Jog- és állambölcselet gyakorlat I.

Követelmények és tantárgyi program

Jog- és állambölcselet 1. gyakorlat tantárgyból

J-201.

Tárgykód: AJJOE279N3

Jogász osztatlan képzés nappali tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Hegyi Szabolcs egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet/Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Hegyi Szabolcs egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: nincs

Egyidejű felvétel: Jog és állambölcselet 1.

Óraszám/hét: 2 óra (kedd 14.00, A/1. 307.)

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1. A tantárgy feladata és célja

A Jog- és állambölcselet 1. c. tantárgy keretében hallgatható politikai filozófiai tematika történeti összefüggéseinek feldolgozása, a modern politikai gondolkodás jellemzőinek és a politikai eszmerendszereknek az áttekintése.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

 1. 2017. szeptember 12. Általános tájékoztató, a követelmények megbeszélése
 2. 2017. szeptember 19. Az újkori politikai gondolkodás I.
 3. 2017. szeptember 26. Az újkori politikai gondolkodás II.
 4. 2017. október 3. Szerződéselméletek
 5. 2017. október 10. Republikanizmus
 6. 2017. október 17. A felvilágosodás eszméi, az uralkodó politikai eszmék
 7. 2017. október 24. 1. zárthelyi dolgozat
 8. 2017. október 31. Liberalizmus I.
 9. 2017. november 7. Liberalizmus II.
 10. 2017. november 14. Konzervativizmus
 11. 2017. november 21. Szocializmus
 12. 2017. november 28. Politikai eszmerendszerek - áttekintés
 13. 2017. december 5. 2. zárthelyi dolgozat
 14. 2017. december 12. Aláírás és gyakorlati jegy pótlása

 

 

3. Az aláírás és a gyakorlati jegy megszerzésének feltételei

Az aláírás feltétele: A szemináriumi órákon való részvétel (maximum 3 hiányzás lehetséges) és a megadott „minimum-kérdések” ismerete, melynek számonkérése a kötelező zárthelyi dolgozatok részeként történik meg és külön kerül értékelésre.

Gyakorlati jegy csak két sikeres zárthelyi dolgozat megírásával szerezhető. Egy zárthelyi dolgozat megírása akkor sikeres, ha legalább 11 pontot ér. A félév során írandó két zárthelyi dolgozattal maximálisan 20-20 pont szerezhető. Aktív órai munkával további pontokat lehet gyűjteni. Az összes pontszám alapján a következő gyakorlati jegyek szerezhetők:

0-20 pont – elégtelen

21-25 pont – elégséges

26-30 pont – közepes

31-35 pont – jó

36-40 pont – jeles

A szorgalmi időszak során a zárthelyi dolgozatok pótlására egy alkalommal, a szemeszter utolsó óráján van lehetőség. A vizsgaidőszakban tanulmányi bizottsági, dékáni, illetve rektori engedéllyel aláírás és gyakorlati jegy pótlására van lehetőség, ekkor azonban a számonkérés a félév teljes anyagából történik.

 eredménytábla

4. Kötelező tananyag

Bódig Mátyás – Győrfi Tamás (szerk.): Államelmélet: A mérsékelt állam eszméje és elemei I. Elmélettörténet. Miskolc: Bíbor, 2002.; III. rész, valamint a szemináriumon elhangzottak.

 

5. Ajánlott irodalom

Leo Strauss-Joseph Cropsey: A politikai filozófia története I-II. Európa Könyvkiadó, 1994.

Michael Oakeshott: Politikai racionalizmus. Új Mandátum Könyvkiadó, 2001.

Hannah Arendt: A forradalom. Európa Könyvkiadó, 1991.

 

6. Egyéb tudnivalók

Hallgatói ügyintézés: Hodosi Gabriella, A/6. épület 222. szoba, Tel: 0646/565-186,        e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2017. szeptember 1.

 

Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

 

 

 

Követelmények és tantárgyi program

Jog- és állambölcselet 1. gyakorlat tantárgyból

J-202.

Tárgykód: AJJOE279N3

Jogász osztatlan képzés nappali tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Hegyi Szabolcs egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet/Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Vinnai Edina egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: nincs

Egyidejű felvétel: Jog és állambölcselet 1.

Óraszám/hét: 2 óra (szerda 12.00, A/1. 311.)

