Nemzetközi jog alapjai

TÉTELSOR

 

Nemzetközi Jog alapjai

 

 

III. évfolyam, igazgatásszervező alapszak, nappali és levelező tagozat

 

Tárgykód:   AJNEK101ISZN5, AJNEK101ISZL5

                            

 1. A nemzetközi jog és a belső jog kapcsolata, a nemzetközi és a magyar jogrend viszonya
 2. A nemzetközi jog jogforrási rendszere, a nemzetközi szerződések definíciója és tipológiája
 3. A nemzetközi szerződések megkötése
 4. A nemzetközi szerződésekhez fűzött fenntartások és azokkal szemben emelt kifogások
 5. A nemzetközi szerződések és az érvénytelenség
 6. A nemzetközi szerződések értelmezése
 7. A nemzetközi szerződés hatálya, végrehajtásának biztosítékai és a normakonfliktus
 8. A nemzetközi szerződések módosítása, kiegészítése és felfüggesztése, a szerződések megszűnése
 9. A szokásjog, mint jogforrás
 10. A civilizált nemzetek által elismert általános jogelvek, az államok egyoldalú jogi aktusai, a nemzetközi szervezetek határozatai, és a jogértelmezés segédeszközei
 11. Az állam fogalmi elemei, főhatalom és alávetettség a nemzetközi jognak
 12. Az államhatár és a területszerzés jogcímei
 13. Az államnak nem saját állami területen gyakorolt területigazgatási hatáskörei
 14. Az államok egymás közti kapcsolatainak nemzetközi jogi alapelvei
 15. A nemzetközi szervezetek
 16. Az emberi jogok védelme az Egyesült Nemzetek Szervezetében
 17. Az emberi jogok védelme az Európa Tanácsban és egyéb emberi jogvédelmi mechanizmusok
 18. Az egyén nemzetközi jogi felelőssége a nemzetközi bűncselekményekért
 19. Az államok nemzetközi jogi felelőssége
 20. A nemzetközi jogvita és a rendezés fogalma, a nem bírói vitarendezési módok, a választottbírósági vitarendezési módok
 21. A Nemzetközi Bíróság és szerepe a viták békés rendezésében

  

Vissza