Közigazgatási alapfogalmak

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Közigazgatási alapfogalmak tantárgyból

Jogi asszisztens levelező tagozatos hallgatók részére

Tárgykód: AJKOI713JAL2

 

 

1.    Az oktatás célja

       A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a közigazgatási jog alapvető jogintézményeivel, mind az általános, mind a különös rész tekintetében.

 

2.    Előtanulmányi kötelezettség: -

      

3. A gyakorlat elfogadásának feltételei, a gyakorlati foglalkozások követelményei és értékelése:

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval kell. Az aláírás feltétele, hogy a hallgató a foglalkozásokon részt vegyen. Az utolsó foglalkozáson feladatlap megírására kerül sor, amelynek értékelése 0 – 100 pontig történik. A megszerzett pontok összege az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

     

       Elégtelen: 0 – 50 pontig

       Elégséges: 51 – 64 pontig

       Közepes: 65 – 77 pontig

       Jó: 78 – 90 pontig

       Jeles: 91 – 100 pontig

 

4.    A tananyag

Az előadásokon elhangzottak.

 

5.    A  tananyag témakörei:

  1. Az igazgatás
  2.  A közigazgatás kialakulása, fogalma, feladatai
  3.  A közigazgatási jog alapfogalmai
  4. A közigazgatási szerv és a közigazgatási feladatokat ellátó egyéb szervek
  5.  A közigazgatás személyzete
  6.  A közigazgatás szervezeti rendszere
  7.  A közigazgatás központi szervei
  8.  A közigazgatás területi-helyi szervei

 

 

Miskolc, 2013. január

 

 

Közigazgatási Jogi Tanszék

Vissza