Jog és szociológia (AJJOESV05MTL, AJJOESV05ISZL, AJJOESV10IÜ)

Jog és szociológia

szabadon választott tárgy

AJJOESV05MTL, AJJOESV05ISZL, AJJOESV10IÜ

2011/2012. tanév, II. félév

 

1. Az oktatás célja:

A Jog és szociológia c. tárgy szabadon választott tárgyként e két tudományterület kapcsolódási pontjait, egymásra hatását igyekszik feltárni, különös tekintettel azokra az megállapításokra, melyeket a szociológia módszereinek alkalmazása eredményez a jog egyes jelenségeinek vizsgálatában.

 

2. A konzultáció:

A félév során az órarendben megadott időpontban 4 óra konzultációra kerül sor. A konzultáción való részvétel ajánlott. A konzultáción a következő témaköröket tekintjük át:

A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai; Szociológiai jogelméletek és jogszociológia; Jogismeret, jogi attitűd, jogtudat; A jogalkalmazási folyamat szociológiai vizsgálata; Előítélet és diszkrimináció; Joghoz való hozzájutás; A jogalkotás szociológiai problémái; A bírói ténymegállapítási folyamat szociológiája; A professzionális jogalkalmazás alternatívái.

 

3. A számonkérés:

A kötelező tananyag számonkérése írásbeli beszámoló keretében történik. A vizsga értékelésére háromfokozatú skála (kiválóan megfelelt, megfelelt, nem megfelelt) szolgál. A tárgy kreditértéke: 2 kredit.

A vizsgára a NEPTUN rendszeren keresztül lehet bejelentkezni. Az adminisztrációs ügyek intézése és tájékoztatás az A/6 épület 222. szobájában történik, telefonszám: 565-111/23-16 mellék, ügyintéző: Hodosi Gabriella.

 

4. A tananyag:

Kötelező tananyag: a honlapon elérhető tananyag.

Ajánlott tananyag:

Kulcsár Kálmán: Jogszociológia. Budapest, Kulturtrade, 1997.

Fleck Zoltán: Szociológia jogászoknak. Budapest, Napvilág Kiadó, 2004.

 

5. A tárgy oktatója:

Dr. Vinnai Edina egyetemi tanársegéd

 

                                                                                  Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Vissza