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1. A tantárgy feladata és célja

A Jog- és állambölcselet 1. c. tantárgy keretében hallgatható politikai filozófiai tematika történeti összefüggéseinek feldolgozása, a modern politikai gondolkodás jellemzőinek és a politikai eszmerendszereknek az áttekintése.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

 1. 2017. szeptember 13. Általános tájékoztató, a követelmények megbeszélése; A politikai gondolkodás története
 2. 2017. szeptember 20. Sportnap/oktatási szünet
 3. 2017. szeptember 27. Az újkori politikai gondolkodás
 4. 2017. október 4. Szerződéselméletek
 5. 2017. október 11. Republikanizmus
 6. 2017. október 18. A felvilágosodás eszméi, az uralkodó eszmék
 7. 2017. október 25.1. zárthelyi dolgozat
 8. 2017. november 1. Oktatási szünet
 9. 2017. november 8. Liberalizmus 1.
 10. 2017. november 15. Liberalizmus 2.
 11. 2017. november 22. Konzervativizmus
 12. 2017. november 29. Szocializmus
 13. 2017. december 6.2. zárthelyi dolgozat
 14. 2017. december 13. Aláírás és gyakorlati jegy pótlása

 

 

3. Az aláírás és a gyakorlati jegy megszerzésének feltételei

Az aláírás feltétele: A szemináriumi órákon való részvétel (maximum 3 hiányzás lehetséges) és a megadott „minimum-kérdések” ismerete, melynek számonkérése a kötelező zárthelyi dolgozatok részeként történik meg és külön kerül értékelésre.

Gyakorlati jegy csak két sikeres zárthelyi dolgozat megírásával szerezhető. Egy zárthelyi dolgozat megírása akkor sikeres, ha legalább 11 pontot ér. A félév során írandó két zárthelyi dolgozattal maximálisan 20-20 pont szerezhető. Aktív órai munkával további pontokat lehet gyűjteni. Az összes pontszám alapján a következő gyakorlati jegyek szerezhetők:

0-20 pont – elégtelen

21-25 pont – elégséges

26-30 pont – közepes

31-35 pont – jó

36-40 pont – jeles

A szorgalmi időszak során a zárthelyi dolgozatok pótlására egy alkalommal, a szemeszter utolsó óráján van lehetőség. A vizsgaidőszakban tanulmányi bizottsági, dékáni, illetve rektori engedéllyel aláírás és gyakorlati jegy pótlására van lehetőség, ekkor azonban a számonkérés a félév teljes anyagából történik.

 

4. Kötelező tananyag

Bódig Mátyás – Győrfi Tamás (szerk.): Államelmélet: A mérsékelt állam eszméje és elemei I. Elmélettörténet. Miskolc: Bíbor, 2002.; III. fejezet, valamint a szemináriumon elhangzottak.

 

5. Ajánlott irodalom

Leo Strauss-Joseph Cropsey: A politikai filozófia története I-II. Európa Könyvkiadó, 1994.

Michael Oakeshott: Politikai racionalizmus. Új Mandátum Könyvkiadó, 2001.

Hannah Arendt: A forradalom. Európa Könyvkiadó, 1991.

 

6. Egyéb tudnivalók

Hallgatói ügyintézés: Hodosi Gabriella, A/6. épület 222. szoba, Tel: 0646/565-186,        e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2017. szeptember 1.

 

Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

 

Követelmények és tantárgyi program

 

Jog- és állambölcselet I. gyakorlat

JOGÁSZ OSZTATLAN KÉPZÉS (nappali tagozat)

2017-2018-as tanév, I. félév.

J-203

Tantárgy kódja: AJJOE279N3

 

Tantárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet / Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Szabó Miklós egyetemi tanár

Tantárgy felvételének előtanulmányi feltétele: nincs

Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy

Tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munkamennyiség kreditben: 1 kredit

Foglalkozások helye: A/5. ép. 204. t.

Foglalkozások ideje: szerda 8.00-9.30

 

Tantárgy feladata és célja:

A Jog- és állambölcselet 1. c. tantárgy keretében hallgatható politikai filozófiai tematika történeti összefüggéseinek feldolgozása, a modern politikai gondolkodás jellemzőinek és a politikai eszmerendszereknek az áttekintése.

 

Tematika:

 

szeptember 13.                       A politikai gondolkodás története

szeptember 20.                       Sportnap

szeptember 27.                       Az újkori politikai gondolkodás

október 4.                   Szerződéselméletek

október 11.                 Republikanizmus

október 18.                 A felvilágosodás eszméi

október 25.                 1. zárthelyi dolgozat

november 1.                rektori szünet

november 8.                Az uralkodó eszmék

november 15.              Liberalizmus  

november 22.              Konzervativizmus

november 29.              Szocializmus

december 6.                2. zárthelyi dolgozat

december 13.              Konzultáció, pót-zh, gyakorlati jegyek megállapítása

 

 

A gyakorlati jegy megszerzése:

Gyakorlati jegy csak két sikeres zárthelyi dolgozat megírásával szerezhető. Egy zárthelyi dolgozat megírása akkor sikeres, ha legalább 10 pontot ér. A félév során írandó két zárthelyi dolgozattal maximálisan 20-20 pont szerezhető. Aktív órai munkával további 9 pontot lehet gyűjteni. Az összes pontszám alapján a következő gyakorlati jegyek szerezhetők:

0-19 pont – elégtelen

20-24 pont – elégséges

25-29 pont – közepes

30-34 pont – jó

35-49 pont – jeles

A szorgalmi időszak során a zárthelyi dolgozatok pótlására egy alkalommal, a szemeszter utolsó óráján van lehetőség. A vizsgaidőszakban tanulmányi bizottsági, dékáni, illetve rektori engedéllyel aláírás és gyakorlati jegy pótlására van lehetőség, ekkor azonban a számonkérés a félév teljes anyagából történik.

