Jog- és állambölcselet II. (N+L)

 

Tananyag

Szabó Miklós: Rendszeres jogelmélet. Miskolc: Bíbor, 2015. 

 

 

Tételsor:

A) tételsor

 1. A jog elmélete és gyakorlata; A jogelmélet helye és haszna
 2. A joghoz való kognitív viszony
 3. A konceptuális jogelméletek
 4. A jog fogalmának keresése és meghatározása
 5. A jog fogalmának fő változatai
 6. A »helyes jog« eszméje és alternatívái
 7. A jog értelme: Az igazságosság és más eszmények 
 8. A jog funkciói           
 9. Norma és normativitás; Normativitás-elméletek
 10. Érvényesség, autoritás, kötelezettség           
 11. Az érvényesség elméletei
 12. Kényszer és szankció a jogban
 13. A szabályok fogalma és igazolása
 14. A szabályalapú döntéshozatal és annak kívánatossága
 15. A szabályalapú döntéshozatal nehézségei és korlátai
 16. A szabályok pontosítása; szabályok és elvek
 17. A diszkréció fogalma és változatai
 18. A méltányosság

 

B) tételsor

 1. Jogosultság-elméletek
 2. A jogok fajtái: Jogi, erkölcsi, természetes és emberi jogok
 3. A jogok modelljei: Nigel Simmonds típustana
 4. A jogok modellje: Hohfeld felfogása           
 5. A jog rendszerszerűsége
 6. A jog rendszerszerűségének korlátai
 7. A jog alkothatósága és a jogalkotás-felfogás történeti modelljei
 8. A jog alkothatóságának korlátai
 9. Jogalkotástan
 10. Az ítélkezéselméletek
 11. Jogi metodológia: A deduktív módszer
 12. Jogi metodológia: Az argumentatív módszer
 13. Jogi metodológia: Az esetmódszer
 14. A jog határai
 15. A jog kritikája: Anarchizmus és marxizmus
 16. A jog kritikája: Realizmus
 17. A jog kritikája: CLS
 18. A tartalmi jogelméletek; egy kiválasztott tartalmi jogelmélet

 

 

Vissza