University of California Press, 2000

O’Barr, W. M.: Linguistic Evidence. New York etc.: Academic Press, 1982

Polyák I.: Cross-Cultural Communication, Budapest: Külkereskedelmi Főiskola, 1995

Scollon, R. – Scollon, S.:. Interciultural communication. Oxford: Blackwell, 1997

Urbán A.: Kulturális kompetencia – kommunikatív kompetencia  – Interkulturális kompetencia. In: Kompetencia – Kommunikatív kompetencia. Budapest: Tinta Kiadó, 2006

 

5. A tárgy oktatója:

Dr. Szabó Miklós tanszékvezető egyetemi tanár

 

 

Miskolc, 2013. szeptember 1.

                           

 

                                                                                  Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

 

 

 

Önellenőrző és vizsgakérdések

 

A kérdések az e-learninges tananyag részeként, abba beépítve érhetők el.

 

Vissza