 

Az aláírás feltétele: A szemináriumi órákon való részvétel (maximum 3 hiányzás lehetséges) és a megadott „minimum-kérdések” ismerete. Ezek ismeretének ellenőrzése a kötelező zárthelyi dolgozatok részeként történik meg és külön kerül értékelésre.

 

Kötelező tananyag:

Bódig Mátyás – Győrfi Tamás (szerk.): Államelmélet: A mérsékelt állam eszméje és elemei I. Elmélettörténet. Miskolc: Bíbor, 2002.; III. fejezet, valamint a szemináriumon elhangzottak.

 

Ajánlott irodalom:

Leo Strauss-Joseph Cropsey: A politikai filozófia története I-II. Európa Könyvkiadó, 1994.

Michael Oakeshott: Politikai racionalizmus. Új Mandátum Könyvkiadó, 2001.

Hannah Arendt: A forradalom. Európa Könyvkiadó, 1991.

 

Egyéb tudnivalók:

Hallgatói ügyintézés: Hodosi Gabriella, A/6. épület 222. szoba, Tel: 0646/565-186, e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2017. szeptember 1.

 

(Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék)

 

Követelmények és tantárgyi program

Jog- és állambölcselet 1. gyakorlat tantárgyból

J-204.

Tárgykód: AJJOE279N3

Jogász osztatlan képzés nappali tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Hegyi Szabolcs egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet/Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Gedeon Magdolna egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: nincs

Egyidejű felvétel: Jog és állambölcselet 1.

Óraszám/hét: 2 óra (szerda 10.00, A/6. 220.)

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1. A tantárgy feladata és célja

A Jog- és állambölcselet 1. c. tantárgy keretében hallgatható politikai filozófiai tematika történeti összefüggéseinek feldolgozása, a modern politikai gondolkodás jellemzőinek és a politikai eszmerendszereknek az áttekintése.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

 1. 2017. szeptember 13. Általános tájékoztató, a követelmények megbeszélése; A politikai gondolkodás története
 2. 2017. szeptember 20. Sportnap/oktatási szünet
 3. 2017. szeptember 27. Az újkori politikai gondolkodás
 4. 2017. október 4. Szerződéselméletek
 5. 2017. október 11. Republikanizmus
 6. 2017. október 18. A felvilágosodás eszméi, az uralkodó eszmék
 7. 2017. október 25.1. zárthelyi dolgozat
 8. 2017. november 1. Oktatási szünet
 9. 2017. november 8. Liberalizmus 1.
 10. 2017. november 15. Liberalizmus 2.
 11. 2017. november 22. Konzervativizmus
 12. 2017. november 29. Szocializmus
 13. 2017. december 6.2. zárthelyi dolgozat
 14. 2017. december 13. Aláírás és gyakorlati jegy pótlása

 

 

3. Az aláírás és a gyakorlati jegy megszerzésének feltételei

Az aláírás feltétele: A szemináriumi órákon való részvétel (maximum 3 hiányzás lehetséges) és a megadott „minimum-kérdések” ismerete, melynek számonkérése a kötelező zárthelyi dolgozatok részeként történik meg és külön kerül értékelésre.

Gyakorlati jegy csak két sikeres zárthelyi dolgozat megírásával szerezhető. Egy zárthelyi dolgozat megírása akkor sikeres, ha legalább 11 pontot ér. A félév során írandó két zárthelyi dolgozattal maximálisan 20-20 pont szerezhető. Aktív órai munkával további pontokat lehet gyűjteni. Az összes pontszám alapján a következő gyakorlati jegyek szerezhetők:

0-20 pont – elégtelen

21-25 pont – elégséges

26-30 pont – közepes

31-35 pont – jó

36-40 pont – jeles

A szorgalmi időszak során a zárthelyi dolgozatok pótlására egy alkalommal, a szemeszter utolsó óráján van lehetőség. A vizsgaidőszakban tanulmányi bizottsági, dékáni, illetve rektori engedéllyel aláírás és gyakorlati jegy pótlására van lehetőség, ekkor azonban a számonkérés a félév teljes anyagából történik.

 

4. Kötelező tananyag

Bódig Mátyás – Győrfi Tamás (szerk.): Államelmélet: A mérsékelt állam eszméje és elemei I. Elmélettörténet. Miskolc: Bíbor, 2002.; III. fejezet, valamint a szemináriumon elhangzottak.

 

5. Ajánlott irodalom

Leo Strauss-Joseph Cropsey: A politikai filozófia története I-II. Európa Könyvkiadó, 1994.

Michael Oakeshott: Politikai racionalizmus. Új Mandátum Könyvkiadó, 2001.

Hannah Arendt: A forradalom. Európa Könyvkiadó, 1991.

 

6. Egyéb tudnivalók

Hallgatói ügyintézés: Hodosi Gabriella, A/6. épület 222. szoba, Tel: 0646/565-186,        e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2017. szeptember 1.

 

Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Vissza